Zákon o elektronizaci zdravotnictví postoupil do Senátu

0
537
o_elektronizaci_zdravotnictvi
Ilustrace: Pixabay.com

Poslanci včera 7. července ve třetím čtení schválili zákon o elektronizaci zdravotnictví, předlohu nyní čeká jednání v Senátu. Norma do praxe zavádí nové registry zdravotnických pracovníků, pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb.

Zákon podle jeho autorů, jimiž jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] a Ústav zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS], nevytváří žádné centrální úložiště dat. Naopak počítá s fungováním jedné centrální služby elektronického zdravotnictví, kterou budou služby výměnné sítě.

„Jedná se o státem garantovaný systém pro předávání kopií zdravotnické dokumentace a výpisu z ní, a to v elektronické podobě prostřednictvím bezpečného šifrovaného komunikačního kanálu,“ vysvětluje ve své zprávě MZ ČR.

Ten budou dle zástupců úřadu využívat pouze poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny k plnění jejich povinností podle právních předpisů [zákon o zdravotních službách, zákon o veřejném zdravotním pojištění].

Zákon o elektronizaci zdravotnictví zavádí tři registry

V základu zavádí zákon o elektronizaci zdravotnictví do praxe tři nové registry. A sice národní registr zdravotnických pracovníků, registr poskytovatelů zdravotních služeb a registr pacientů. Data z nich by se pak měla systémově propojit. Norma má být v podstatě základem pro přípravu nové architektury e-health.

„Budeme mít informace o lékařích, zda mají všechna oprávnění, ale budeme moci i sledovat cestu pacienta napříč systémem,“ vysvětlil již dříve rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Zmiňované registry se podle něj propojí v jeden komunikující neveřejný celek s jasně nastaveným oprávněním jej využívat zákonem nastaveným okruhem oprávněných osob. Omezený bude i rozsah informací, do kterých bude moci oprávněná osoba nahlížet.

Zabezpečení dat certifikáty a e-pečetí

Zákon zároveň umožní k bezplatnému využití resortní nástroje k přístupu oprávněných osob k Integrovanému datovému rozhraní. Zde půjde o systémové a osobní certifikáty.

„Poskytne i důvěryhodné resortní služby, kterými mohou být resortní zaručená elektronická časová razítka či služby vzdáleného použití resortních zaručených elektronických pečetí či vydávání resortních podpisových certifikátů pro zaručený elektronický podpis,“ popisuje úřad.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví se chystá na vládu

V návrhu zákona se počítá také s rozšířením práv pacientů a zajištěním jejich přístupu ke všem údajům o nich vedených v Integrovaném datovém rozhraní resortu. Získat budou moci i výpis údajů, které se o nich ve zmiňovaném registru vedou. Dostanou ho na žádost v kontaktních místech veřejné správy [CzechPoint].

Přípravu zákona o elektronizaci zdravotnictví zbrzdila pandemie covidu-19, jak již dříve v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz uvedl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Právě v jeho ústavu norma zejména vznikala pod vedením jeho statutární zástupkyně Vladimíry Těšitelové.

Elektronizace zdravotnictví započala již před třemi lety

Prvním konkrétním krokem elektronizace zdravotnictví bylo už v roce 2018 zavedení povinně elektronických receptů na léky. Od loňského roku umí kromě ukládání dat o předepsaných lécích na centrálním úložišti a zobrazení jejich soupisu zpřístupnit záznam také lékařům a lékárníkům. Fungování e-receptu označil ředitel Národního kontrolního úřadu [NKÚ] Miloslav Kala za příklad jednoho z mála IT systémů, který v Česku ve veřejné sféře skutečně funguje.

K elektronizaci zdravotnictví by v budoucnu přispěl i elektronický očkovací průkaz [EOP], který by evidoval veškerá povinná i dobrovolná očkování v rámci již zavedeného systém eRecept. Ten je ve správě Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL].

Elektronický očkovací průkaz by rozšířil služby eReceptu

Vedle Centrálního úložiště eReceptů by tak nově fungovalo Centrální úložiště záznamů o očkování. V něm by se shromažďovaly záznamy o aplikovaných vakcínách. Informace by do systému vkládal ošetřující lékař. Elektronický očkovací průkaz, který by nahradil stávající listinné průkazy o očkování, je nyní v legislativním procesu schvalování.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here