V ČR vzniklo nové konsorcium MediAim. Cílit bude na léčbu kardiovaskulárních, virových, neurodegenerativních a onkologických onemocnění, diabetu či obezity. Konsorcium tvoří Institut klinické a experimentální medicíny [IKEM] a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR [ÚOCHB] a Fyziologický ústav [FGÚ] AV ČR.

Snahou konsorcia MediAim je založení komplexního výzkumného programu zahrnujícího experimentální, translační a klinické výzkumné aktivity. A to v oblasti prevence a léčby kardiovaskulárních, onkologických, neurodegenerativních a virových onemocnění, obezity a diabetu. Dále pak integrace komplementární pražské infrastruktury základního, preklinického a klinického výzkumu. Stejně jako aplikace nových poznatků o příčinách a mechanismech vzniku onemocnění při prevenci a léčbě. A konečně: Vývoj nových potenciálních farmak a léčebných postupů.

„Institut klinické a experimentální medicíny je jediné klinické centrum v ČR kombinující plné spektrum léčby diabetu, onemocnění srdce, ledvin a trávícího systému či různých druhů zánětlivých onemocnění. Počínaje různými typy farmakoterapie a standardních invazivních intervencí až po transplantační léčbu při selhání orgánů. Ve všech těchto oblastech běží intenzivní klinický, experimentální a translační výzkum,“ říká ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny Michal Stiborek [na obrázku vlevo, pozn. red.]

MediAim: Výzkum a vývoj a jeho zaměření

U nemocí nervového systému se spolupráce zmíněných institucí bude orientovat na výzkum mechanismů vzniku chorob, racionální design a preklinické testování nových potenciálních léčiv. Strategie výzkumníků se přitom opírá zejména o vývoj a modifikaci látek zvaných neurosteroidy. Ty jsou tělu vlastní a mohou významně ovlivňovat funkci různých receptorů.

Spolupráce tří českých institucí, která se týká lipidizovaných peptidů, je ve fázi preklinických studií na experimentálních modelech. Podle zástupců konsorcia přitom již nyní naznačuje velmi dobrý potenciál léčby diabetu 2. typu pomocí nových léků.

Společné projekty ale necílí jen na obezitu a diabetes, ale také na kardiovaskulární onemocnění. Zde týmy zkoumají problematiku srdečního selhávání. Jejich cílem je nalezení cesty, jak předcházet zánětům srdečního svalu a hledání možností náhrad pro kardiovaskulární chirurgii.

„ÚOCHB do spolupráce vstupuje s nabídkou součinnosti při výzkumu příčin nemocí a návrhu nových možností léčby. Naše silné stránky v oblastech medicinální chemie, biologie, strukturní biologie, virologie a dalších oborech se velmi dobře potkávají s expertízou našich partnerů ze špičkových pracovišť v oborech fyziologie a klinického výzkumu,” vysvětluje ředitel ÚOCHB AV ČR Zdeněk Hostomský [na obrázku uprostřed, pozn. red.].

Hledání nových léčivých prostředků

Kromě již probíhajících spoluprací hodlají společné týmy hledat také nové léčivé prostředky v oblastech virologie, onkologie nebo zánětů, jednoho ze společných faktorů vzniku studovaných onemocnění.

„Fyziologický ústav má k dispozici modely onemocnění na laboratorních myších a potkanech, speciální metody a znalosti. Jsme tedy ideálním partnerem pro charakterizaci účinků nových potenciálních léčiv vyvíjených v ÚOCHB,” upřesňuje ředitel FGÚ AV ČR Jan Kopecký [na obrázku vpravo, pozn. red.].

Dodává, že pro spolupráci s IKEM je důležitá možnost ověřovat nové léčebné postupy na zvířecích modelech. Stejně jako s ÚOCHB rozvíjení metody pro komplexní analýzu složení tkání a biologických tekutin.

Prospěšnost mezioborové spolupráce

Oproti jiným typům výzkumu je právě výzkum v biomedicíně relativně nejvíce závislý na možnostech kvalitní mezioborové spolupráce. Od vývoje nových látek s léčebným potenciálem přes jejich kvalitní preklinické testování až po testování nových léků v klinických studiích. Nedílnou součástí všech těchto snah je charakterizace mechanismů vzniku onemocnění. Takové komplexní propojení a organizace, a tím možnosti a výsledky biomedicínského výzkumu, v ČR ve srovnání se západem velmi zaostávají. Spojení komplementárních partnerů v konsorciu MediAim velmi výrazně posune možnosti pro vývoj nových léků a léčebných strategií pro celospolečensky nejzávažnější onemocnění.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here