Výrobce stahuje jednu šarži sirupu na kašel Ambrobene

0
732
ambrobene
Foto: Teva

Pacienti užívající sirup Ambrobene by měli zpozornit! V jedné z šarží léčivého přípravku se vyskytl cizorodý materiál. Výrobce jej vymění za nový. Sirup se užívá na podporu vykašlávání a při onemocnění dýchacích cest.

O stažení léčivého přípravku Ambrobene šarže W17522A s dobou použitelnosti do 07/2025 z trhu informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL].

„Léčivý přípravek je stahován až z úrovně pacientů z důvodu závady v jakosti, v jednom balení byla zjištěna přítomnost cizorodého materiálu,“ uvedl SÚKL v tiskové zprávě.

Zároveň dodává, že rizika spojená s nálezem cizorodého materiálu v přípravku pro zdraví pacientů jsou minimální. Je totiž nepravděpodobné, že by si pacient nežádoucího materiálu v sirupu při jeho užití nevšiml.

Cizí materiál v sirupu Ambrobene pacient nepřehlédne

SÚKL dále upozorňuje, že léčivá látka se pacientům dodává ve skleněné lahvi, která je opatřena plastovou vložkou. Právě i ta snižuje riziko vklouznutí nežádoucího materiálu až do podávané dávky sirupu.

Informace ke stahované šarži přípravku Ambrobene
Kód SÚKL Název LP Doplněk názvu Šarže Použitelnost do:
0094921 AMBROBENE 15MG/5ML SIR 100ML W17522A 07/2025

 [Zdroj: SÚKL]

Podle informací na webu SÚKL dosud držitel rozhodnutí o registraci přípravku ani lékový ústav nedostaly žádné hlášení o nežádoucím účinku léčivého přípravku Ambrobene sirup, který by souvisel se zmiňovanou závadou v jakosti.

Léčivý přípravek Ambrobene ve formě sirupu se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest. Především jej užívají pacienti při potížích s vykašláváním. Dále se užívá při infekčních onemocněních dýchacích cest, akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.

Jak postupovat při užívání sirupu s vadnou jakostí

Pacienti užívající zmiňovaný sirup pak mají podle zástupců SÚKL postupovat následovně:

  • Zkontrolujte si číslo šarže léčivého přípravku AMBROBENE sirup. To najdete na vnějším obalu léku. Stahování se týká pouze šarže číslo W17522A.
  • Šarži dotčenou závadou v jakosti lze vyměnit v jakékoliv lékárně. Nejlépe však v té, ve které byl přípravek vydán, a to do 31. 07. 2022.
  • Lékárna vrácené balení vymění za balení z jiné šarže. Anebo vrátí peníze.
  • Stahování se týká načatých i dosud nepoužitých balení přípravku.

S dalšími dotazy ohledně výměny léčivého přípravku se mají pacienti obracet na společnost Teva Pharmaceuticals CR. Telefonní kontakt: +420 251 007 111, e-mail: infoteva@teva.cz.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here