Roman Škulec z Krajské zdravotní je nový ředitel IPVZ

0
1674
IPVZ
Foto: IPVZ

Novým ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ] je Roman Škulec. Do funkce ho jmenoval na základě výsledků otevřeného výběrového řízení ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO]. Na pozici, v níž vystřídal Antonína Malinu, nastoupil Roman Škulec ve středu 9. června.

Ze změn na stránkách IPVZ dále vyplývá, že na pozici náměstka ředitele pro vzdělávání skončil Pavel Janda, kterého nahradila Soňa Hrdličková. Pavel Janda, který už ve vedení IPVZ nefiguruje, jí má předat svou funkci dnes.

„Soňa Hrdličková se vzdělávání dospělých věnuje téměř 15 let. Vystudovala andragogiku. Do IPVZ přichází z Akademie věd ČR. Předtím pracovala v soukromé vzdělávací společnosti jako její ředitelka,” uvedla na dotaz ZdraveZpravy.cz, odkud do institutu přichází nová náměstkyně, vedoucí oddělení marketingu IPVZ Veronika Šálová

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, dříve Ústav pro doškolování lékařů [ÚDL] a později Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů [ILF], byl zřízen roku 1953 jako organizace podřízená Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Podle MZ ČR bude úkolem nového ředitele navázat na téměř 67 let trvající výbornou práci IPVZ jakožto hlavního pilíře postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v ČR. Úřad dále uvedl: „Roman Škulec získal jednomyslnou podporu většiny hlasů členů výběrové komise“.

Roman Škulec přichází z Krajské zdravotní

Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. do svého jmenování pracoval jako přednosta pro vědu a výzkum na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ta patří do portfolia nemocnic Krajské zdravotní, v níž v posledních měsících jako předseda představenstva působil současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Pan docent Škulec se celý profesní život zabývá kombinací klinické medicíny, vědy a výzkumu a vzdělávání. Věřím, že v nové pozici zúročí bohaté zkušenosti se vzděláváním v akademické i neakademické sféře a přispěje k rozvoji institutu,“ uvedl ministr.

Adam Vojtěch je zpět jako ministr. Úkolů má nespočet

Roman Škulec v Institutu působil od loňského roku, vykonával pozici vedoucího Výukového pracoviště pro ultrazvukové metody v anesteziologii, intenzivní a urgentní medicíně.

Co jsou hlavní činností IPVZ

Hlavní a nejrozsáhlejší činností Institutu je pedagogická činnost. Ta spočívá zejména v přípravě a v organizaci atestačních zkoušek lékařů, farmaceutů a jiných odborných pracovníků s vysokoškolským vzděláním a z pověření ministerstva zdravotnictví také aprobačních zkoušek cizinců.

Institut aktuálně zajišťuje atestační nebo závěrečné zkoušky ve 47 nástavbových oborech [certifikovaných kurzech], v 7 základních oborech [všeobecné praktické lékařství a obory farmaceutické] a ve 14 nelékařských oborech.

Kromě atestací v základních oborech Všeobecné praktické lékařství, Praktické lékařství pro děti a dorost a v certifikovaných kurzech [nástavbových oborech] Institut pořádá i mnoho nových ucelených vzdělávacích programů. Ty jsou zakončeny ověřováním znalostí [např. psychoterapie, akupunktura, pracovní lékařství). Každoročně Institut organizuje cca 1 000 vzdělávacích akcí pro téměř 20 tisíc lékařů, farmaceutů a zájemců v nelékařských zdravotnických oborech.

Institut s organizačním know-how i ubytováním

Celkový počet zaměstnanců IPVZ k 31.12. 2020 činil 321 osob. Pedagogických pracovníků bylo 145. Ke stejnému datu měl institut celkem 95 pedagogických pracovišť, z toho 39 kateder, 49 subkateder, sedm výukových pracovišť a Školu veřejného zdravotnictví.

K silným stránkám Institutu patří tradice, organizační „know-how“, dobré technické zázemí včetně ubytování [Hotel ILF, pozn. red.] a především odborná erudice jeho pedagogických pracovníků. Institut si nadále udržuje vzdělávací kapacity ve všech 96 medicínských oborech. Dokáže na základě smluv s většinou zdravotnických zařízení v České republice nabízet medicínské vzdělávání „pod jednou střechou“.

Vývoj hospodaření IPVZ v období 2015-2020 [v Kč]
[Zdroj: IPVZ]
 

Součástí institut je Hotel ILF. Právě ten zajišťuje organizaci a průběh vzdělávacích, kongresových a komerčních akcí, především pro zdravotnickou a farmaceutickou klientelu. Rovněž zajišťuje ubytovací, stravovací a cateringové služby.

Vývoj hospodaření Hotelu ILF v období 2015-2020 [v Kč]
[Zdroj: IPVZ]

Podle zástupců IPVZ byl loňský rok pro jeho zaměstnance i uchazeče o atestace rokem náročným. Institut se musel vyrovnat s ekonomickými ztrátami, které s sebou přinesla zejména absence prezenčního vzdělávání. Hospodaření neprospělo ani uzavření Hotelu ILF.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here