Česko od příštího týdne přechází podle Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] z pátého do čtvrtého stupně pohotovosti šíření epidemie covid-19. I přesto nedojde k rozvolňování opatření podle nové tabulky, jak ji definuje protiepidemický PES. Do škol se vrátí pouze část studentů, navíc až v polovině příštího týdne.

Přechod do mírnějšího pohotovostního stupně čtyři navrhne vládě ministerstvo zdravotnictví ke schválení zítra 20.11. a to s platností od pondělí 23. listopadu.

„Jak vyplývá z údajů protiepidemického systému nachází se od minulého týdne naše země v úrovni čtyři, proto zítra vládě navrhneme, aby došlo k přepnutí celé naší země z úrovně pět na úroveň čtyři,“ potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný [za ANO].

Ministr Blatný představil protiepidemický systém PES

Podle nové matice, která definuje jednotlivá opatření v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci v pěti úrovních, by se právě ve čtvrtém stupni měli k prezenční výuce vrátit mimo mateřské školy, speciální školy a 1. stupně základních škol [ty se prezenčně vzdělávají i v 5. stupni, pozn. red.] také všechny ročníky na prvních stupních základních škol. Ob týden se pak ve škole mají střídat i druhé stupně ZŠ.

To však neplatí. Od pondělí 23.11. i přesto, že se ocitne celá ČR ve čtvrtém stupni, k výše uvedeným podmínkám, které stanoví protiepidemický PES, nedojde. Žáci prvních i druhých stupňů základních škol s výjimkou již uvolněných prvních, druhých tříd ZŠ a speciálních škol, zůstanou nadále doma odkázaní na distanční výuku. Do škol se vrátí o týden později, tedy v pondělí 30. listopadu.

Protiepidemický pes narazil dle Plagy na školy a rodiče

Ministr školství Robert Plaga [ANO] opožděný návrat žáků základních škol vysvětlil tím, že školy a rodiče žáků potřebují dostatečný čas na přípravu činností spojených s návratem do škol. Navíc systém PES podle něj nefunguje jako robot, ale je třeba přizpůsobit uvolňování aktuálním možnostem.

„Mohu oznámit, že ve stupni čtyři, dojde k tomu návratu ve dvou datech. Za necelý týden se k prezenční výuce vrátí poslední ročníky středních škol. A vrátí se praktická příprava ve skupinách do 20 žáků, to k datu středy 25.11.,“ uvedl Plaga.

Ke stejnému datu, tedy ve středu 25.11. se do škol vrátí i studenti posledních ročníků vysokých škol. Opět v maximálním počtu 20 osob na jednu skupinu. Což platí pro laboratorní, praktickou a uměleckou výuku. Povoleny jsou od téhož data také konzultace u doktorandského studia.

K datu 25. 11. se váže i částečné uvolnění výuky na základních umělecký školách a jazykových školách, na kterých se mohou k prezenční výuce dostavit žáci v případě výuky jeden na jednoho. V ostatních případech se pokračuje v distanční výuce.

Uvolnění restrikcí ve čtvrtém stupni pohotovosti

Většina opatření až na omezení týkající se školní výuky a nočního vycházení jsou ve čtvrtém a pátém pohotovostním stupni téměř totožná. Zúží se pouze zákaz doby nočního vycházení. A to ze stávajícího zákazu v čase od 21 do 5 hodiny ranní nově od 23 hodin do 5 hodny ranní. Rozšíří se i počet přítomných osob ve vnitřních a venkovních prostorech. To ze dvou na šest osob. Na svatby, pohřby a bohoslužby bude moci od pondělí přijít až 20 osob, nyní je to 15 přítomných.

Kdy se Česko opět nadýchne?

Podle vyjádření ministra Blatného má Česká republika naději na výrazné zlepšení epidemiologické situace a rozvolnění ještě do Vánoc. V první polovině prosince by se mohlo posunout ještě ze čtvrtého do volnějšího třetího stupně, ve kterém se naráz a celoplošně otevře veškerý maloobchod a služby. Jestli se tomu ovšem ve třetím stupni a do vánočních svátků skutečně stane, nemůže být jisté už z toho důvodu, že k avizovanému otevření škol ve čtvrtém stupni pohotovosti podle slibů autorů tabulky nedojde.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here