Zájem o praktické lékařství zvýší další vzdělávání

0
327
vzdelavani
Foto: Pixabay.com

Motivovat mediky k praktickému lékařství může i nabídka kvalitního celoživotního vzdělávání. Upozornil na to ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ] Roman Škulec v senátním Výboru pro zdravotnictví.

Diskuzní kulatý stůl pořádaný v pondělí 6. září senátním Výborem pro zdravotnictví řešil téma „Nedostatek praktických lékařů pro dospělé“. Podle odborného příspěvku ředitele IPVZ Romana Škulce je nedostatek praktických lékařů především na venkově a v pohraničí.

„Do budoucna je nutné všemi dostupnými prostředky intenzivně a systematicky pracovat na zlepšení celkové situace, nadějí jsou absolventi lékařských fakult,“ uvedl.

Důležitá je i nabídka dalšího vzdělávání

Dle něj je nutné nabídnou zájemcům o praktické lékařství širokou nabídku celoživotního vzdělávání. To by mělo zahrnovat medicínská a organizační, stejně jako i ekonomická témata. Jako příklad uvedl zavedení ultrasonografie a dalších podobných postupů dnes známých pod termínem Point-of-Care metod.

MZ ČR navrhuje vyšší dotace pro mladé lékaře i školitele

Pipomněl, že vzdělávání kmene a specializovaný výcvik všeobecného praktického lékařství zajišťuje v soustavě postgraduálního vzdělávání lékařů  IPVZ. Stejně tak připravuje specializovaný výcvik pro praktické lékaře pro děti a dorost.

Všeobecné praktické lékařství má široký záběr

Podstatou praktického lékařství jsou dle Škulce mezioborové znalosti a schopnost odlišit závažné stavy od těch nezávažných nebo méně závažných. I to je důvod, jak upozornil, proč se mají lékaři v tomto oboru stále vzdělávat nejen pregraduálně, ale i postgraduálně.

Dětští lékaři v primární péči chybí, řešení se hledá roky

V současné době trvá postgraduální vzdělávání v kmeni všeobecného praktického lékařství 30 měsíců a dalších šest měsíců vezme specializační výcvik.

„Praktický lékař 21. století by měl být téměř renesanční osobnost s vysokou odbornou úrovní, a zároveň se schopností empatického přístupu s porozuměním pro sociální a rodinné vazby pacienta,“ zdůraznil Roman Škulec.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se dle jeho slov takovému trendu stále přizpůsobuje. Pracuje na rozšiřování nabídky vzdělávacích akcí, především pak jejich forem. V poslední době se snaží využívat distanční vzdělávání a online kurzy. Lékařům nabízí také spolupráci na mezinárodních projektech, nové doktorandské programy a podporuje i simulační medicínu. Nově zvažuje zavedení možnosti letních motivačně-vzdělávacích campů pro středoškoláky a studenty lékařských fakult. Aktuální novinka je pak právě realizovaný projekt zavádění zmiňované ultrasonografie do primární péče.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here