Loni v ČR navštěvovalo školy 108 tisíc dětí do 15 let se zdravotním postižením. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ]. Ten celkový počet takto postižených dětí v ČR odhaduje na 117 tisíc. A to je sedm procent ze všech dětí v Česku.

Z celkového odhadu dětí se zdravotním postižením v počtu 117 tisíc bylo podle ČSÚ 37,4 tisíce dívek a 79,6 tisíce chlapců. To znamená, že když je podíl zdravotně postižených dětí v celé populaci sedm procent, u dívek je to 4,6 procenta a u chlapců 9,2 procenta.

Více než 95 tisíc zdravotně postižených dětí navštěvovalo základní školy. V mateřských školách bylo zapsáno přes jedenáct tisíc dětí se zdravotním postižením. V přípravných třídách nebo přípravném stupni základních škol pak 460 žáků se zdravotním postižením.

„Mezi žáky středních škol příliš dětí mladších 15 let nenajdeme, a tak i počet těch se zdravotním postižením zde nebyl vysoký a šlo o 780 žáků,“ říká vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ Helena Chodounská.

Jak je to v mateřských školách

V mateřských školách představovaly děti se zdravotním postižením 3,1 procenta ze všech dětí. Jejich podíl byl nejvyšší v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Tam přesáhl hranici čtyř procent. Nejméně byly zastoupeny děti s postižením v mateřinkách ve Středočeském a Pardubickém kraji.

Složení dětí se zdravotním postižením v mateřinkách podle druhu postižení [%]

„Polovinu všech postižení u dětí v mateřských školách tvořily závažné vady řeči. U třinácti procent dětí se zdravotním postižením bylo evidováno více vad zároveň. Shodně po deseti procentech představovaly závažné vývojové poruchy a také poruchy autistického spektra,“ upozorňuje Helena Chodounská.

Jak je to na základních a středních školách

Na základních a středních školách tvořili žáci se zdravotním postižením deset procent všech žáků do 15 let. Nejvíce byli zastoupeni tito žáci na školách v Karlovarském kraji, kde tvořili
12,4 procenta žáků. Více než jedenáct procent žáků s postižením bylo také v Ústeckém a Olomouckém kraji. Nejmenší zastoupení měli žáci s postižením v kraji Jihočeském [7,1 %].

Nejčastějším druhem postižení mezi žáky základních a středních škol byly závažné vývojové poruchy učení, které se týkaly 5,8 procenta všech žáků, ale u chlapců ve věku od deseti do 14 let téměř jedenácti procent z nich. Dívek se toto postižení týkalo zhruba dvakrát méně často než chlapců,“ uvádí Helena Chodounská.

Druhým nejrozšířenějším zdravotním postižením mezi školáky byly závažné vývojové poruchy chování. Tyto poruchy má přibližně tři procenta školních dětí do 15 let. Opět nejčastěji chlapci ve věku deset až 14 let, konkrétně 5,5 procenta. U tohoto postižení dominují chlapci nad dívkami dokonce více než trojnásobně.

Složení zdravotních postižení u žáků do 15 let na školách podle závažnosti [%]

Průkazy OZP, TP, ZTP, ZTP/P

Statistici dále uvádějí, že v září 2018 bylo v Česku evidováno 12,5 tisíce dětí do 15 let věku s průkazem pro osobu se zdravotním postižením [OZP]. Z nich bylo necelých osm tisíc chlapců a 4,5 tisíce dívek.

Podle stupně zdravotního postižení bylo s průkazem TP [těžké postižení] celkem 605 dětí [4,8 % všech dětí s průkazem OZP]. S průkazem ZTP [zvlášť těžké postižení] 3 898 dětí [31,1 %]. A s průkazem ZTP/P [zvlášť těžké postižení s průvodcem] 8 012 dětí [64,0 %].

Děti a příspěvky na péči

Další statistika hovoří o tom, kolik dětí loni v září pobíralo skrz své rodiče příspěvek na péči. Celkem to bylo 25,2 tisíce dětí do 15 let věku, z nichž bylo necelých 16 tisíc chlapců a 9,2 tisíc dívek. Počet dětí podle jednotlivých stupňů závislosti činil 10,2 tisíce se stupněm I – lehká závislost [40,5 % všech dětí s příspěvkem na péči], 7,2 tis. se stupněm II – středně těžká závislost [28,6 %], 4,3 tis. se stupněm III – těžká závislost [17,3 %] a 3,4 tis. se stupněm IV – úplná závislost [13,7 %].

Celkem činil podíl dětí pobírajících příspěvek na péči 1,6 % všech dětí ve věku 1–14 let, přičemž tento podíl byl 2,0 procenta u chlapců a 1,2 procenta u dívek. Podíl dětí pobírajících příspěvek na péči se zvyšoval s rostoucím věkem a byl vyšší u chlapců ve všech věkových skupinách.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here