Česká biskupská konference [ČBK] oznámila výsledek hospodaření Římskokatolické církve v České republice. Katolická církev zde provozuje pět nemocnic, jež se specializují na dlouhodobou a následnou péči. Podle náměstka jedné z nich Božetěcha Jurenky z pražské nemocnice sv. Alžběty je současný sociální distanc jedním z největších problémů pacientů.

„Bránění v kontaktu pacientům starým s chronickými nemocemi s jejich blízkými v závěru jejich života je z mého pohledu velice nepřijatelný postup,“ tvrdí náměstek léčebně preventivní péče pražské nemocnice sv. Alžběty Božetěch Jurenka.

Problém podle něj neleží v medicinské stránce, ale především v té lidské.

„My těm pacientům, kteří zažili dlouhý a často těžký život, zabraňujeme v kontaktu s jejich blízkými. […] Kladu si otázku, co je pro takového pacienta důležitější, zda je to skutečně ochrana jeho zdraví,“ upřesnil.

Nemocnice ČBK pandemii covidu zvládají prozatím dobře, jakkoli jejich pacienti patří k nejvíce ohroženým skupinám. Výskyt covidu u pacientů je minimální. Když se nákaza objeví, probíhá lehce nebo středně těžce. Podle Božetěcha Jurenky je ale zdravotnický personál na pokraji fyzických a duševních sil. „Stejně jako v jiných nemocnicích,” dodal.

Katolická církev a její nemocnice

Katolická církev je největší křesťanskou církví v České republice. Matrikově se k ní hlásí 43 procent obyvatel země. Základními jednotkami církve je osm [arci]diecézí, v jejichž čele stojí sídelní [arci]biskupové. Česká biskupská konference je zastřešující orgán Římskokatolické církve v ČR. Pod její správou je pět církevních nemocnic. Ty ročně ošetří cca 62 tisíc pacientů. Z toho více než 53 tisíc ambulantně a více než osm tisíc hospitalizují. Dohromady mají 545 lůžek a pracuje v nich téměř 600 zdravotníků.

  • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí. Má kapacitu 190 lůžek včetně lůžek intenzivní péče. Loni ošetřila téměř 43 tisíc pacientů. Bezmála šest tisíc jich bylo hospitalizováno.
  • Nemocnice sv. Kříže Žižkov spravují Milosrdné sestry svatého Kříže. Nemocnice disponuje kapacitou 77 lůžek. Specializuje se na vnitřní lékařství, následnou a rehabilitační péči. Nemocnice má vlastní lékárnu.
  • Nemocnice sv. Alžběty na Slupi má více než 300 let starou tradici. K dispozici v ní je 106 lůžek pro dlouhodobou péči a plánuje se rozšíření na 180 lůžek. Komě zdravotních služeb nemocnice nabízí duchovní péči pro pacienty, umírající a pozůstalé.
  • Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích poskytuje především lůžkovou následnou a dlouhodobou péči s kapacitou 68 lůžek. Loni poskytla péči téměř 6,5 tisícům pacientů. Nemocnice funguje nepřetržitě 24 hodin denně včetně lékařského zajištění.
  • Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži má kapacitu 106 lůžek. Zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Nemocnice poskytuje následnou péči, hospitalizovaní jsou převážně geriatričtí pacienti.
Společným znakem církevních nemocnic je specializace na dlouhodobou a následnou péči o pacienta. Významnou součástí je psychická a duchovní péče o pacienty i jejich rodiny.

„Všechny církevní nemocnice mají stejnou filosofii, spolupracují na bázi osobních vztahů a sdílení know how, plánujeme i odborné konference, konsilia apod,“ říká Božetěch Jurenka.

Většina církevních nemocnic dle něj pandemii covidu zvládá bez masivního transportu nakažených pacientů nebo uzavírek. V případě pacientů na LDN a oddělení následné péče jde o nejohroženější skupiny obyvatel. Pozitivní je zapojení dobrovolníků z řad bohoslovců, řeholnic a mediků.

„Právě teď se ukázalo, jak je lidský přístup klíčový a jak psychická pohoda pacientů pomáhá zvládat nemoci, na které je i současná medicína krátká,“ říká biskup Zdenek Wasserbauer.

Co očekává ČBK v letošním roce

Letos počítá katolická církev kvůli krizi covid s významnými ekonomickými ztrátami. I když se situace v jejích lesích postižených kůrovcovou kalamitou zlepšila díky letošním dešťům, dramaticky jí vzrostly ztráty z cestovního ruchu, gastronomie a příjmy z nájmů. A i kostelní sbírky budou letos z důvodu omezení bohoslužeb jistě nižší, jak uvedli zástupci církve.

„Letošek se kostelních sbírek dotkne zásadním způsobem. Ale lidé si nacházejí jiné možnosti – bankovní převody, příkazy, ale i tak jde o velmi citelný propad,“ uvedli pro ZdraveZpravy.cz zástupci ČBK.

Na otázku, jak vnímají aktuální a budoucí omezení počtů osob na bohoslužbách, pak řekli: „Chápeme, že je potřeba omezit sociální kontakty na nezbytně nutnou dobu, aby se začal snižovat ten počet nakažených, ale stojíme o to, aby byly podmínky pro bohoslužby obnoveny. Ty totiž nelze nahradit online formou. A na těch bohoslužbách život křesťanské komunity stojí. Jednáme o tom.“

Dodali, že prioritně vyzývají věřící k pokoji, aby se proti opatřením nebouřili, ale když se podívají na tabulku protiepidemického systému PES, tak je pro ně nepochopitelné, jak to, že do divadla může 500 lidí, ale do kostela jen sto, když kostely nabízí více prostoru.

„Tak to krčíme rameny, tak nám píší věřící a proč se nebouříte,“ dodali.

Katolická církev dává práci 19 tisícům lidí

Do oblasti společensky prospěšných aktivit vložily diecéze katolické církve loni 1,8 miliardy korun. Z toho přímo na zdravotní a sociální projekty šlo téměř 87 milionů korun. Většinu sociálních a zdravotních služeb poskytuje katolická církev v ČR skrze Charitu ČR, jejímž je zřizovatelem, a prostřednictvím občanských sdružení založených na křesťanských principech. Kromě toho diecéze a řehole provozují lékárny, domovy pro seniory, domácí a lůžkové hospice, denní stacionáře a zřizují zdravotnické školy.

Katolická církev v České republice zajišťuje svou existencí práci pro více než 19 tisíc lidí. Biskupství římskokatolické církve zaměstnávala v roce 2019 nepřímo 3,5 tisíce osob. V regionech dává práci více než třem tisícům subjektům církevních lesů. Má 8 600 zaměstnanců Charit a cca čtyři tisíce osob je zaměstnaných v církevním školství. Na území ČR působí přes 1 700 duchovních, přes tisíc řeholnic a asi šest stovek řeholníků. Roční splátka finanční náhrady za nevydaný církevní majetek pro celou římskokatolickou církev činila loni celkem 1,7 miliardy korun. Osobní náklady jsou asi jedna miliarda. Náklady na prospěšné aktivity cca 1,7 miliardy korun.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here