Zlepšit hospodaření nemocnice a zintenzivnit jednání se zdravotními pojišťovnami chce nově jmenovaný ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Za prioritní investici považuje výstavbu gynekologicko-porodnického pavilonu. Personální situaci chce zlepšit zkrácenými úvazky nebo zřízením firemních školek.

Jaroslav Štěrba [1962], přednosta kliniky dětské onkologie FN Brno, se funkce ujme již od 1. ledna 2020. Nahradí tak bývalého ředitele Romana Krause, který bude kandidovat do Senátu za ODS. Roman Kraus rezignoval na svou funkci po dvanácti letech v čele nemocnice k letošnímu 30. listopadu. Jaroslav Štěrba přitom uvedl, že chce navázat na práci Romana Krause, některé věci chce ale i zlepšit.

„Máme celou řadu specializovaných center, která zasluhují větší pozornost. Je potřeba jednat s krajem a městem, protože nemocnice je přetížená pacienty, o které se mohou postarat právě nemocnice kraje a města. Musíme hledat řešení ve prospěch lidí v regionu,” uvedl Jaroslav Štěrba.

Zapracovat chce i na hospodaření nemocnice. Ta byla v roce 2018 ve ztrátě 80 milionů korun. Letos by ztráta mohla dosáhnout až 200 milionů korun.

„Musíme zlepšit příjmovou stránku nemocnice a jednat s pojišťovnami tam, kde to má smysl, protože pojišťovny nepokrývají náklady na péči. Další věcí by mohlo být zeštíhlení administrativního aparátu a vést tyto lidi k tomu, aby fungovali jako servis pro zdravotníky,“ řekl Štěrba.

Co jsou priority

Podle Jaroslava Štěrby je potřeba si uvědomit, že Brno je nejvýchodnější oblastí západního zdravotnictví. Za prioritní ve FN Brno považuje stavbu nového gynekologicko-porodnického pavilonu v areálu nemocnice v Bohunicích. V současnosti nemocnice funguje na dvou pracovištích. A to v Bohunicích a na Obilním trhu. Pracoviště na Obilním trhu je ale podle zástupců nemocnice už velmi zastaralé.

Nemocnice, která je s více než šesti tisíci porody největší porodnicí v zemi, jedná o výstavbě nového pavilonu už několik let. Podle Štěrby je ale potřeba investice i do hlavní budovy v bohunickém areálu. Vznikne proto klinická rada a stanoví strategický plán rozvoje nemocnice.

Dále se FN Brno stejně jako mnoho jiných nemocnic v celé zemi potýká s nedostatkem personálu, především sester.

„Jedna věc je finanční ohodnocení, ale druhá věc je vlídné zacházení. Chceme sestrám nabídnout zkrácené úvazky nebo předškolní zařízení, jako školky a podobně, což by mohlo ženám pomoct,” vysvětlil Jaroslav Štěrba.

Na problémy s naplněním personálních kapacit si v minulosti stěžoval i někdejší ředitel Roman Kraus. Ten uvedl, že co se týče personálních kapacit uvádí, že ve FN Brno bývá ve službě 65 lékařů, a ještě takových cca 15 lékařů denně přijíždí kvůli nahodilým službám. Také zmínil, že je problém najít řemeslné profese, jako jsou údržbáři či kuchaři, což například nemocnice v tom druhém případě řeší najímáním vězňů.

Kdo je Jaroslav Štěrba

Jaroslav Štěrba působí od roku 2003 jako přednosta kliniky dětské onkologie ve FN Brno. Jmenovat ho do funkce ředitele FN Brno doporučila ministrovi zdravotnictví výběrová komise složená z představitelů odborných společností, profesních komor, vzdělávacích institucí, odborů a nemocnic většinou hlasů.

„Dle mého názoru má profesor Štěrba, jako pracovník zdejší fakultní nemocnice, ve které je zaměstnán přes dvacet let, z toho většinu let na pozici přednosty Kliniky dětské onkologie, dostatečné množství zkušeností a dobré předpoklady pro funkci ředitele nemocnice,“ uvedl v této souvislosti ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Od nového roku tak kliniku dětské onkologie povede jeho někdejší zástupce a primář Peter Múdry.

„Jeden den ale budu na kliniku docházet a čas ukáže, do jaké míry to půjde zkombinovat,” řekl Štěrba.

Štěrba vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Kromě přednosty dětské onkologie je proděkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. A také předsedou Pediatricko onkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP.

 –ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here