Vláda v pondělí 13.7. projedná návrh zákona na vznik České komory všeobecných a dětských sester. Vláda se postaví k návrhu neutrálně. Vyplývá to z návrhu zákona, jehož předkladateli jsou poslanci Věra Adámková, Andrej Babiš, Jana Pastuchová [všichni z ANO] a další poslanci.

K poslaneckému návrhu zákona na vznik České komory všeobecných a dětských sester by měla vláda na svém pondělním jednání vnést desítku připomínek. Ve stanovisku pro zákonodárce by mohla dokonce zpochybnit potřebnost návrhu tohoto zákona. Navrhovaná komora totiž podle vládních právníků vybočuje z úpravy nynějších samosprávných profesních organizací. Ty jsou určeny profesím, které jsou převážně vykonávány jako svobodná povolání. A to zdravotní sestry nejsou. Naopak většinou jsou v pracovněprávním poměru, jak uvedli vládní legislativci v podkladech pro vládu. V komorách se u nás sdružují například lékaři, lékárníci, advokáti či notáři.

Dobrovolné členství v komoře je rozporuplné

Vláda by na svém pondělním jednání měla zvážit i to, zda by členství v komoře zdravotních sester mělo být dobrovolné. Dle návrhu by nová komora vedla seznam všeobecných a dětských sester, který by byl zpoplatněn.

„S ohledem na členský princip, jenž stojí v jádru logiky každé samosprávné profesní komory, je nepřijatelné, aby profesní komora mohla vykonávat pravomoc i nad nečleny,“ stojí v předběžném stanovisku.

Podle předkládaného návrhu by měla komora vydávat stavovské předpisy a účastnit se přípravy zákonů a dalších dokumentů, které se dotýkají práce nebo vzdělávání zdravotních sester. Komora by měla také pravomoc vést kárné řízení a za přestupky ukládat postihy. Vládní právníci však upozorňují na to, že není možné ukládat dohromady vícero kárných opatření. Například napomenutí, pokutu a vyškrtnutí ze seznamu za jeden prohřešek.

Vznik komory je plánován na rok 2022

Česká komora všeobecných a dětských sester by měla být dle předkládaného návrhu samosprávnou stavovskou organizací sdružující všechny všeobecné zdravotní sestry a dětské sestry. A to podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a zároveň zapsaných v seznamu vedeném komorou. Orgány komory by měly být krajská sdružení. Nejvyšším orgánem pak sjezd delegátů. Ten by volil své představenstvo, prezidenta komory a kárnou a revizní komisi. Účinnost zákona je v plánu od roku 2022, není však jisté, že bude norma v legislativním procesu projednána do konce volebního období.

–RED/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here