Sňatečnost v ČR nepřetržitě rostla od roku 2014. Letos nastal kvůli novému koronaviru obrat. V letošních prvních třech čtvrtletích bylo uzavřeno něco málo přes 38 tisíc sňatků, což je ve srovnání se stejným obdobním vloni o pětinu méně. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu [ČSÚ].

Po roce 2013, kdy počet uzavřených manželství v Česku dosáhl historicky nejnižší hodnoty 43,5 tisíce, sňatků každý rok přibývalo. V roce 2019 vstoupilo do manželství celkem 54,9 tisíce párů a šlo o vůbec nejvyšší sňatečnost od roku 2007. A tento rok byl v tisíciletí na sňatky doposud nejbohatší.

„Manželství tehdy uzavřelo 57,2 tisíce párů a sobota 7. 7. 2007 se stala suverénně dosud nejoblíbenějším dnem 21. století pro vstup do manželství,“ říká předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Zajímavé je, že mezi roky 2001 až 2019 se významně proměnila věková struktura snoubenců. V posledních osmnácti letech výrazně poklesl počet a podíl ženichů a nevěst ve věku do 25 let. V případě ženichů z 23 na 5 procent, u nevěst ze 43 na 12 procent.

„Naopak vzrostl počet i podíl snoubenců ve věku 40 let a starších. Konkrétně u ženichů z 15 na 29 procent, u nevěst z 10 na 21 procent,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

U 70 procent novomanželských párů bývá starší muž, v jedné pětině žena a ve zbylé desetině jsou novomanželé stejného věku.

Covid srazil sňatečnost na minimum

Příznivý vývoj sňatečnosti letos zastavila opatření proti šíření epidemie covidu-19. V prvních třech čtvrtletích roku bylo uzavřeno něco málo přes 38 tisíce sňatků. To je o pětinu méně než za stejné období loni. Nejvýraznější propad přišel v dubnu, březnu a květnu.

„Útlum z jara se nepodařilo vykompenzovat ani v průběhu léta a začátku podzimu, přestože srpen a říjen byl podle předběžných údajů letos na sňatky bohatší než loni,“ upozorňuje vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

K uzavření manželství lákala především sobota 10. 10., která s více než 1 800 svatbami bude pravděpodobně dnem s třetím nejvyšším letošním počtem sňatků.

Češi a Češky si berou cizince

V každém desátém sňatku má alespoň jeden ze snoubenců jiné než české státní občanství. Zhruba z jedné poloviny takový pár tvoří Češka a cizinec. Tím je nejčastěji Slovák, dále Němec či Brit. Také v případě, kdy si Čech bere cizinku, je nejvíce z nich ze Slovenska. Mezi nevěstami Čechů dále převažují Ukrajinky a Rusky. Zhruba jedna čtvrtina sňatků s jedním cizím státním občanem v páru se odehrává mimo území České republiky. Nejoblíbenějšími destinacemi českých občanů pro uzavření manželství v zahraničí jsou Slovensko, Německo, Mauricius, Spojené státy, Velká Británie a Řecko.

Dodejme, že tři čtvrtiny ženichů a nevěst vstupují do manželství poprvé a uvedený podíl se od počátku století výrazně neměnil. U téměř 90 procent těch, kteří uzavírají manželství vyššího pořadí, jde o manželství druhé. Čtvrté a vyšší pořadí manželství je z pohledu statistiky výjimečné a jedná se o jednotky stovek případů ročně.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here