Rozpočet Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] v roce 2021 počítá s 200 miliony korun navíc na ochranu veřejného zdraví, například na provoz zdravotních ústavů nebo krajských hygienických stanic. Dalších 125 milionů korun tam půjde na platy. Celkově má MZ ČR hospodařit v příštím roce s 10,38 mld. Kč.

Údaje vyplývají z jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví v tomto týdnu. Poslanec Kamal Farhan [ANO] k tomu řekl, že navýšení je na pokračování Chytré karantény. Provozní výdaje resortu se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného [za ANO] naopak snížily. Letos byly výdaje vyšší než původně plánovaný rozpočet, přes 2,5 miliardy navíc šly na boj s epidemií koronaviru.

Kompletní provoz projektu Chytrá karanténa 2.0, který má zajišťovat kapacity testování a trasování nakažených covidem-19, má podle usnesení vlády stát v příštím roce téměř 400 milionů korun. Podílet se na něm bude ministerstvo zdravotnictví a Národní agentura pro komunikační a informační technologie [NAKIT]. Počítá se se zřízením profesionálního call centra, provoz bude stát 16,5 milionu bez DPH měsíčně.

Plánované příjmy a výdaje MZ ČR

Plánované příjmy resortu jsou podle ministra 1,86 miliardy korun a výdaje 10,38 miliardy korun. Většina příjmů ministerstva pochází z očekávaných příjmů z evropských fondů na podpořené projekty.

„Celková suma příjmů 1 miliarda 860 milionů korun se skládá z daňových příjmů ve výši 30 milionů, z nedaňových příjmů organizačních složek států včetně ústředních orgánu ve výši 229,8 milionu korun a z částky 1,6 miliardy očekávaných příjmů z rozpočtu EU a finančních mechanismů,” upřesnil ministr.

Evropské peníze ve zdravotnictví jdou například na reformu psychiatrické péče nebo na spolufinancování některých investic. Podpořený z nich byl v minulosti také například vznik Národního informačního portálu nebo některé projekty Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] na elektronizaci zdravotnictví.

Rozpočet Ministerstva zdravotnictví ČR [v Kč]
ROK  Rozpočet MZ ČR
2015 8,53 mld.
2016 8,16 mld.
2017 7,98 mld.
2018 8,89 mld.
2019 8,20 mld.
2020 9,41 mld. /11 mld.*
2021 10,38 mld.

[Zdroj: MF ČR, *navýšení související s epidemií covidu-19]

Běžné výdaje MZ ČR počítají s 6,65 miliardami korun. Ministerstvo hradí provoz 20 organizačních složek státu, orgány ochrany veřejného zdraví jako jsou právě krajské hygienické stanice nebo zdravotní ústavy, dotuje vědu a výzkum ve zdravotnictví nebo hradí specializační vzdělávání lékařů. Provoz státních nemocnic je primárně hrazený z veřejného zdravotního pojištění, ministerstvo jim obvykle přidává na investice.

„Předložený návrh rozpočtu se snaží v nezbytné míře zachovat úroveň činnosti, které mají bezprostřední vztah k poskytování zdravotní péče a k ochraně veřejného zdraví,“ shrnul na závěr Jan Blatný.

Věda, výzkum a investice

Na vědu a výzkum MZ ČR dá asi o 31 milionů korun víc než letos, celkem půjde o 1,8 miliardy korun. Mezi investicemi ve výhledu je také například objekt traumacentra FN Královské Vinohrady, nový pavilon Všeobecné fakultní nemocnice, modernizace infekční kliniky FN Hradec Králové nebo novou budovu FN Olomouc.

V příštím roce se počítá oproti letošnímu roku s vyššími investicemi zhruba o půl miliardy korun. Podle Blatného se bude například dokončovat rekonstrukce ve Fakultní nemocnici v Brně nebo Institutu klinické a experimentální medicíny [IKEM].

Nejvíce peněz do zdravotnictví nejde ze státního rozpočtu, ale z veřejného zdravotního pojištění. Příští rok by to mělo být více než 381 miliard korun. Ze státního rozpočtu půjde více než 120 miliard korun na péči o státní pojištěnce. Tedy důchodce, děti, studenty, ženy na rodičovské dovolené nebo nezaměstnané, kterých je u nás v součtu asi 5,9 milionu.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here