Drogově závislí umírají i zvyšují náklady na péči

0
743
Rada pro duševní zdraví

V roce 2018 v ČR lékaři potvrdili 40 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami. A dále 134 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin, než je předávkování. Drogově závislí jsou nebezpeční okolí, ale i zvyšují náklady na zdravotní péči.

Vyplývá to z dat Národního registru pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství [NRPATV]. Ten vychází z informací vzešlých z povinně soudním lékařem prováděných pitev všech náhlých úmrtí. A to v případech, kdy lékař nemohl stanovit příčinu smrti, a všech násilných úmrtí [tj. také všech úrazů a otrav].

„V roce 2018 bylo provedeno více než 13 tisíc soudních pitev, stejně jako v předešlých letech. U více než poloviny z nich bylo provedeno toxikologické vyšetření. Zjištěno přitom bylo 89 přímých drogových úmrtí, což je o tři méně než v roce 2017,“ vysvětluje Blanka Nechanská z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Z toho bylo 40 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami. Psychoaktivní léky byly příčinou předávkování v 49 případech. Smrtelná předávkování psychoaktivními léky jsou ve více než polovině případů sebevražedná. Dodává, že přímé drogové úmrtí způsobuje smrtelné předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky. Což platí jak u předávkování sebevražedných, tak náhodných či bez zjištěného úmyslu.

Co bylo příčinou úmrtí po užití drogy

Z dat vyplývá, že smrt loni mělo na svědomí ve 20 případech předávkování opioidy. Ve 13 případech byl v roce 2018 příčinou opioid samotný. V sedmi případech šlo o kombinaci s benzodiazepiny či jinými psychoaktivními léky.

Pervitin byl příčinou smrtelného předávkování ve dvanácti případech. Z toho v sedmi případech byl užit samotný nebo v kombinaci s amfetaminem. Dále bylo evidováno jedno smrtelné předávkování MDMA a jedno kokainem. Ve dvou případech šlo o smrtelné předávkování těkavými látkami. V obou případech šlo o toluen.

„Nově bylo zjištěno smrtelné předávkování kanabinoidy, a to THC a syntetickými kanabinoidy,“ upozorňuje Blanka Nechanská z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

V tomto ohledu její slova korespondují i s varováním Policie ČR, která upozorňuje před novými drogami v podobě syntetických kanabinoidů.

„Jedná se zpravidla o výrobky označované jako směsi exotického koření, distribuované pod názvy „SPICE“ a „SCOPE“ a další. Vykuřovací směsi, jak jsou též produkty SPICE či SCOPE deklarovány, jsou prodávané přes internet a v různých specializovaných obchodech nejméně od roku 2006,“ stojí v prohlášení policie.

Náklady na léčbu závislosti a infekčních nemocí

Drogově závislí nejsou však rizikem jen sobě samým a okolí, ale zároveň i zvyšují náklady na léčbu. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha dává  klasický příklad situace u žloutenky.

Významně rostou náklady, především kvůli léčbě chronicky nemocných s typem C – typicky narkomanů,“ vysvětluje a to i přesto, že obecně případů hepatitidy v ČR ubývá.

Podle něj za posledních pět let ubylo případů žloutenky o zhruba 15 %. Za stejné období ale několikanásobně stouply celkové náklady na léčbu. Ze zhruba 150 milionů v roce 2014 na 1,2 miliardy loni.

„Důvod je, že zatímco případů akutní žloutenky ubývá, u typu A o dvě třetiny, u typu B o asi 10 %, případů chronické nemoci typu B a C zůstává zhruba stejně. Vlivem zavedení nových léků mohou být třeba u typu C náklady na jednoho pacienta více než desetinásobné, okolo 100 tisíc ročně,” upřesňuje Ladislav Friedrich. 

Drogově závislí a “Céčko”

Výše uvedené potvrzuje i studie provedená Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Z ní vyplývá, že zatímco v běžné populaci infekce hepatitidy typu C zasahuje tři desetiny procenta, mezi injekčními narkomany je to 35 %. Mezi dlouhodobými uživateli i více než 60 %.

Hepatitida u veřejnosti známá jako žloutenka, je virové onemocnění, napadající nejčastěji játra. Vyskytuje se ve variantách A-E, přičemž očkování existuje pro typy A a B, které jsou také v Česku relativně nejčastější. Varianta A je známa jako „nemoc špinavých rukou” a souvisí s hygienou, varianta B se přenáší především krví a tělesnými sekrety. Přibývá ale také typu C. V případě nákazy jsou velmi nebezpečné typy B a C, šířené zejména krví, které se často změní z akutního onemocnění na chronické, a u nějž je léčba obtížná. Typ D se rozvíjí pouze u lidí již nakažených typem B. Typ E se v Česku přirozeně nevyskytuje. Do země ho ale v omezeném počtu každý rok „dovezou” cestovatelé z exotických regionů.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here