Téměř 1,8 miliardy korun vynaložila za prvních deset měsíců letošního roku Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] za centrové léčivé přípravky. Jde o léky, které jsou z pohledu pojišťoven nejdražší. Vynaložené prostředky na tuto skupinu léčiv přitom narůstají každý rok.

Velká část nákladných přípravků, kterým je stanovena úhrada z veřejného zdravotního pojištění, je ze skupiny biologických léčiv. Ta jsou vyrobena pomocí biotechnologií živých organizmů. Další položku tvoří takzvaná cílená léčba, která směřuje přímo na vybrané molekuly či jejich části.

„Společným znakem těchto nových léčiv jsou vysoké náklady, které generují z prostředků veřejného zdravotního pojištění. S ohledem na veřejný zájem je proto účelné koncentrovat použití těchto léčiv do specializovaných pracovišť neboli center. Proto se jim také někdy říká léky centrové,“ vysvětluje mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Loni na tyto centrové léky ČPZP vynaložila 1,95 miliardy korun. Do letošního října dala za tato léčiva 1,89 miliardy korun. Celkové letošní náklady očekává okolo 2,16 miliardy korun.

Kde se centrové léky využívají

K širokému a standardnímu využití centrových léčiv dochází například v onkologii, hematologii, v léčbě revmatoidní artritidy, roztroušené sklerózy, Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy. Stále přibývá jejich užití i v léčbě velmi vzácných onemocnění.

„Mezi nejnákladnější pojištěnce patří naši klienti, kteří trpí hemofilií, spinální muskulární atrofií, cystickou fibrózou, nebo některým ze vzácných metabolických onemocnění, jako je například Fabryho nebo Pompeho nemoc. Prostředky vynaložené za tuto léčbu u jednotlivých našich pojištěnců dosahují řádově desítek miliónů korun ročně,“ doplňuje Elenka Mazurová.

Zajímavé je srovnání nákladů na nejdražšího a průměrného pojištěnce ČPZP. Léčba nejdražšího pacienta s kartičkou ČPZP byla loni 22 milionů korun. Léčba jednoho pojištěnce ČPZP stála v průměru 26 176 korun.

Moderní inovativní léčiva se hlásí o slovo

Celkové náklady ČPZP na léčbu

Celkové náklady ČPZP na veškerou léčbu za celý rok 2019 činily 33 160 570 korun. Za letošní rok tento ukazatel zatím dosahuje výše 28 432 761 korun. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje téměř 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here