Biotechnologická společnost Sotio, kterou vlastní skupina PPF Group, založila dceřinou firmu Sotio Biotech AG v Technology Park ve švýcarské Basileji. Sotio vyvíjí nové léčivé přípravky na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Ve švýcarské pobočce bude tým klinického vývoje.

Důvod založení dceřiné firmy ve Švýcarsku je podle zástupců společnosti nejen podpora vývoje přípravků, ale i snazší přístup k regulatorním schválení a uvedení nových produktů na trh. Sotio Biotech AG je první společností PPF Group, která je registrovaná ve Švýcarsku.

„Rosteme v mezinárodním měřítku. Otevření pobočky ve Švýcarsku je součástí naší strategie dalšího rozvoje portfolia inovativních imuno-onkologických produktů a posílení naší přítomnosti v uznávaných mezinárodních biotechnologických centrech,“ říká generální ředitel Sotio Radek Špíšek.

Sotio akutálně realizuje mnoho klinických studií a vyvíjí svou vlastní metodu léčby založenou na platformě dendritických buněk [DCVAC]. Společnost také nedávno zahájila fázi I klinické studie s přípravkem SO-C101 na bázi interleukinu 15 [IL-15].

Sotio v Basileji

Radek Špíšek říká, že Basilej je předním světovým centrem vědy a výzkumu v biotechnologiích a farmacii. Ideálně tak doplňuje aktivity ve výzkumu a vývoji, které firma realizuje v Evropě, USA i Číně.

„V Basileji a okolí je všeobecně atraktivní podnikatelské prostředí a působí zde velké množství expertů na farmacii a biotechnologie. Máme proto v plánu zde získat zejména odborníky na klinický vývoj a rozšířit tak náš mezinárodní tým,“ říká Radek Špíšek.

Sotio spolu s PPF prostřednictvím licenčních dohod, investic, fúzí a akvizic spolupracuje i s dalšími partnery, kteří se soustředí na vývoj inovativní protinádorové léčebné metody.

Příkladem jsou NBE-Therapeutics [Švýcarsko], Cellestia Biotech [Švýcarsko], Cytune Pharma [Francie], Autolus Therapeutics [Velká Británie], MaveriX [USA] či Lead Discovery Center a Institut Maxe Plancka [Německo].

Historie výzkumu

Historie výzkumu a vývoje, na který se nyní zaměřuje firma Sotio, začala v roce 2000. Tehdy vědecký tým profesorky Jiřiny Bartůňkové a profesora Radka Špíška v Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole navázal na předchozí výzkumný tým amerického profesora Ralpha Steinmana a dalších vědeckých skupin. Zároveň vyvinul novou léčebnou metodu využívající aktivní buněčnou imunoterapii na bázi dendritických buněk.

Motolský tým realizoval jak laboratorní [preklinické] zkoušky, tak i klinické hodnocení fáze I. A to se všemi náležitostmi, které vyžaduje národní i mezinárodní legislativa. Indikacemi, na které se primárně soustředil, byla nádorová onemocnění prostaty a vaječníků.

Pokračování klinického hodnocení podle Radka Špíška ale nebylo v rámci akademického prostředí s ohledem na výši nákladů možné. V této fázi se motolští vědci spojili s investory s cílem vybudovat biotechnologickou firmu. A to s tím účelem, aby zastřešila další klinický vývoj přípravků na bázi dendritických buněk [DCVAC] a jejich případného uvedení na trh.

Založení firmy Sotio

V roce 2010 tak byla založena společnost Sotio. Ta si postupem času vybudovala vlastní kapacity potřebné pro výzkum, klinický vývoj a budoucí uvedení produktů na trh. Ve stejném roce začala i příprava klinického testování fáze II pro přípravky SOTIO® DCVAC pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty a vaječníků, později také plic.

Společnost Sotio následně vybudovala potřebné výrobní prostory s takzvanými čistými laboratořemi. Provoz laboratoří, jež patří mezi největší svého druhu v Evropě, byl zahájen v roce 2011.

První klinické studie fáze II byly zahájeny v roce 2012. Na konci téhož roku Sotio převzala do své majetkové struktury finanční skupina PPF, která je nyní jejím majoritním vlastníkem.

V letech 2011 a 2012 zřídilo Sotio své pobočky v Číně, v USA a Rusku. V čínském Pekingu byly rovněž vybudovány laboratoře zaměřené na výrobu buněčných terapií. Z firmy, která se původně zaměřovala hlavně na výzkum a vývoj aktivní buněčné imunoterapie, tak v posledních letech vznikla mezinárodní biotechnologická firma s širokým záběrem aktivit.

Aktuální klinické studie

Dle vyjádření zástupců firmy Sotio nyní hodnotí bezpečnost a účinnost imunoterapeutických přípravků produktové řady DCVAC u pacientů s nádory plic, vaječníků a prostaty v rámci klinických hodnocení fáze I až III. Klíčová mezinárodní studie fáze III s přípravkem DCVAC/PCa pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty byla zahájena v roce 2014.

Loni společnost Sotio zahájila historicky první klinickou studii fáze I/Ib s přípravkem SO-C101 na bázi interleukinu IL-15. Ta je zaměřena na pacienty s pokročilými nádorovými onemocněními. Tato klinická studie posuzuje bezpečnost a předběžnou účinnost SO-C101 podávaného jako monoterapie a v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s vybranými pokročilými/metastazujícími solidními nádory.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here