Návštěva v sociálním zařízení je od 4. 12. povolena pouze s negativním výsledkem testu na covid-19 nebo v postinfekční imunitě. Tedy po dobu 90 dnů od prodělání covidu-19. Návštěvu v zařízení i tak doprovázejí přísná režimová opatření.

Od pátku 4. prosince se za určitých podmínek otevřely dveře domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích sociálních služeb s pobytem pro návštěvníky s negativním výsledkem testu na covid-19. Test nesmí být starší 48 hodin a nezáleží na tom, jestli jde o výsledek z vyšetření antigenním testem nebo PCR. Vždy jej musí návštěvník doložit personálu a vyplnit dokument s čestným prohlášením o pravdivosti údajů.

Podstatné je vědět, že zařízení sociálních služeb nemá povinnost testování PCR nebo POC [Point Od Care, antigenní test, pozn. red.] pro návštěvníky zajistit přímo na místě. To proto, že ne v každém zařízení k tomu mají vyškolený zdravotnický personál. Anebo ho mají, ale nedostatek. Sociální zařízení pak v takovém případě informuje o nejbližších odběrových místech na svých webových stránkách nebo na vstupních dveřích do zařízení.

Testování návštěv v sociálních zařízeních je zdarma

Výjimku z testování mají osoby, které v posledních 90 dnech prodělaly infekci covid-19. Ale musejí mít o tom doklad. Testování se nevyžaduje dále u návštěv nezletilých osob a klientů v terminálním stádiu nemoci [krátce před smrtí].

Návštěva v sociálním zařízení přehledně

Desatero pro návštěvy domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě:

  1. Každé zařízení si může stanovit návštěvní dny, hodiny a rezervační systém pro návštěvy.
  2. Návštěva musí mít test na koronavirus – může si přinést vlastní výsledek, ovšem ne starší 48 hodin.
  3. Návštěvy bez testu se mohou bezplatně otestovat přímo v zařízení. Zařízení ale nemají povinnost toto testování zajistit. Zařízení má informovat o svém postupu na svých webových stránkách.
  4. Při provedení testu v zařízení musí návštěva vždy podepsat čestné prohlášení.
  5. Pokud návštěva v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala covid-19 a doloží to, nemusí se testovat.
  6. Test nepotřebuje návštěva ani v případě, že jde navštívit nezletilého klienta, člověka se zdravotním postižením či omezenou svéprávností, člověka v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, anebo pokud to vyžaduje psychický stav nebo sociální situace klienta.
  7. Na návštěvy mohou jen lidé s respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  8. Návštěvy u covid pozitivních klientů v izolaci jsou zakázány.
  9. Návštěva musí dodržovat pokyny personálu. Například to, že se s klientem nesetká přímo na pokoji, ale ve vyhrazené místnosti pro návštěvy.
  10. Návštěva má dodržovat hygienická opatření. Dezinfikování rukou a rozestupy 1,5 m.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here