Komerční pojišťovny nyní upřesňují, za jakých podmínek klientům vyplatí pojistku, pokud onemocní Covid-19. Anebo jim preventivní opatření proti nemoci Covid-19 sníží příjem. Obecně platí, že pojišťovny vyplatí pojistku v případě pracovní neschopnosti, závažného onemocnění, hospitalizace, invalidity či úmrtí.

Výjimku z plnění mohou uplatnit pouze ty pojišťovny, které v pojistné smlouvě uplatňují výluku, jež je opravňuje neplnit z důvodu pandemie. I když i ty jsou na tuzemském trhu, většina z nich si za současné situace tuto výluku uplatnit nedovolí. A i ty, které na ní trvají, uvádějí, že budou posuzovat každý případ nároku na pojistku individuálně. Z aktuální situace vyplývá, že většina pojišťoven, u nichž mají klienti sjednané životní pojištění v daném rozsahu, bude plnit kvůli nemoci Covid-19 hlavně z důvodu pracovní neschopnosti.

„Obecně lze říci, že lidé, kteří mají ve své smlouvě sjednáno pojištění pracovní neschopnosti a budou nakaženi koronavirem SARS-CoV-2, mají nárok na pojistné plnění, pokud délka pracovní neschopnosti přesáhne sjednanou karenční dobu,“ vysvětluje pro Zdravezpravy.cz ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

Dodává, že podle aktuálních informací se doba zotavení z nemoci Covid-19 pohybuje v rozmezí tří až šesti týdnů. Přitom karenční doba u sjednaných pojištění je většinou čtrnáct nebo osmadvacet dnů. To znamená, že velká část Covidem-19 postižených klientů pojišťoven má reálnou šanci na pojistné plnění.

Karanténa a ošetřovné kvůli nemoci Covid-19

Pojišťovny uvádí hned několik základních příkladů, kdy se na ně klienti s uzavřenou životní pojistkou mohou obrátit o plnění z důvodu onemocnění Covid-19. Anebo i z dopadů preventivních opatření proti této nemoci.

Některé z pojišťoven plní i v případě, kdy zaměstnanec čerpá nemocenskou z důvodu karantény. Dobu karantény pojištěný prokazuje doložením příslušného formuláře ČSSZ „Potvrzení o nařízení karantény“. Anebo „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“.

„Jako jedni z mála v případě pracovní neschopnosti vnímáme nařízenou karanténu s nárokem na nemocenskou jako pojistnou událost. A to i v případě, že následně nebylo onemocnění diagnostikováno,“ uvádí pro Zdravezpravy.cz mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Obdobně to funguje třeba i u Generali Česká pojišťovna. Ta za pracovní neschopnost uznává v rámci životního pojištění také karanténu, která byla nařízena kvůli nemoci Covid-19 ošetřujícím lékařem, případně hygienickou stanicí. Má to ale podmínku.

„Pojistné plnění za nařízenou karanténu není možné vyplatit pouze v případě, že k nařízení karantény došlo na základě pobytu klienta v zemi nebo v regionu, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR [MZv ČR] nedoporučilo cestovat a toto varování bylo vydáno před cestou klienta do zahraničí,“ upřesňuje mluvčí Generali Česká pojišťovna Ivana Buriánková.

Podle Martina Švece nařízenou karanténu z důvodu podezření na diagnózu Covid-19 musí klienti pojišťovnám doložit na oficiálním formuláři, který vystaví ošetřující lékař případně hygienická stanice. Pojišťovnám v tomto případě nestačí, když je karanténa nařízena zaměstnavatelem, případně pouze doporučena.

Některé z pojišťoven na trhu, což je ale spíše výjimečné, vyplatí pojistku i v případě zaměstnanců čerpajících ošetřovné. Podmínkou je dodání potvrzení na příslušném formuláři České správy sociálního zabezpečení „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“, včetně potvrzení zaměstnavatele. V případě dětí, které se nemohou účastnit výuky, potvrzení může vydat i jejich škola.

„Pokud musí rodič zůstat doma a pečovat o nemocné dítě, přichází rodina o část příjmu. Mají-li rodiče sjednané pojištění ošetřování dítěte, vyplatíme pojistné plnění od desátého dne ošetřování,“ potvrzuje Ivana Buriánková.

Pojištění je důležité

Praxe ukazuje, že na pojišťovny se v poslední době obracejí lidé, kteří se chtějí nechat pojistit právě z důvodu šíření nemoci Covid-19. Chtějí uzavřít životní pojištění především s krytím rizika pracovní neschopnosti. I když na sjednání životního pojištění není podle Martina Švece nikdy pozdě, v případě pojištění výhradně z důvodu aktuální situace to pozdě být může. To proto, že kulminace pandemie se očekává v nejbližších týdnech až měsících. A každá pojišťovna uplatňuje na nemoci takzvanou čekací dobu. Ta je u jednotlivých pojišťoven různá – dva, tři, šest někdy i dvanáct měsíců.

„Sjednávat si nyní pojištění účelově ze strachu z koronaviru, a to kvůli riziku pracovní neschopnosti, nemá prakticky smysl, protože by většina pojišťoven díky čekací době neplnila,“ vysvětluje Martin Švec.

Také ale dodává, že pojištění proti riziku závažné nemoci, pracovní neschopnosti, invalidity či úmrtí v rámci životního pojištění smysl vždy má. Při správně uzavřené smlouvě totiž pouze pojištění dokáže vykrýt propad příjmu domácnosti. Pokud ta se dostane z důvodu zdravotních problémů některého z jejích členů do finančních problémů.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here