Dvouměsíční Daníček podstoupil ve FN Motol náročnou kardiochirurgickou operaci, při které mu lékaři implantovali srdeční defibrilátor. Chlapec před zákrokem několikrát prodělal zástavu srdce, jejíž příčinou byly tumory v pravé srdeční komoře. Daníček je dnes nejmladší pacient s defibrilátorem srdce v Česku.

Malý chlapec s hmotností 4,3 kg byl ve FN Motol hospitalizovaný poté, co se mu při cestě s rodiči autem náhle zastavila srdeční činnost.

„Jeli jsme zrovna vyzvednout staršího syna do školní družiny. Daníček v autosedačce přestal dýchat. Byl jako hadrová panenka,“ vzpomíná se slzami v očích jeho maminka.

Rodiče mu okamžitě začali poskytovat první pomoc. Než přijela záchranná služba, pomáhal jim i náhodný kolemjdoucí Martin Pilecký. Zdravotníci odvezli děcko do pražské FN Motol. Po jeho stabilizaci ve spolupráci ARO s Pediatrickou klinikou došlo k několika opětovným poruchám srdečního rytmu. V krátké době několika hodin chlapec prodělal další tři srdeční zástavy, při kterých ho zdravotníci resuscitovali. Odborná vyšetření ukázala, že příčinou poruchy rytmu byly u Daníčka tumory v pravé srdeční komoře. Chlapeček byl proto společně s maminkou hospitalizovaný v Dětském kardiocentru ve FN Motol.

Srdeční defibrilátor pro malého chlapce

Lékaři u malého chlapce zjistili, že v jeho pravé srdeční komoře není pouze jediné ložisko nádorů. Což zkomplikovalo u tak malého dítěte jejich odstranění. I přesto našli odborníci vhodné řešení, jak předejít srdečním zástavám.

„Bohužel masivní výskyt nádorových ložisek nebylo možné odstranit v takové míře, abychom dostatečně eliminovali riziko opětovné srdeční zástavy. Proto jsme se rozhodli pro implantaci kardioverter – defibrilátoru [takzvaného ICD],“ vysvětluje primář Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol Peter Kubuš.

Srdeční defibrilátor a odstranění částí nádorových ložisek byla podle něj jediná léčebná možnost, jak zabezpečit, aby dále nedocházelo k akutnímu ohrožení života dítěte nebezpečnou arytmií. Podobný typ léčby se u takto malých dětí provádí zcela ojediněle, a je i v celosvětovém měřítku unikátní. V odborné literatuře existují informace pouze o jednom pacientovi s implantovaným defibrilátorem, který byl o něco mladší než Daníček. Dosavadní prvenství v ČR patřilo desetiměsíční dívce.

Operace kojence trvala 4 hodiny

Lékaři operovali malého Daníčka celkem čtyři hodiny. V první etapě částečně odstranili z pravé srdeční komory nádorová ložiska. Při vlastní implantaci defibrilátoru kardiochirurgové vzhledem k nízkému věku pacienta použili techniku epikardiálního zavedení defibrilační elektrody, tedy zevně na srdce. Následně umístili ICD přístroj pod přímý břišní sval.

„Měli jsme původně určité obavy z technické proveditelnosti implantace kvůli velkému nepoměru mezi velikostí přístroje, elektrod a tělesnými proporcemi dítěte. Naštěstí se nepotvrdily, a to i díky tomu, že jsme mohli použít nejmenší dostupný ICD Mini Perciva o velikosti 71 x 52 x 10 mm,“ vysvětluje kardiochirurg Petr Bukovský z Dětského kardiocentra, který náročnou operaci chlapce vedl.

Mikroskopické vyšetření odebraných vzorků při operaci potvrdilo jeden z nejčastějších, celkově však přesto velmi vzácných, srdečních tumorů u dětí. Šlo o takzvaný rhabdomyom. Většinou se tento tumor vyskytuje především v souvislosti s jiným onemocněním, například tuberózní sklerózou. Ta ale nebyla u dítěte klinickým ani genetickým vyšetřením prokázána. Spojení rhabdomyomu s podobnými život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu je mimořádně vzácné. Malý pacient musí být proto v následujících letech pod pravidelnou a důkladnou kontrolou.

Daníček odchází domů po dvou týdnech v nemocnici

I přesto, že šlo o náročnou operaci, navíc ve věku dvou měsíců života, se Daníček rychle zotavoval. Dobře se zhojila i operační rána a malý organismus výborně toleroval nastavenou farmakologickou antiarytmickou léčbu. Už po dvou týdnech od hospitalizace mohl být malý pacient propuštěn ve výborném stavu do domácí péče.

„Poděkování patří všem lékařům a sestřičkám v motolské nemocnici – od ARO přes Pediatrickou kliniku až po Dětské kardiocentrum. I když vše vypadalo na začátku opravdu dramaticky, šli jsme vlastně nakonec už velmi brzy domů. Úžasná byla i podpora od mojí rodiny. Bez nich bych to určitě nezvládla,“ vyjadřuje díky maminka malého Daníčka.

–RED–

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here