Fakultní transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze [VFN] znovu pořádá projekt A-C-G-T, jenž je zaměřen na sestavení kontrolní DNA databáze typické pro českou populaci. VFN proto začala sbírat vzorky od cca jednoho tisíce osob ze všech krajů ČR, aby prozkoumala jejich genetickou informaci.

Celý název projektu zní Analýza českých genomů pro teranostiku [A-C-G-T]. To jsou zároveň i písmena genetické abecedy. Výstupem projektu A-C-G-T má být sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci. Databáze se bude používat při diagnostice nejrůznějších genetických onemocnění.

Kritéria pro zapojení do projektu jsou prakticky stejná jako u dárcovství krve. Zájemci musí být zdraví, navíc ve věku od třiceti do pětapadesáti let. Otec i matka účastníka musí pocházet ze stejného kraje nebo z míst vzdálených od sebe do padesáti kilometrů vzdušnou čarou,“ vysvětluje Kateřina Jirsová z Banky biologického materiálu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze.

Odběr žilní krve

Účastníci projektu vyplní dotazník o věku, jejich původu, nejbližších příbuzných, zdraví a životním stylu. Na transfuzním oddělení VFN a dalších odběrových místech v České republice jim pak bude proveden jednorázový odběr žilní krve, maximálně šestnáct mililitrů. Což je podle Kateřiny Jirsové docela malý objem.

„Vzorek krve pak odborníci zpracují, vyizolují DNA a provedou sekvenaci genetické informace, která je specifická pro každého jedince,“ upřesnila.

Celý projekt je anonymní. Výsledky genografické analýzy účastníci studie zjistí na základě přiděleného kódu, a to nejdříve do tří měsíců a nejpozději do půl roka po odebrání vzorku.

Znalost svého DNA

Odměnou za účast v projektu je poskytnutí výsledku tzv. genografické analýzy. Na jejím základě lze odhadnout dávný genetický původ, tedy zjistit odkud pocházel předek účastníka projektu, který žil před desetitisíci lety.

„Jste-li muž, bude vám provedena analýza mužského pohlavního chromozómu Y, který se dědí v téměř nezměněné podobě výhradně po linii otce, jeho otce až pradávného praotce skrze desítky generací. Jste-li žena, bude vám provedena analýza mitochondriální DNA, která se naopak dědí výhradně po linii matky, až k pramáti celé linie,“ uvádí stránky projektu, kde se lze do projektu registrovat.

Analýza, kterou provádí partnerská instituce Genomac, odhalí dávný genetický původ účastníků projektu. Tedy odkud pochází jejich předek starý desetitisíce let.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here