Lidé nad 60 let by měli dostávat AstraZeneku a Janssen

0
617
ockovani_AstraZenekou_a_Janssen
Foto: Pixabay.com

Očkování AstraZenekou a Janssen lidí nad 60 let věku doporučilo lékařům už i Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Nedávno vydaly stejné doporučení Česká vakcinologická společnost [ČVS] a Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL].

Vektorovými vakcínami AstraZeneca a Janssen mají podle nového doporučení MZ ČR zdravotníci přednostně očkovat zájemce starší 60 let věku. Důvod je vzácné riziko vzniku krevní sraženiny po očkování těmito vakcínami u mladších ročníků.

„Vzhledem k tomu, že u obou vektorových vakcín jde o velmi vzácný nežádoucí účinek, rozhodlo se ministerstvo v tuto chvíli především upozornit a edukovat lékaře, aby dokázali správně diagnostikovat syndrom TTS a pacientům mohli včas nasadit potřebnou léčbu,“ uvádí ministerstvo ve své zprávě.

Úřad tím reaguje na již před několika týdny vydané doporučení odborných společností, konkrétně ČVS a SÚKL. V něm instituce zdůvodňují doporučení očkovat vektorovými vakcínami výhradně osoby nad 60 let vzácně se objevující nežádoucí reakcí zvané trombóza s trombocytopenií [TTS].

EMA: Riziko krevní sraženiny u AstraZeneca je nízké

„Tato reakce se projevuje neobvyklými a velmi závažnými tromboembolickými příhodami spojenými s trombocytopenií. Hlášené specifické trombózy se vyskytovaly spíše v neobvyklých lokalizacích, nejčastěji jako trombózy žilních mozkových splavů,“ popisuje ve svém doporučení ČVS.

Upřesňuje, že o něco méně často pak jako trombózy splanchnických žil a ojediněle v dalších lokalitách, včetně arteriálních trombóz. Tyto stavy byly dle lékařů spojeny s trombocytopenií, v některých případech i s krvácením.

Syndrom TTS po očkování AstraZenekou a Janssen

Syndrom trombózy s trombocytopenií [TTS] je v podstatě přechodný pokles krevních destiček, anebo vznik trombóz, zpravidla v neobvyklých lokalizacích. Hlavně pak v mozkových žilních splavech. Nežádoucí reakce v podobě TTS vyžaduje podle lékařů okamžitou hospitalizaci a urgentní specifickou léčbu.

Nejde však o stejný typ krevních sraženin, jako jsou klasické hluboké žilní trombózy často spojovány s užíváním hormonální antikoncepce, upozorňují lékaři. Každá z těchto reakcí má podle nich jiný mechanismus vzniku. Riziko klasické hluboké žilní trombózy je navíc po aplikaci těchto vakcín nižší, než se běžně objevuje v populaci.

Z hodnocení evropského lékového regulátora je zřejmé, že TTS je skutečně možný nežádoucí účinek obou vektorových vakcín. Vyskytuje se však jen velmi vzácně.

ČSTH dala postup u rizika krevních sraženin u očkování

„Podezření na TTS je možné vyslovit při náhle vzniklých potížích v období do tří týdnů po aplikaci vektorové vakcíny Vaxzevria nebo Janssen,“ píše ČVS ve svém doporučení. 

Frekvence výskytu nežádoucího účinku TTS je přibližně u 0,01 procenta očkovaných. Pro porovnání, riziko krevních sraženin všeobecně, nikoli specificky TTS, u žen užívajících hormonální antikoncepci je vyšší. Pohybuje se v rozmezí 0,06 až 0,14 procenta. U kuřáků je riziko dokonce okolo 0,18 procenta za rok. U pacientů hospitalizovaných s covidem-19 se riziko tromboembolií odhaduje v rozmezí 9 až 21 procenta. Přesněji u devíti procent všech hospitalizovaných a 21 procent u pacientů ležících na oddělení intenzivní péče.

Jak dokončit vakcinaci u rozočkovaných osob

Nutné je upozornit, že u vakcín Vaxzevria [AstraZeneca] a Janssen nadále převládají benefity nad riziky. Není proto důvod k pozastavení očkovaní těmito látkami. Lidé, kteří již dostali první dávku séra od AstraZeneca [dvoudávková vakcína, pozn. red.], by pak dle doporučení vakcinologů měli dostat i druhou dávku od stejného výrobce.

U osob, u kterých již bylo zahájeno očkování první dávkou vakcíny Vaxzevria, je nyní důležité dokončit schéma aplikací druhé dávky stejné vakcíny bez ohledu na věk,“ říká předseda ČVS Roman Chlíbek s tím, že vzácné krevní sraženiny se vyskytovaly spíše po první dávce.

Při míchání vakcín přebírá odpovědnost lékař a stát

Nedoočkovaný člověk totiž dle jeho slov není před koronavirem dostatečně chráněn a je tak stále vystaven riziku nákazy. Pokud si vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu není pacient jistý, zda je pro něj očkování vhodné, má to probrat se svým ošetřujícím lékařem.

Praktiční lékaři před podáním každé vakcíny vždy sledují anamnézu pacienta a zváží, zda je bezpečné vakcínu pacientovi podat,“ potvrzuje přednosta Ústavu všeobecného lékařství a místopředseda odborné společnosti Bohumil Seifert.

Riziko krevní sraženiny u mladších ročníků potvrdila EMA

Hlášené reakce TTS již zanalyzoval Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv [PRAC] při Evropské agentuře pro léčivé přípravky [EMA]. Ve svém stanovisku výbor uvedl, že jde skutečně o velmi vzácné nežádoucí účinky po očkování vektorovými vakcínami.

„Tyto stavy byly doplněny do přehledu možných očekávaných nežádoucích účinků,“ uvedla Česká vakcinologická společnost.

Výbor sleduje výskyt podobných nežádoucích reakcí také u mRNA vakcín [Comirnaty, Moderna], u nich se po očkování doposud podobné souvislosti neukázaly.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here