Antigenní testování návštěv v sociálních zařízeních, které začíná v pátek 4.12., bude bezplatné. Ovšem pouze v případě, že jej provede přímo zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] náklady na něj proplatí z chystané dotace. Na návštěvu je vhodné se dle doporučení úřadu předem objednat.

Pravidelné testování klientů sociálních zařízení na koronavirus v pětidenních intervalech dneškem končí. Nahradí jej od pátku 4. prosince povinné testování návštěvníků, kteří do domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích sociálních služeb s pobytem zamíří na návštěvu. Povinné testování personálu zařízení pokračuje až do konce vyhlášeného nouzového stavu.

Antigenní testování návštěv bez úhrady

Antigenní test nebo PCR vyšetření si návštěvníci sociálních zařízení nechají provést na odběrových místech, u poskytovatele zdravotních služeb [nemocnice, praktický lékař, laboratoř] nebo v zařízení sociálních služeb, pokud ovšem takovou službu nabízejí. A právě pouze za testy provedené přímo v zařízení sociální péče návštěvník nic nezaplatí.

„Úhrada za POC testování [antigenní test, pozn, red.] bude řešena dotačním titulem MPSV, tudíž pro třetí osoby je testování bezplatné, pokud bude prováděno u poskytovatele sociálních služeb,“ upozorňuje MPSV ve svém doporučení.

Zařízení sociálních služeb totiž nemá povinnost testování PCR nebo POC [Point Od Care, antigenní test, pozn. red.] pro návštěvníky zajistit přímo na místě. To proto, že ne v každém zařízení k tomu mají vyškolený zdravotnický personál. Anebo ho mají, ale nedostatek.

„Poskytovatel sociálních služeb nemá povinnost toto testování zajistit svými zaměstnanci,“ potvrzuje MPSV.

Sociální zařízení pak v takovém případě informuje o nejbližších odběrových místech na svých webových stránkách nebo na vstupních dveřích do zařízení. Stejně tak se návštěvník dozví, kde v zařízení odevzdat doklad o jeho otestování se s negativním výsledkem nebo potvrzení o 90denní postinfekční imunitě.

Antigenní testy oproti PCR reagují jen na živé viry

Antigenní testy zpětně proplatí MPSV

MPSV později náklady spojené s testováním návštěvníků přímo v sociálním zařízení proplatí z připravovaného dotačního titulu. Maximální úhradu za antigenní test stanovil na 150 Kč [bez DPH] a k tomu režii za výkon v částce 206 korun na osobu.

„Předpokládané datum vyhlášení dotačního řízení je prosinec 2020/leden 2021. MPSV pak proplatí náklady zpětně,“ říká.

Antigenní testy a náklady za výkon proplatí úřad pouze za období platnosti nouzového stavu. Sociální zařízení může využít k testování i testy získané od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP] skrze distributora Avenier. Anebo může nakoupit testy běžně na trhu podle svého uvážení. Obojí ministerstvo z vyhlášené dotace proplatí. Ovšem pokud si zařízení nakoupí testy dražší, musí počítat s tím, že úhrada bude ve výše zmiňované částce.

Pro uznatelnost nákladů musí zařízení dodržet základní minimální parametry antigenního testu. Používat musí vždy testy s citlivostí minimálně 90 % a specificitou 97 %.

„Pro uznatelnost dotace není rozhodující, zda test provedl kmenový zaměstnanec [všeobecná zdravotní sestra] nebo externí zaměstnanec [všeobecná zdravotní sestra] například na základě dohody o provedení práce,“ tvrdí ministerstvo.

Jak na návštěvu do sociálního zařízení

Zařízení sociálních služeb může čas i dny vhodné pro návštěvu svých klientů předem upravit. To kvůli zajištění personálu i technického zázemí. Návštěvy u covid pozitivních klientů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány. Optimální dle doporučení ministerstva je, aby se návštěva předem nahlásila.

Personál sociálního zařízení povolí vstup do budovy pouze lidem, kteří se před samotnou návštěvou otestují na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a jejich výsledem bude negativní. Dále i těm, kteří doloží, že se podrobili v posledních 48 hodinách před návštěvou PCR testu nebo i antigennímu testu s negativním výsledkem. Výjimku mají návštěvníci po dobu 90 dnů od prodělání infekce covid-19. Ti mohou své příbuzné či známe v zařízení sociální péče navštívit bez otestování se, pokud o tom mají doklad.

„Osoby, které předkládají doklad formou SMS o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, které proběhlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem, podepíšou čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost, že k realizaci testu došlo nejpozději 48 hodin před zahájení návštěvy a že výsledek je negativní a že tato data se týkají předkládající osoby,“ uvádí MPSV.

I po negativním výsledku testu na koronavirus musí návštěvníci počítat se zvýšenými hygienickými opatřením. Před, po i během návštěvy si vydezinfikují ruce a po celou dobu návštěvy si zakryjí ústa a nos respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95. Pozor, vždy bez výdechového ventilu.

Návštěva v sociálním zařízení má pevně daná pravidla

Výjimka z testování návštěv

Antigenní ani PCR testování není potřeba při návštěvě nezletilých klientů sociálních služeb nebo těch s omezenou svéprávností. Dále u obyvatel zařízení se zdravotním hendikepem a uživatelů, u nichž návštěvu vyžaduje jejich psychický stav nebo jejich sociální situace. Výjimka z povinnosti testování platí i při návštěvě klientů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci, tedy u umírajících.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here