Zdravotní pojišťovna RBP spustila v současnosti asi největší telemedicínský projekt v České republice s názvem Šance pro srdce. Lékaři v něm na dálku sledují a vyhodnocují stav pacientů s chronickým onemocněním srdce bez nutnosti jejich fyzické přítomnosti v ordinacích.

Aktuální pandemická situace brání pacientům s chronickým onemocněním srdce v pravidelných kontrolách u lékařů. Zdravotní pojišťovna RBP svým klientům nabídla službu, která umožňuje být pod stálým dohledem lékařů z pohodlí domova. Pacientům bezplatně na předem stanovenou dobu zapůjčuje přístroj pro domácí měření krevního tlaku, mobilní telefon pro bezdrátový přenos naměřených hodnot a náramek pro měření srdečního tepu a pohybové aktivity.

„Projekt vznikl ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Národním dohledovým centrem. Je naplánovaný do konce roku 2020, ale kvůli velkému zájmu ze strany pacientů i lékařů zvažujeme jeho prodloužení o dalších dvanáct měsíců,“ vysvětluje výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Systém funguje tak, že pacient si po krátkém zaškolení v domácím prostředí měří krevní tlak dvakrát denně. S naměřenými hodnotami následně pracují ošetřující lékaři, kteří sledují výsledky svých pacientů. A v případě potřeby provedou změnu léčebného režimu tak, aby dosáhli stabilizace krevního tlaku.

Co je cílem projektu

Cílem projektu je monitorovat osoby se srdečně-cévními obtížemi, zejména vysokým krevním tlakem. A to ve věku mezi 40 až 75 lety. Zdravotní pojišťovna RBP se tak spolu s lékaři snaží snížit rizika a předcházet možnému infarktu a mozkové mrtvici. Do projektu je nyní zapojeno asi dva tisíce klientů RBP. Dále 30 odborných ambulancí kardiologů, internistů a praktických lékařů. Jako supervizní centra pak působí specializované ambulance šesti krajských nemocnic.

Zdravotní data o pacientovi lékař získává prostřednictvím bezdrátového přenosu informací z tlakoměru, která si zobrazí v zabezpečené webové aplikaci. Jsem přesvědčen o tom, že to je přesně jeden z mnoha praktických důvodů, proč telemedicínu aplikovat do našeho běžného života v daleko větší míře,“ vysvětluje Antonín Klimša.

Podle něj současná koronavirová krize pravděpodobně ještě více urychlí rozmach podobných diagnostických metod. Jejich výhody jsou zřejmé. Pacienti nejsou nuceni docházet na specializovaná pracoviště, ale i tak mají lékaři k dispozici informace o jejich aktuálním zdravotním stavu. A podle toho mohou také okamžitě reagovat.

Odbornými garanty Šance pro srdce jsou prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. vedoucí centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice [TN] a prof. MUDr. Richard Češka, CSc. předseda České internistické společnosti ČLS JEP působící v centru preventivní kardiologie, 3. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze [VFN].

Obdobný monitoring i pro diabetiky

Zdravotní pojišťovna RBP předpokládá, že projekt rozšíří i pro skupinu svých klientů s diabetem. Antonín Klimša věří, že po podepsání Memoranda o spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě a Moravskoslezským krajem se jim podaří zavést projekt i u klientů s diabetem a telemedicína tak pomůže usnadnit jejich léčbu. A zároveň minimalizuje možná zdravotní rizika, která jsou s nemocí spojená.

„Pokud se tento způsob léčby diabetiků ukáže jako efektivní, budeme usilovat o jeho rozšíření a postupné navázání spolupráce s příslušnými specialisty a zařízeními na celém území České republiky,“ upřesnil.

Dodejme, že cukrovkou v Česku již nyní trpí takřka milion lidí. A podle odhadů bude v roce 2040 v Česku diabetik každý devátý člověk. To znamená dvanáct procent tuzemské populace. Diabetes se dá přitom úspěšně léčit, ale i tak zůstává stěžejní prevence a přístup každého člověka ke svému zdraví.

Diabetici přitom často trpí i dalšími onemocněními, především kardiovaskulárního systému [srdce, cévy]. Vysoké jsou i náklady na léčbu cukrovky. Ty ročně vezmou z odvedené částky na veřejném zdravotním pojištění až 15 procent. To je zhruba 48 miliard korun.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here