Z Ukrajiny přicházejí ženy a děti, potvrzují data VZP ČR

0
862
z_Ukrajiny
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Zařazování běženců z Ukrajiny do zdravotního pojištění běží bez výraznějších komplikací. Vyplývá to z aktuálních dat Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR]. Stejně jako to, že do Česka přicházejí hlavně ženy a děti.

K dnešnímu ránu [14.3.] VZP ČR pojistila 152 692 uprchlíků z Ukrajiny. Nejvíce v Praze [39 155 běženců]. Následuje Jihomoravský kraj [15 11 běženců] a Středočeský kraj [14 304 běženců]. Nejméně uprchlíků, kteří již mají uzavřené zdravotní pojištění, je v Olomouckém kraji [3 423 běženců]. O něco málo více pak v kraji Vysočina [4 647 běženců].

Z dat VZP ČR dále jasně vyplývá, že před válkou na Ukrajině do Česka utíkají hlavně ženy a děti. Ženy tvoří ze všech nových ukrajinských pojištěnců VZP ČR, která nabírá absolutně nejvíce uprchlíků, 80 procent. A dále: Ze 152 692 uprchlíků pojištěných u VZP ČR tvoří děti a mládež do 18 let 68 125 pojištěnců.

Registrace běženců z Ukrajiny do systému veřejného zdravotního VZP ČR dle věku
 • Do 10 let: 40 761
 • 11 až 20 let: 33 729
 • 21 až 30 let: 21 801
 • 31 až 40 let: 26 330
 • 41 až 50 let: 14 905
 • 51 až 60 let: 7 783
 • 61 až 70 let: 5 651
 • 71 až 80 let: 1 671
 • Nad 81 let: 367

„Reagujeme na naprosto bezprecedentní situaci. Abychom zachovali plynulost registrace, použili jsme několik technických řešení. V prvním kroku se nám podařilo zrychlit celý proces registrace jednoho občana zhruba na pět minut. O pár dní později máme na stole další řešení. Je to webová aplikace, která příchozím umožní registraci ke zdravotnímu pojištění online,“ řekl v souvislosti s registrací běženců do systému zdravotního pojištění ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

Náklady na zdravotní péči běženců z Ukrajiny uhradí stát

Předseda Správní rady VZP ČR a místopředseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR Tom Philipp [KDU-ČSL] uvedl, že česká veřejnost se nemusí kvůli uprchlíkům obávat enormně zvýšených nákladů na zdravotní péči.

„Neděsme se vysokých nákladů. Před válkou k nám utíkají mladé ženy a děti. Ty neznačí vysoké náklady,“ řekl.

Zděněk Kabátek ujistil poskytovatele zdravotní péče, že jim pojišťovna proplatí všechny zdravotní výkony, které poskytnou uprchlíkům z Ukrajiny. A to docela stejným způsobem, jako by šlo o české občany.

To značí:
 • Veškeré provedené hrazené služby uprchlíkům – pojištěncům VZP ČR, vykázané a uznané VZP ČR, budou uhrazeny v rámci standardních úhradových mechanismů.
 • Případné zvýšené náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb uprchlíkům budou zohledněny při závěrečném vyúčtování.
 • Případné navýšení záloh VZP ČR řeší standardně na základě žádosti poskytovatele zdravotních služeb.

„Vzhledem ke struktuře uprchlíků očekáváme největší nápor na primární a lůžkovou péči.[…] Co se týče zvládnutí poskytnutí zdravotní péče, je to naše povinnost a priorita. Sice přeskakuje z jedné mimořádné situace, která byla covid, do druhé, ale mám za to, že to zvládneme, aniž bychom omezili péči pro české občany,“ uvedl Kabátek.

Pro poskytovatele zdravotní péče pak zdůraznil, že standardní akutní ošetření uprchlíka z Ukrajiny poskytovatelé v primární péči vykazují a je jim hrazeno výkonově. A dále, že:

 • V případě dlouhodobější péče – převzetí pojištěnce do péče [vstupní vyšetření] – poté poskytovatel primární péče s ohledem na zdravotní stav pojištěnce. To je dispenzární a preventivní péče a očkování. I tuto péči vykazují poskytovatelé výkonově a výkonově je jím také uhrazena.
 • Výjimku tvoří těhotné ženy. Zde poskytovatel péče registruje a vykazuje agregovanou platbu s ohledem na naplnění doporučeného postupu. I v tomto případě je péče hrazena v rámci standardních úhradových mechanismů.
 • V případě předporodní péče pak platí: Pokud těhotná pojištěnka není registrována u smluvního poskytovatele odbornosti gynekologie, hrazené služby poskytnuté v souvislosti se zaevidováním těhotné pojištěnky k porodu a předporodní ambulantní péči poskytovatel nevykazuje VZP-výkonem 63894 [registrace těhotné k porodu pozn. red.]. Služby vykazuje jako výkony podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Pojišťovna dle jeho slov hledá spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] a poskytovateli zdravotní péče takový systém zajištění zdravotní péče uprchlíkům, aby nebyli ve zdravotní péči negativně dotčeni čeští pojištěnci.

Náklady na péči o uprchlíky tipuje VZP ČR na 1,5 mld. Kč

„Náklady u 100 000 pojištěnců odhadujeme na 1,5 miliardy korun. Vycházíme z toho, kolik jsou průměrné náklady na jednoho českého pojištěnce. A vše půjde ze zdravotního pojištění, ze státní platby za zdravotní pojištěnce,“ uvedl pak na otázku Zdravých Zpráv Zdeněk Kabátek.

Výdaje ve výši zhruba jedné miliardy na péči o uprchlíky již v minulosti odhadly i ostatní zdravotní pojišťovny. Celkem se dá tedy hovořit minimálně o třech miliardách korun, které letos péče o uprchlíky zatíží výdaje státu na své pojištěnce.

Kubek a Friedrich se rozchází v dopadech vlny uprchlíků

Pokud již nyní pojišťovny odhadují zvýšené náklady na zdravotní péči o běžence ve výši cca tří miliard korun, znamená to, že ponížení těchto plateb letos dosáhne spolu s jejich zmrazením celkem cca 17 miliard korun. Tom Philipp pro ZdravéZprávy ale řekl, že s valorizací plateb za státní pojištěnce vláda i přesto stále počítá až v příštím roce.

„Valorizační zákon k platbám za státní pojištěnce ministerstvo zdravotnictví již napsalo. A platí předpoklad, že zákon začne platit od 1.1. 2023,“ odpověděl na přímou otázku, zda lze očekávat, že k valorizaci za státní pojištěnce dojde ještě letos.

MZ ČR chce příští rok zvýšit platby za státní pojištěnce

Upřesnil, že právě tímto zákonem vláda docela jistě vyřeší i zvýšené náklady zdravotních pojišťoven na péči o uprchlíky z Ukrajiny.

Názory, kdy zvednou platbu za státní pojištěnce, se liší

Zdeněk Kabátek uvedl, že VZP ČR má již nyní připraveny principy úhrad pro poskytnutí zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny. Přičemž tu, jak řekl, zaplatí stát právě z plateb za státní pojištěnce. Nikoli ze zdravotního pojištění placeného jeho standardně registrovanými plátci.

Specifikoval i úhrady lůžkovým poskytovatelům zdravotní péče. U nich VZP ČR péči hradí v rámci standardních úhradových mechanismů platných pro rok 2022. Tedy obdobně jako u pojištěnců s trvalým či dlouhodobým pobytem v Česku.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here