Lékaři, kteří mají zájem o nástavbové vzdělávání, mohou spolu s jejich zaměstnavateli čerpat podporu z dotačního projektu Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání. Ten je financován z Operačního programu Zaměstnanost [OPZ] a jeho cílem je navýšit počet dětských specialistů.

Projekt reaguje na nedostatek dětských specialistů v ČR a na nedostatečné pokrytí vysoce specializované péče o dětské pacienty. Z toho pak vyplývající dlouhé objednací doby na vyšetření, či případnou operativu, kdy důsledky mohou být pro dětské pacienty fatální. Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] si od projektu slibuje posílení počtu dětských specializovaných lékařů, kterých se v současnosti nedostává tolik, kolik jich je třeba.

Dotační projekt by měl pomoct doplnit stávající počty dětských lékařů a tím výhledově přispět ke stabilizaci této nejstarší odbornosti. Díky nabízené finanční kompenzaci by měl lékaře motivovat právě k dalšímu nástavbovému vzdělávání,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Podle něj si doposud museli lékaři výdaje na vzdělávání zajišťovat sami. A bylo pro ně často i obtížné se ze zaměstnání uvolnit.

„Dotace by měla být významným motivačním prvkem jak pro lékaře, tak jejich zaměstnavatele,“ upřesnil ministr.

Co program nabízí

Vzdělávání se týká oborů neonatologie, dětské endokrinologie a diabetologie, onkologie a hematologie, urologie, dermatovenerologie, gastroenterologie a hepatologie. Dále pak dětské kardiologie, nefrologie, otorhinolaryngologie, pneumologie, revmatologie a gynekologie dětí a dospívajících.

Na tvorbě každého jednotlivého vzdělávacího programu se podílí sedmičlenná pracovní skupina [1 vedoucí, 4 odborníci z řad odborné veřejnosti a 2 odborní garanti MZ ČR pro každý obor].

Lékař, který bude mít o takové vzdělání zájem, se přihlásí do daného projektu [projekty nyní procházejí akreditačním procesem MZ ČR, pozn. red.] a po splnění náležitostí s tím spojených dále do příslušného kurzu. Pokud bude tento kurz na jiném pracovišti, než na kterém je zaměstnaný, budou danému lékaři i jeho zaměstnavateli propláceny výlohy s tím spojené.

Zaměstnavatel bude mít v případě, že se zaměstnanec účastní vzdělávacích aktivit souvisejících s plněním vzdělávacího programu mimo vlastní/domovské pracoviště nárok na refundaci mzdy do maximální výše trojnásobku minimální mzdy.

Informace o projektu

Projekt Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání [reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011907] je financován z Evropského sociálního fondu [ESD] prostřednictvím OPZ. V prvním kroku si klade za cíl aktualizovat vzdělávací programy dětských nástavbových oborů a akreditovat tyto obory na Ministerstvu zdravotnictví ČR a příslušných pracovištích a ve druhém kroku následně toto specializační vzdělání postupně realizovat v praxi. Spuštění realizace projektu se předpokládá v polovině tohoto roku.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here