Rakovina ledvin postihuje více muže než ženy

0
1717
rakovina_ledvin

Karcinom ledvin tvoří cca dvě až tři procenta ze všech nádorů. V ČR postihuje rakovina ledvin cca 15 osob na 100 tisíc obyvatel. Častěji onemocní tímto nádorem muži než ženy, a to v poměru 2:1. Konkrétní příčiny vzniku nádorů ledvin nejsou známy. Ale jsou známá rizika, která jeho výskyt výrazně zvyšují.  

Až 80 procent zhoubných nádorů ledvin je zjištěno zcela náhodně při jiném, nejčastěji ultrazvukovém, vyšetření pacienta. Příznaky nádoru ledvin jsou totiž v prvním stadiu spíše nespecifické a pacienti jim proto nevěnují pozornost.

„Nejčastějšími symptomy zhoubného nádoru ledvin jsou přítomnost krve v moči, bolest v bedru a hmatný útvar v břiše. S tím už dnes ale chodí pacienti minimálně,“ vysvětluje Michal Pešl z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK.

Důvod je, že to jsou projevy, které bývají spíše pozdními příznaky. V současné době přibývá stále více pacientů s náhodným nálezem malého nádoru.

„V tomto stadiu onemocnění je pak prognóza velmi dobrá a většinu pacientů je možné adekvátní terapií trvale vyléčit,“ říká.

Jaké jsou příznaky nemoci

Zhoubný nádor na ledvině má své nespecifické příznaky, jako je noční pocení, noční teplota bez příčiny, zhoršení jaterních funkcí. Nemoc na sebe upozorňuje i bolestí v boku, v bedrech nebo bolestí břicha, ať už tupou nebo kolikovitou. Vzdálenější metastázy se vyskytují v plicích, játrech a v kostech.

Benigní vs. maligní nádory

Klasifikovat nádory ledvin je možné v několika intervalech. Základní rozdělení ale je na nádory benigní [angiomyolipom, onkocytom] a nádory maligní, kterých je ze všech nejvíce.

Benigní nádory život člověka bezprostředně neohrožují. Nevrůstají do okolních tkání a nerozšiřují se do ostatních orgánů v těle. Pokud jsou odstraněny, ve většině případech se znovu neobjevují, nerecidivují. Oproti tomu nádory maligní mohou do okolních tkání i orgánů prorůstat, šířit se krevním a mízním oběhem po celém těle. Jde pak o takzvané metastazování. Proto jsou považovány za vážné onemocnění. Takto mohou být konkrétně u zhoubného nádoru ledvin napadány plíce, kosti játra nebo i druhostranná ledvina. A i po chirurgickém odstranění maligního nádoru ledvin se může znovu objevit [recidiva nádoru].

Rakovina ledvin: Vyšetření a léčba

Základní diagnostikou na přítomnost karcinomu ledvin je ultrazvukové vyšetření. Po něm následuje CT vyšetření a kdo nemůže být vyšetřen pomocí CT, přistupuje se k magnetické rezonanci.

První krok léčby zhoubného nádoru ledviny je chirurgický zákrok, a to ve všech stadiích nemoci. Vždy je nutná podrobná znalost lokálního stagingu [vztah k velkým cévám, jiným orgánům, pozn. red.]

„My se rozhodujeme, jestli odstranit celou ledvinu nebo jen její část. Primárně se vždy rozhodujeme pro resekci, pokud je to možné,“ vysvětluje Michal Pešl.

Dodává, že v minulosti se chirurgicky odstranila celá ledvina. Oproti tomu se dnes lékaři přiklánějí k resekci. To se odstraní pouze tumor s přilehlou částí ledviny a pacient nepřichází o část funkční ledviny.

„Bylo prokázáno, že tento postup je onkologicky bezpečný a pacientovi zajišťuje kvalitnější zbytek života i snižuje riziko hemodialýzy,“ říká Michal Pešl.

Jak vypadá resekční výkon

Resekční výkon, kdy se odstraní pouze část ledviny s tumorem sice může vypadat na první pohled jednoduše, ale v praxi jde podle něj o velmi složitý výkon.

„Ledvina je velmi křehká a silně krvácí. Provádíme proto takzvané zaklipování s pomocí takové svorky, která sníží krvácení,“ vysvětluje.

Po zhruba 30 minutách však musí chirurg svorku odstranit, aby došlo k opětovnému prokrvení ledviny. Tento postup umožňuje zamezit prokrvení jenom části operované ledviny, proto není zbytečně zatěžována ledvina celá, ale jenom její operovaná část.

Dominantou v operacích ledvin je dnes jednoznačně laparoskopie, která má pro nemocného mnoho výhod. A nejde pouze o kosmetický efekt. Pacient užívá podstatně méně analgetik, lépe a rychleji se po laparoskopickém výkonu uzdraví a vrací do běžného života. K otevřené operaci pak lékaři přistupují v případě, kdy laparoskopie není například kvůli objemnému nádoru [10 cm a více] u pacienta možná.

Koho postihuje rakovina ledvin

Výskyt karcinomu ledvin je v České republice nejvyšší ze všech sledovaných zemí světa. V roce 2017 u nás lékaři diagnostikovaly karcinom ledviny u 3 072 osob, 1 117 lidí na tento nádor zemřelo.

Rakovina ledvin postihuje více osoby starší 50 let a s přibývajícím věkem narůstá i riziko jejího vzniku. Konkrétní příčina vzniku nádoru není přesně známa. Vědecké výzkumy však potvrzují větší pravděpodobnost jeho vzniku u kuřáků. Ti jsou ve dvakrát větším riziku než nekuřáci. Vznik nádoru ledvin zvyšuje i obezita. Riziko vzniku karcinomu ledviny zvyšuje strava bohatá na živočišné tuky, nadměrná konzumace smaženého a uzeného masa. V riziku jsou ale i lidé trpící na vysoký krevní tlak či osoby, které pracují s chemikáliemi.

Některé druhy nádorů se přitom mohou zvýšeně vyskytovat i mezi příbuznými. Tyto nádory tvoří asi čtyři procenta ze všech nádorů ledvin a jsou součástí vzácných syndromů. Při takovéto rodinné zátěži lékaři většinou přímé příbuzné kvůli zvýšenému riziku výskytu nádoru ledvin pravidelně sledují. Zajímavé i je, že výskyt rakoviny ledvin je významně ovlivněn geograficky. Nejvíce pacientů s nádorem ledvin u nás má Plzeňský kraj. Pro srovnání zhruba dvakrát více než má Morava. Podobnou četnost výskytu rakoviny ledvin hlásí i sousední Bavorsko.

Pár slov o ledvinách

Ledviny, párový orgán, se nacházejí podél bederní páteře v dutině břišní. Ledvina je veliká zhruba jako pěst. Na vrcholu každé ledviny je žláza, takzvaná nadledvina. Ledvina spolu s nadledvinou s tukovou tkání uzavírá pouzdro, takzvané Garotově fascii. Ledviny jsou součástí močového vylučovacího traktu, kde se tvoří moč. Tou lidské tělo odstraňuje zplodiny a zčásti i vodu z těla ven.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here