Online poradna informuje o hodnocení nových léků v ČR

0
617
hodnoceni
Foto: Pixabay.com

Přehled o klinických hodnocení léků v Česku nabízí online poradna Klinická hodnocení Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Nezávazně a zdarma se v ní po zadání nemoci kdokoli dozví, zda se na ni u nás testují nové léky.

Online poradna Klinická hodnocení provozovaná Asociací inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] dokáže komukoli do tří dnů, v praxi ale i do několika hodin, zodpovědět, zda na dotazované onemocnění v některém ze zdravotnických zařízení v Česku běží klinická studie inovativních léčivých přípravků.

„Formulář webové aplikace jsem vyplnila do tří minut v dopoledních hodinách, druhý den už na mě v emailové schránce čekala odpověď s výčtem u nás probíhajících klinických studií na moje onemocnění,“ popisuje zkušenost s poradnou paní Marie.

Jelikož zjišťovala testování léků na vzácné a nevyléčitelné onemocnění, kterým u nás trpí nižší stovky pacientů, neočekávala dle svých slov tak rychlou odpověď. Navíc, jak tvrdí, žila v domnění, že na její nemoc se u nás žádné nové léky ani nehodnotí.

„V zaslaném dokumentu mi lidé z poradny jasně a stručně popsali danou klinickou studii a napsali mi i přesnou adresu pracoviště, ve kterém se lékaři klinickou studií zabývají,“ říká.

Nyní už si sjednala schůzku s lékařem dané kliniky a doufá v zapojení do hodnocení nového léku na svou nemoc. Což pro ni značí jedinou naději na když ne úplné vyléčení, tak alespoň zmírnění progrese jejího nevyléčitelného onemocnění.

Klinická hodnocení a online poradna AIFP

Vyplnění formuláře v online poradně pro klinická hodnocení zvládne každý. Do jednoduchého online formuláře [odkaz zde] tazatel zadá indikační skupinu pro dané onemocnění. Tu zvolí výběrem v okně zobrazené nabídky lékařských oborů. Jde například o neurologii, diabetologii, onkologii, hematologii a jiné medicínské obory, do nichž spadá dané onemocnění.

Do dalšího okna vypíše diagnózu, respektive její kód. Ten si vyhledá kliknutím na aktivní odkaz Klasifikace MKN10. Odkaz tazatele odkáže na kódovací nástroj Mezinárodní klasifikace nemocí. Do zobrazeného okna pak stačí zadat klíčové slovo týkající se daného onemocnění a nástroj obratem vyhledá oficiální název nemoci i její kód.

Následně už stačí v dalším okně vyplnit věk pacienta, pro kterého by mělo být klinické hodnocení určeno a jeho pohlaví. V neposlední řadě je třeba uvést kontaktní emailovou adresu, na kterou pracovníci AIFP odešlou vyrozumění o klinických hodnocení léků na jmenované onemocnění.

Účast v klinických studií se pacientům i vyplatí

Do klinických hodnocení nových léků se v Česku každoročně zapojí na tisíce nových pacientů. Často se u nás realizované studie zaměřují i na hodnocení léků, na která zatím neexistuje účinná léčba. Anebo se ve studiích hodnotí i léky, které jsou nadějí pro pacienty s onemocněním v již pokročilé fázi, kdy už veškerá dostupná léčiva selhala.

„Z klinického hodnocení profitují tři skupiny participantů. Je to nejprve samotný pacient, protože zejména v onkologii se dostane k inovativní léčbě cestou klinické studie v řádu let dříve, než je registrován,“ říká primářka Oddělení klinických studií Masarykova onkologického ústavu v Brně a přednostka Farmakologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně doc. Regina Demlová.

Klinické studie podle ní přináší benefit i samotným lékařům. Ti se při nich naučí s hodnoceným lékem pracovat, poznají profily nežádoucích účinků. A dokáží efektivně řídit samotnou léčbu.

„A nakonec samozřejmě i samotné zdravotnické zařízení, pro něž klinická hodnocení léčiv znamenají finanční či publikační benefity,“ říká doc. Demlová.

Klinickým studiím se v Česku daří, říká Beata Čečetková

Účast v klinickém hodnocení pacienta nic nestojí. Veškeré náklady jdou na vrub zadavatele studie. Což jsou farmaceutické firmy. Léčba nijak nezasahuje ani do rozpočtu zdravotní pojišťovny pacienta. Naopak, jak upozorňuje výkonný ředitel AIFP David Kolář, klinické studie Česku přinášejí českému zdravotnictví nemalé peníze. Nezanedbatelnou měrou se podílejí i na nabídce atraktivních pracovních míst.

„Do hodnocení bylo v loňském roce zapojeno více než 16 tisíc českých pacientů a téměř 2 tisíce lékařských týmů. Celkové úspory zdravotnického systému, které členské společnosti AIFP generovaly realizací klinického hodnocení, dosáhly výše 3,4 až 3,5 mld. korun,“ říká David Kolář s tím, že uvedená data vyplývají z výsledků aktuální studie, kterou pro Asociaci provedla poradenská společnost EY.

Oproti roku 2019 tak jde o více než 100% nárůst. Výsledná úspora je podle Davida Koláře rovna přibližně 1,1 procenta z veškerých prostředků vynaložených zdravotními pojišťovnami na zdravotní péči pro české pacienty v roce 2020.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here