Zdravotnímu ústavu v Ústí nad Labem znovu hrozí zánik. S jeho zrušením počítá připravovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Zdravotní ústavy jsou v České republice pouze v Ústí a Ostravě. Proti zrušení je ústecký primátor i hejtman Ústeckého kraje.

V ústeckém zdravotním ústavu nyní pracuje 424 zaměstnanců a pokrývá devět českých krajů včetně Prahy. Laboratoře ústavu aktuálně mimo jiné provádí PCR testy na covid-19 v Ústí nad Labem a Liberci. K 11. prosinci odebraly 27 510 vzorků.

„Zákon počítá s tím, že v České republice bude pouze jeden Zdravotní ústav, a to právě Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,” uvedla mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] Barbora Peterová.

Zaměstnanci by v případě zrušení ústeckého zdravotního ústavu podle mluvčí nebyli propuštěni, ale pouze by přešli pod nástupnickou organizaci. Změnil by se pouze název jejich pracoviště.

„Cílem změny je jednotná struktura řízení ZÚ, nikoliv redukce zaměstnanců nebo předmětů činnosti,” dodala mluvčí.

Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Pavel Bernáth řekl, že mu zatím nikdo neoznámil, že by se organizace měla v budoucnu rušit.

Státní hygienická služba nově povede krajské hygieny

Hejtman i primátor v Ústí nad Labem nesouhlasí

Zastánci zachování ústavu v současné podobě argumentují tím, že roli ústavu v minulosti ocenila místní samospráva a neziskové organizace. Podle statistik je v Ústeckém kraji o zdravotní péči poskytovanou Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem velký zájem.

„Nevím o tom nic, budu zjišťovat, co za plánovaným zrušením ústavu je. Chceme znát, proč takový záměr vznikl. Budeme určitě bojovat za to, aby tady zůstal,” řekl hejtman Jan Schiller [ANO].

Obdobně se vyjádřil ústecký primátor Petr Nedvědický: „Připravuje se k tomu nyní materiál. Budeme postupovat obdobně jako v minulosti, kdy hrozil také zánik ústavu.”

Zdravotní ústavy vznikly v roce 2003, kdy jich bylo 14, v roce 2007 fakticky pouze sedm a od roku 2012 pouze dva. MZ ČR v roce 2010 oznámilo záměr zachovat zdravotní ústav pouze v Praze a Ostravě. Proti se vyslovila tehdejší hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová [ČSSD] a o jeho zachování požádal tehdejší ústecký primátor Jan Kubata [ODS]. V otevřeném dopise upozornil na to, že Ústecký kraj patří v oblasti nemocnosti obyvatel k nejpostiženějším v České republice. V kraji vznikla tehdy petice za zachování ústavu.

Co říká zákon o zdravotních ústavech

Zákonem č. 320/2002 Sb. došlo ke změně § 86 zák. č. 258/2000 Sb. a s účinností ke dni 1.1.2003 byly zřízeny zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně.

Zákonem č. 115/2012 Sb., ustanovením čl. II. bodu 1. byly zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci a ve Zlíně, ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona [tj. 1.6.2012] zrušeny a příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, závazky a účast v právních vztazích, včetně účasti v soudních, správních a jiných řízeních, přešly ze zrušených zdravotních ústavů se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové a v Pardubicích na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, který se stal jejich nástupnickou organizací.

Práva a povinnosti zdravotních ústavů se sídlem v Jihlavě, Brně, Olomouci a ve Zlíně přešly na Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

 –ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here