Od poloviny příštího roku se změní systém péče o nejmladší děti v předškolních zařízeních. Stávající dětské skupiny nově nahradí jesle. Za dva roky totiž končí financování dětských skupin z evropských fondů. Novou úpravu má zajistit novela zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině účinná od 1. července 2021.

Novela zákona předkládaná Ministerstvem práce a sociálních věcí [MPSV] má zajistit plynulý přechod financování z evropských fondů na financování ze státního rozpočtu. Stávající dětské skupiny čerpají peníze na svůj provoz z Operačního programu Zaměstnanost [OP Z], který v první polovině roku 2022 končí. Systém péče o nejmladší děti ale i navzdory ukončení evropského financování bude i nadále pokračovat. Upravovat jej bude novela zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Tu včera schválila vláda. Novela by měla nabýt účinnosti 1. července 2021.

„Novela zákona zajistí dostatečné kapacity zařízení péče o předškolní děti. Ta budou poskytovat kvalitní a individuální péči a budou finančně i místně dostupná,“ tvrdí MPSV.

Jesle a systém jejich financování

Příspěvek na provoz budou poskytovatelé péče v jeslích dostávat na každé obsazené místo v denní výši stanovené normativem v nařízení vlády. A to zálohově každý čtvrt roku. Výši normativu, stejně jako maximální úhradu rodičem, bude každoročně upravovat vláda. Jednotný systém péče o předškolní děti by tu měl fungovat od září roku 2024. Do té doby mají zařízení zajišťující péči o malé děti čas se novým legislativním podmínkám přizpůsobit. Podle MPSV jde o jakési přechodné období.

Nová úprava mění dětské skupiny na jesle

Novelou zákona se změní i pojmenování zařízení zajišťující péči o malé děti v dětských skupinách na jesle. Takové pojmenování mladším ročníkům zřejmě nic neřekne, ale pamětníci si na jesle určitě vzpomenou. Mnozí přitom ne v tom nejlepším světle. Zejména pak ti, kteří jesle zažili v 50tých letech, kdy i matky musely budovat socialismus. Děti byly umístěny v jeslích po vyšších desítkách. Vzpomínky dokumentuje i film Děti bez lásky.

MPSV však razí poněkud jiný pohled: „Změna názvu lépe ukotví představu veřejnosti o tom, o jaký typ instituce jde. Název jesle je totiž mezi lidmi mnohem více zažitý a většina si pod ním představí konkrétní zařízení pro nejmenší,“ vysvětluje ve své zprávě.  

Novela zákona zavádí dále i povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob a upravuje standardy kvality péče. Pečující osoby o děti do tří let v jeslích budou muset mít alespoň zdravotnické minimum. A vznikne i nová profesní kvalifikace takzvaná chůva pro děti.

V současné době u nás funguje zhruba 1 100 dětských skupina a 98 mikrojeslí. Ty zajišťují péči o zhruba 15 tisíc dětí do tří let. Podle statistik dochází do dětských skupin 75 procent dětí mladších tří let, dvouletých pak zhruba polovina.

O dětských skupinách

Stávající dětské skupiny v Česku fungují od roku 2014 a jejich provoz zajišťují zařízení zapsaná do evidence poskytovatelů péče o dítě u MPSV. Do dětské skupiny mohou zákonní zástupci umístit dítě starší dvanácti měsíců a navštěvovat ji mohou děti až do doby zahájení povinné školní docházky. Přičemž zařízení musí péči o dítě zajistit na minimálně šest hodin denně, mimo domácnost dítěte a v kolektivu dětí. Dětské skupiny u nás nejčastěji zřizuje zaměstnavatel, kraje, obce, ústavy, nadace, ale i vysoké školy či církve.

V současné době v Česku funguje několik typů zařízení zajišťující péči o děti do doby než nastoupí do povinné školní docházky. Jde o dětské skupiny, které spadají pod MPSV a lesní a mateřské školy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT].

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here