Antigenní test se stává běžným nástrojem diagnostiky covidu-19. Využívat ho budou praktičtí lékaři, nemocnice, zařízení sociální péče i lázně. Podle Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP je třeba neztrácet ze zřetele: Antigenní test plně nenahradí výsledek získaný metodou PCR, protože je méně citlivý.

Antigenní test, který diagnostikuje infekční onemocnění na detekci antigenu dané infekce, má dle zástupců Společnosti pro lékařskou mikrobiologii mnoho výhod. Je to rychlost výsledku testu, obvykle v rozmezí 15 až 30 minut, snadná proveditelnost a ve srovnání s testováním metodou PCR i nízká cena. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR cca 150 Kč, vč. DPH pro zdravotní pojišťovny, pro domácnosti od cca 350 do 700 korun na internetu. Maximální cena PCR činí 1 756 korun [1 674 Kč + 82 Kč za odběr vzorku, pozn. red.].

Společnost ve svém odborném stanovisku upozorňuje také na podstatnou nevýhodu antigenního testu a tou je jeho nižší citlivost, a tedy i spolehlivost výsledku.

„V souvislosti s diagnostikou covid-19 jsou zkušenosti s antigenními testy v ČR zatím omezené. Z mezinárodní odborné literatury vyplývá, že i v tomto případě platí, že antigenní test má nižší senzitivitu, uváděnou většinou v rozmezí 85 až 95 %. V porovnání s metodou PCR, která je považována za zlatý standard diagnostiky covid-19,“ píší zástupci společnosti ve svém stanovisku.  

Metoda PCR: Jak se na ni připravit a čeho se vyvarovat

Antigenní test plně nenahradí metodu PCR

Podle odborníků je výsledek na covid-19 u antigenního testu nejvěrohodnější při odběru klinického materiálu [stěru z nosohltanu] těstě před manifestací samotné nemoci. Tedy zhruba jeden den před jejími prvními projevy a v prvních dnech nemoci, zhruba do pěti dnů od začátku příznaků.

Kdy se ideálně využívá antigenní test na covid-19
  • K diagnostice covidu-19 u osoby, která má závažné příznaky respirační nemoci trvající dobu kratší tří dnů, není-li k dispozici možnost provedení PCR. Negativní výsledek nevylučuje covid-19. PCR test se provede při přetrvávajícím podezření na infekci.
  • K diagnostice covidu-19 u osob s příznaky respiračního onemocnění trvajících méně než tři dny a není možnost testu PCR v běžném režimu s výsledkem do 48 hodin. Negativní výsledek rovněž nevylučuje onemocnění covid-19.
  • Testování při lokálním vzplanutí epidemie, pokud nelze provést PCR v běžném režimu.

Výsledek antigenního testu nelze chápat jako rovnocenný ekvivalent PCR diagnostiky. A nemá se používat k diagnostice u jedinců s nízkou pravděpodobností infekce. To znamená, například u osob bez příznaků covidu-19, bez kontaktu s onemocněním. Stejně tak není vhodný k diagnostice na letištích a hraničních přechodech.

„Výsledky je nutné interpretovat obezřetně a v kontextu epidemiologické situace. Zvláště pak pamatovat na riziko falešné negativity v oblastech s vyšší prevalencí onemocnění a na riziko falešné pozitivity v oblastech s nižší prevalencí onemocnění,“ píší odborníci.

Jak vypadá stěr na detekci antigenu

Stejně jako u metody PCR i při antigenním testu provádí zdravotník stěr z nosohltanu, případně ho doplní o stěr z dutiny ústní. Test musí být proveden s co nejmenší časovou ztrátou mezi odběrem a vlastním testem. Proveden má být vždy ve stejném dni, ve kterém byl odebrán materiál. V tentýž den se ohlásí výsledek testované osobě, indikujícímu lékaři a také se zapíše do registru ISIN.

„Soupravy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 procent a specificitu nejméně 97 procent,“ upozorňují odborníci na povinnou normu.

Dodávají, že i odběr pro antigenní testování se provádí v odběrových místech, případně členy mobilního odběrového týmu nebo ve zdravotnickém zařízení. Ovšem vždy se zkušeností s tímto druhem odběru. Při odběru se dodržují stejná bezpečnostní opatření jako v případě stěru pro PCR.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here