Sněmovní výbor doporučil novelu o očkování proti covidu

0
539
novelu_o_ockovani
Foto: PSP ČR

Novela zákona o očkování proti covidu-19 upravující postavení darovaných a zapůjčených vakcín vyvolala na 94. schůzi Výboru pro zdravotnictví PS PČR živou diskuzi. Přes výtky poslanců novelu o očkování výbor sněmovně přesto doporučil.

Vakcíny proti covidu-19 zajišťuje Česku stejně jako ostatním unijním zemím Evropská komise [EK] prostřednictvím jednotných nákupů, ke kterým se země EU již na počátku pandemie covidu zavázaly. Mimo unijní redistribuci však do Česka vzhledem k vysokým počtům nakažených v minulých měsících začaly směřovat i darované nebo zapůjčené očkovací látky od jiných států, třeba i neunijních, jako je Izrael.

Úhradu jejich distribuce a aplikace z veřejného zdravotního pojištění ale nezná norma upravující očkování proti covidu-19. Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] proto připravilo novelu o očkování, jež má nakládání s darovanými a vypůjčenými vakcínami napravit.

„Navrhujeme změnu zákona, protože Česká republika má možnost získat vedle očkovacích látek pořízených společným nákupem členských států EU i další očkovací látky bezplatně jako dar nebo zápůjčku od jiného členského státu,“ obhajoval na jednání zdravotnického výboru legislativní úpravu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Darované a zapůjčené vakcíny upraví novela o očkování

Dodal, že jde hlavně o úpravu, která má umožnit úhradu distribuce a aplikace darovaných a zapůjčených vakcíny z prostředků zdravotního pojištění. A dále, že půjde pouze o očkovací látky podmínečné registrované EK na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky [EMA]. Především pak vakcíny Comirnaty od výrobců Pfizer a BioNTech původně určených pro izraelský trh.

„Důvodem je urychlení proočkovanosti,“ upřesnil ministr.

Obavy ze zneužití podobných očkovacích látek

Se zněním úpravy ale vyslovil nespokojenost místopředseda výboru Bohuslav Svoboda [ODS]. Obavy měl ze změny, která má dovolit do České republiky i vstup vakcín s podobnou očkovací látkou.

„Nemůžeme si dovolit, dávat lidem něco, co nemá plné schválení a nebude to fungovat mezi unijními státy, je to složitá věc,“ řekl s tím, že jde o naprosto zbytečný krok.

„Každý preparát, který obsahuje stejné látky, my můžeme nakoupit, říká bod c) v novele zákona a s tím já nemohu souhlasit,“ upřesnil.

Ministr Vojtěch upozornil, že takové záměry za změnou legislativy jistě nejsou. Uvedl příklad, jak se muselo nakládat s očkovacími látkami, které Česku darovalo Srbsko. Zprvu se tyto darované vakcíny [jejich distribuce a aplikace, pozn. red.] uhradily z rozpočtu Ministerstva obrany ČR [MO ČR]. Čímž se jimi mohlo očkovat výhradně v O2 očkovacím centru, ve kterém působí právě Ústřední vojenská nemocnice.

„Nyní máme možnost získat z Izraele Pfizera a platnou legislativu k tomu není možné využít,“ vysvětlil Vojtěch s tím, že proto vznesl požadavek na svého náměstka pro legislativu Radka Policara o úpravu znění diskutovaného zákona.

„Žádný jiný záměr tam nebyl,“ uvedl.

Poslanec Marek Benda [ODS] k němu zareagoval, že na právníky z ministerstva zdravotnictví by se moc nespoléhal.

Česko má svých očkovacích látek dostatek

Se změnou zákona nebyl příliš spokojený ani Rostislav Vyzula [ANO], podle kterého jde o zlegalizování očkovacích látek, které už k nám stejně dorazily. Dále upozornil, že je otázka, jestli takové dary a zápůjčky vůbec potřebujeme. Zvlášť v době, kdy máme objednáno přes 18 milionů dávek vakcín proti covidu-19.

Poslanec Marek Benda se zástupců ministerstva dotázal, proč ve způsobu rozdistribuce těchto látek nepokračují ve stávajícím režimu. Navíc se stejně jako poslanec Vyzula pozastavil nad zápůjčkami a dary ve chvíli, kdy má Česko vakcín dostatek.

„Na co potřebujeme zápůjčky, když máme dost toho, co jsme nakoupili,“ ptal se.

Ministr zopakoval, že jde především o úhradu darovaných a zapůjčených vakcín ze zdravotního pojištění.

Poslanec Vlastimil Válek navrhl řešení, aby se darovanými vakcínami očkovali cizinci. Ti si totiž mají vakcíny včetně aplikace platit ze svého.

„Zaplatí jen tu aplikaci vakcíny,“ uvedl.

Výbor novelu o očkování nakonec doporučil

Nakonec o novele zákona členové výboru hlasovali se dvěma pozměňovacími návrhy. A to od poslance Jiřího Běhounka [ČSSD] a Bohuslava Svobody. Přičemž prošel návrh pouze poslance Běhounka, který diskutovaný bod c) doplňuje, aby očkovací látky splňovaly kritéria podle zákona o léčivech. Druhý pozměňovací návrh od Bohuslava Svobody na vypuštění slova podobné očkovací látky výbor v hlasování zamítl.

Výbor pro zdravotnictví sněmovně doporučil ukončit jednání o novele zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění covid-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky. A dále o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [sněmovní tisk 1255] nejpozději do 14. července 2021, 13:00 hodin.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here