I velké výkony lze dělat ambulantně, říká Josef Kautzner

0
606

Vybrané operace, při kterých se léčí srdeční arytmie, lze dělat ambulantně. Doba hospitalizace se tak zkracuje. V rozhovoru Institutu klinické a experimentální medicíny [IKEM] to řekl nový přednosta kardiocentra Josef Kautzner.

Právě třiašedesátiletý Josef Kautzner ve funkci od 1. července nahradil Jana Pirka, jehož byl i dlouholetým zástupcem.

„Trendy jsou takové, že se snažíme zkracovat hospitalizaci. Před několika lety jsme pacienty na větší výkony hospitalizovali minimálně tři nebo čtyři dny, dneska se to zkracuje na dva dny,” uvedl Kautzner.

Lékaři z IKEM inovují metodu náhrady mitrální chlopně

Ve Spojených státech i Velké Británii je podle Kautznera trend dělat i velké výkony ambulantně. Pro veřejné zdravotní pojištění je to levnější. Pacient po zákroku dostane pokyny, co má dělat, kdyby nastala nějaká komplikace. Možností podle něj je i to, že pacienta v domácím prostředí zkontroluje pracovník z domácí péče.

V českém zdravotnictví však jde stále o novinku

V Česku podle kardiologa ale není tato praxe v dané oblasti příliš běžná: „Některé výkony se dají dělat jako ambulantní, ale zatím máme problém s nasmlouváním u pojišťoven. Nic je nestimuluje k tomu, aby se to dělalo jako jednodenní výkon, který bude hrazen jako jednodenní hospitalizace.”

Madar: Jednodenní operativa je výhodná pro obě strany

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP], která má asi 5,9 milionu pojištěnců a je v ČR největší, hradí podle jejího mluvčího Vlastimila Sršně jednodenní chirurgii například v plastické chirurgii, gynekologii, urologii, ortopedii a ORL.

„Péče je poskytována vždy plánovaně, v žádném případě se nejedná o akutní péči. Obecně je při výběru výkonů vhodných k jednodenní péči na lůžku kladen důraz na minimálně invazivní výkony, většinou kratší než cca dvě hodiny, s nízkým rizikem ztráty krve. Podstatná je také možnost zmírnit pooperační bolest pouze perorálními analgetiky,” uvedl.

Kdo je Josef Kautzner

Hlavní specializací nového přednosty kardiocentra v IKEM jsou takzvané katetrizační ablace arytmií. Jde o metodu, při které lékaři potlačují spouštěče srdeční arytmie, tedy poruchy srdečního rytmu. Zákrok lékaři vykonají obvykle zavedením katétru přes žílu nebo tepnu v třísle. Díky proudu v katétru se abnormální tkáň v srdci, která způsobuje poruchu, zahřeje a dojde k jejímu zničení čili ablaci. Těchto zákroků klinika loni v rámci výpomoci dalším kardiologickým centrům v Česku udělala 1 058.

Lékaři v IKEM loni transplantovali rekordních 46 srdcí

Budoucnost vidí nový šéf kardiocentra v metodě takzvané elektroporace, kdy se abnormální tkáň v srdci likviduje vhodným množstvím elektřiny. Zákrok je méně invazivní, operace trvá zhruba 30 minut. Právě metoda elektroporace, která se nyní zkouší v IKEM a v Nemocnici Na Homolce, by podle Kautznera dovolila dělat tyto operace ambulantně.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here