Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR včera [18.11.] nedoporučil ke třetímu sněmovnímu projednání pozměňovací návrhy poslance Daniela Pawlase [KSČM] o zásilkovém výdeji zdravotnických prostředků a uvolnění regulace reklamy na ně. Zavedení ePoukazu ke třetímu čtení doporučil.

Předložený pozměňovací návrh k Zákonu o zdravotnických prostředcích poslancem Pawlasem se týká zásilkového výdeje zdravotnických prostředků. Podle něj by je mohli vydávat pacientům i zaměstnanci bez odborné kvalifikace, tedy nefarmaceutičtí pracovníci. Poslanec Pawlas obhajoval svůj návrh tím, že se tímto kvalifikačním požadavkem zbytečně plýtvá odborností lidí, kterých je v současné době na pracovním trhu nedostatek.

„Bude velký problém, aby byla tato norma naplněna a je otázka, jak bude zajištěna odborná způsobilost těch zásilkových firem,“ uvedl na jednání výboru.

K jeho návrhu se negativně vyjádřil ministr zdravotnictví Jan Blatný [za ANO] a změnu zákonné normy nedoporučil.

„Bylo by zcela nepřijatelné, aby výběr zdravotnického prostředku třídy 2 a vyšší na základě poukazu prováděla jakákoliv a teoreticky i zcela nekvalifikovaná osoba. Takový stav by byl nežádoucí s ohledem na bezpečí pacientů,“ vysvětlil své stanovisko.

Kvalifikační požadavek na profesy se totiž při výdeji zdravotnického prostředku vyžaduje u prostředků od třídy 2. To potvrdila Daniela Rrahmaniová z oddělení léčiv a zdravotnických prostředků na MZ ČR a dodala: „Nedochází ke zpřísnění oproti stávající úpravě, naopak navrhovaná úprava vyjímá zdravotnické prostředky třídy 1 z povinnosti kvalifikace u jakéhokoliv výdeje.“

V praxi to znamená, že odbornost bude vyžadována při výdeji zdravotnického prostředku vyšší třídy, konkrétně dva a výše. Což se netýká například inkontinenčních pomůcek. K pozměňovacímu návrhu poslance Pawlase se negativně vyjádřilo i Grémium majitelů lékáren, které takovou změnu zákona nedoporučuje.

ePoukaz na zdravotnické prostředky

Druhý pozměňovací návrh k Zákonu o zdravotnických prostředcích, který čeká třetí čtení ve sněmovně, předložila poslankyně Věra Adámková [ANO]. V něm se upravuje zavedení elektronického poukazu neboli ePoukazu na zdravotnické prostředky. K jeho zavedení se ministr Blatný vyjádřil souhlasně a výbor ho doporučil ke schválení ve sněmovně.

ePoukaz na zdravotnické prostředky je součástí zákona

Výbor pro zdravotnictví: Regulace reklamy

Pozměňovací návrhy na regulaci, konkrétně uvolnění, reklamy na zdravotnické prostředky předložil opět poslanec Pawlas. Návrh znovu odmítl ministr Blatný.

„Upuštěním od regulace reklamy na zdravotnické prostředky jejím navrhovaným okleštěním, bychom šli proti zájmu o ochranu bezpečí pacientů,“ řekl.

Poslední pozměňovací návrh zmíněné normy předložil poslanec Miloslav Janulík [ANO], poslankyně Věra Adámková [ANO] a poslanec Patrik Nacher [ANO] a týká se naopak zpřísnění reklamy na výrobky, které cílí na zdraví lidí. Změna zpřísňuje reklamu na léčivé prostředky, které se zdánlivě tváří jako lék, ale nejsou jím. Podle nich jde o klamavou reklamu, která je pro pacienty škodlivá a v některých případech dokonce nebezpečná.

„Je třeba bojovat proti reklamě, která za léčivý přípravek či zdravotnický prostředek vydává prostředky kterými jimi nejsou,“ okomentoval návrh ministr Blatný ve svém doporučení pozměňovací návrh přijmout.

Legislativní změna se dotýká i lékařů samotných tím, že jim zakazuje v reklamách na léčivé prostředky vystupovat. Podle zástupců ministerstva účast lékařů v reklamách ve finále vede k tomu, že pacienti jsou zmatení a věří jakémukoliv prostředku, který sám lékař propaguje.

„Domnívám se, že je to správné, protože lékaři by nemuseli doporučovat tyto výrobky, posouvá to vnímání pacientů toho výrobku úplně jinam,“ vysvětlila stanovisko ministerstva zdravotnictví Daniela Rrahmaniová.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here