Česko má první dvě ordinace pro chudé

0
609
ordinace_pro_chude
Foto: Pixabay.com

Ministerstvo zdravotnictví [MZ ČR] vybralo první dvě ordinace, které zajistí poskytování zdravotně-sociální péče lidem bez domova. Ordinace pro chudé v Ostravě dostane dotaci 6,5 milionu korun a Charita Olomouc 7,5 milionu korun. Pilotní provoz vybraných ordinací začne letos v dubnu. Praha z projektu odstoupila.

Zdravotně sociální služby lidem bez přístřeší by měly v Česku poskytovat ordinace celkem v šesti velkých městech [Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Olomouc, Plzeň]. Fungovat budou po dobu 24 měsíců. Maximální výše dotace na realizaci jednoho pilotního provozu, to znamená pro jeden region, je téměř 7,5 milionu korun.

Ve stanoveném termínu pro podání žádosti o podporu byly prozatím podány tři žádosti. Žádná z žádostí o dotaci nebyla zamítnuta. V průběhu dotačního řízení, jeden žadatel odstoupil. Nyní budou vybraní žadatelé vyzváni k doložení dalších podkladů nutných k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

„Jedná se o projekt, který supluje primární péči, ne urgentní medicínu. Několik měst souhlasí, bohužel s Prahou jsme se nedohodli. Důvod je, že by kvůli dotacím na projekt mohla přijít o jiné dotační tituly, projektu se proto rozhodla neúčastnit a odstoupila z něj,“ uvedl na včerejším [5.2.] jednání Výboru pro zdravotnictví PS PČR náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Také ale dodal, že pokračuje v dalších jednáních s Armádou spásy. Zároveň uvedl, že největší úskalí tohoto projektu jsou lékaři, kteří by se ho chtěli zúčastnit.

„Ti se do toho příliš nehrnou, prozatím máme dva, kteří s účastí v něm souhlasí,“ upřesnil.

Podle předsedkyně výboru Věry Adámkové [ANO] je neochota lékařů pochopitelná. Zvlášť, když třeba již učinili zkušenost s péčí o lidi bez domova na urgentních příjmech.

Ordinace pro chudé

Ordinace pro lidi bez přístřeší [na základě typologie ETHOS] mají usnadnit přístup ke zdravotní péči pro osoby, u kterých se vyskytuje problém v zařazení se do systému zdravotní péče v ČR. Zdravotníci mají především zajistit, aby se lidem bez domova, nebo těm, kterým ztráta přístřeší hrozí, dostalo ošetření. A to neodkladné, v rámci standardní nebo preventivní péče.

Osoby bez domova v případě zdravotních problémů mnohdy nevyhledají pomoc, jelikož mají obavy, že je lékaři nepřijmou. A to i přesto, že jejich zdravotní stav je vzhledem k jejich způsobu života často horší než ve většinové populaci,” uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Součástí podpory ze strany zdravotníků má být i preventivní působení. Týkat se má především zneužívání návykových látek a rozvoji adiktologických poruch. Součástí poskytovaných služeb má být i zlepšení informovanosti návštěvníků těchto ordinací o infekčních onemocněních.

Podle ministerstva se díky těmto ordinacím zlepší nejenom zdraví osob bez domova, ale podaří se u nich časněji rozpoznat infekční a parazitární onemocnění.

Další dotační výzva

Financování ordinací po dobu pilotního provozu je realizováno z prostředků Operačního programu zaměstnanost [OPZ], spolu s finančním přispěním ze státního rozpočtu. Poskytnuté dotace ordinacím zaplatí veškeré náklady. To znamená, personální, provozní a neinvestiční výdaje na dovybavení ordinací. A navíc také náklady na případné pořízení vozidla pro terénní službu. V rámci dotace lze podpořit jak nově vzniklé ordinace, tak ty stávající.

Obecně platí, že dotace je určena pro poskytovatele zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, kteří zároveň jsou poskytovateli sociálních služeb pobytových, terénních a ambulantních. Další možnou variantou je, že je žadatel pouze poskytovatelem zdravotních služeb. V tomto případě naváže spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb v rámci partnerství s finančním příspěvkem.

Podmínkou poskytnutí dotace je zajištění pilotního provozu po dobu 24 měsíců, v souladu pravidly programu. Pro doplnění cílového počtu šest ordinací bude vypsána další dotační výzva.

Odborné hodnocení žádostí provádí komise, v níž jsou zástupci MZ ČR, Svazu zdravotních pojišťoven [SZP], Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR], Svazu měst a obcí ČR [SMO ČR] a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj [MMR] z Odboru pro sociální začleňování.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here