Zdravotní ústav ohlásil zvýšený výskyt TBC v Česku

1
10453
TBC
Foto: Pixabay.com

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie zaznamenává nárůst kmenů M. tuberculosis zaslaných ke konfirmačnímu stanovení citlivosti na antibiotika. Počty pozitivních vzorků TBC zaznamenala na přelomu března a dubna.

Státní zdravotní ústav [SZÚ] ve spolupráci s Národní jednotkou dohledu nad tuberkulózou FN Bulovka a Evropským střediskem pro kontrolu nemocí [ECDC] oznámil zvýšený výskyt tuberkulózy na našem území. Zároveň upozornil na důležitost monitoringu TBC kvůli velkým přesunům lidí prchajících před válkou na Ukrajině.

„V následujících dnech a týdnech budou odborníci prověřovat každý do NRLM zaslaný případ, aby upřesnili, zda se jedná o člověka, který přišel do naší země nedávno, nebo o pacienta s trvalým pobytem, spolu s informací, zda byl před příchodem již léčen,“ říká ředitelka SZÚ Barbora Macková.

TBC a spalničky nejsou jediné infekční riziko z Ukrajiny

Podle ní SZÚ prozatím nemá k dispozici přesné počty případů TBC. To kvůli tomu, že povinná hlášení do registru TBC provádí zpětně. Registr tak neposkytuje zcela aktuální data. V současné době tedy vychází pouze z porovnání počtu konfirmovaných kmenů v Národní jednotce dohledu nad tuberkulózou za stejné období loňského a letošního roku. To je od 1. 3. 2021 do 21. 4. 2021 s obdobím od 1. 3. 2022 do 21. 4. 2022.

Proč roste počet případů TBC SZÚ zatím neví

Data v tuto chvíli ukazují, že v období od 1. 3. 2021 do 21. 4. 2021 bylo do NRLM zasláno 39 kmenů bakterií způsobujících onemocnění TBC. Letos v období od 1. 3. do 21. 4. 2022 evidujeme už 57 zaslaných kmenů.

Vedoucí NRLM Jiří Wallenfel říká, že údaje, jež v tuto chvíli mají lékaři k dispozici, nedávají možnost jednoznačně ukázat na důvod nárůstu počtu zaslaných kmenů M. tuberculosis.

„Vyšší počet zaslaných kmenů M. tuberculosis do NRLM v březnu a dubnu letošního roku v porovnání se stejným obdobím předchozího roku může též souviset s poklesem počtu případů covid-19,“ jmenuje jednu z možností.

Riziko šíření TBC v Česku je vysoké, vakcín i léků málo

Zda tomu tak je, ale neví ani on sám. A proto říká, že ve spolupráci se SZÚ i s kolegy z dalších zemí NRLM nyní pracuje na získávání dalších a přesných informací.

Naopak ECDC, které využívá údaje Světové zdravotnické organizace [WHO], přímo zmiňuje rozšíření TBC na Ukrajině. Podle něj lze očekávat, že na každých 2 000 uprchlíků ženského pohlaví z Ukrajiny je jeden případ aktivního onemocnění TBC.  Odhadovaná incidence u žen nad 15 let je 0,05%.

Po deseti letech loni celosvětově vzrostly úmrtí na TBC

Stejně tak odhady hovoří o předpokladech jednoho případu aktivní tuberkulózy na každých 5 000 vysídlených dětí ve věku 0–14 let. Odhadovaná incidence u dětí ve věku 0-14 let činí 0,02 procenta. A jeden aktivní případ TBC připadá na každých 1 600 vysídlených mužů starších 65 let. Odhadovaná incidence u mužů nad 65 let je 0,06%.

Státní zdravotní ústav: Obezřetnost ano, ale ne strach

Podle šéfky SZÚ Mackové náhodný a krátkodobý kontakt s nemocným tuberkulózou zpravidla nevede k nákaze. K té je zapotřebí delší, doslova několikahodinový kontakt s osobou, která vylučuje velké množství baktérií v hlenu z dýchacích cest.

WHO: Na Ukrajině hrozí epidemie spalniček, TBC i obrny

Zdůrazňuje, že v Česku funguje systém dohledu nad TBC, který je schopen adekvátně reagovat na případný nárůst výskytu onemocnění v populaci. Hlášené případy kontrolují příslušné Krajské hygienické stanice, podobně jako u dalších sledovaných infekčních nemocí. Vzorky od pacientů, kteří jsou pozitivní na bakterie způsobující TBC, následně opětovně vyšetřuje Národní referenční laboratoř pro mykobakterie SZÚ. To proto, aby potvrdila nález a přesně definovala kmen, který onemocnění způsobil.

„Mycobacterium tuberculosis je pomalu rostoucí bakterie, a tedy doba od odběru vzorku k pozitivní kultivaci a následnému zaslání do naší laboratoře trvá několik týdnů,“ uzavírá vedoucí NRL pro mykobakterie Věra Dvořáková.

–DNA–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here