Pro příjezdy do Německa už neplatí pravidlo 3G

0
2840
do_Nemecka
Foto: Pixabay.com

Vstup do Německa na dobu delší než 24 hodin nově nepodmiňuje doklad o očkování proti covidu-19, čerstvý negativní test nebo doklad o prodělané infekci. Německá vláda nepožaduje ani vyplnění příjezdového formuláře.

Od úterý 31. května rozvolněná protiepidemická opatření německé spolkové vlády platí pro všechny země, včetně České republiky. Výjimka jsou oblasti s potvrzenými variantami koronaviru. Žádné takové aktuálně německý Institut Roberta Kocha [RKI] ale nejmenuje.

Dosud opatření zvané 3G, které znamená prokázání se buď očkováním [Geimpfte], dokladem o prodělání infekce [Genesene], nebo čerstvým negativním výsledkem testu na koronavirus [Getestete], Německo do 30. května nepožadovalo pouze po dětech do dvanácti let věku. A dále, jak již bylo zmíněno, pro cesty do 24 hodin. V úterý 31.5. tato opatření pozbyla platnosti. Posledním protiepidemickým opatření, které v Německu zůstává v platnosti jsou povinné roušky ve zdravotnických zařízeních a v hromadné dopravě.

Pro cestující ze zahraničí, tedy i pro Čechy, nadále platí, že pro příjezdy do Německa nevyplňují ani digitální vstupní formulář.

Německo nově uznává vakcíny schválené WHO

Německá vláda upravila i nařízení o karanténních podmínkách vstupu do země, které platí do 31. srpna. Nová úprava s povinnou karanténou počítá pouze po příjezdu z oblastí s nebezpečnými variantami koronaviru. Institut Roberta Kocha žádnou takovou zemi v současné době neoznačuje. Což se v budoucnu s ohledem na vývoj šíření koronaviru a jeho variant v zahraničních zemích může ale změnit. Připomeňme, že v této kategorii se v minulosti ocitla třeba i Česká republika.

Šéf WHO: Covid neskončil. A není tu jen Ukrajina

Novinka je, že německá vláda aktuálně akceptuje doklady o očkování proti covidu-19 vakcínami schválenými Světovou zdravotnickou organizací [WHO]. Takový krok v budoucnu s očekávaným zhoršením epidemické situace v době přicházejícího podzimu usnadní cestování lidem, kteří dostali očkovací látky čínských nebo indických výrobců.

Za zmínku stojí i doporučení německých zdravotních úřadů k očkování proti covidu-19 u malých dětí. Stálá očkovací komise [STIKO] fungující při Institutu Roberta Kocha v minulém týdnu vydala doporučení, podle kterého se mají děti ve věku od pěti do 11 let očkovat pouze jednou dávkou mRNA vakcíny proti covidu-19.

„Musíme předpokládat, že míra šíření infekce u dětí byla velice vysoká. Proto pokládáme za rozumné podávat pouze jednu dávku vakcíny,” vysvětlila své doporučení STIKO.

Podle jejích údajů má v Německu ve skupině dětí od pěti do 11 let nějakou formu imunity proti koronaviru 77,5 procenta dětí. Ať už díky prodělané infekci nebo v důsledku očkování.

Doporučení STIKO se tak rozchází s pokyny zdravotních úřadů Evropské unie, které děti v uvedeném věku doporučují očkovat dvěma dávkami vakcíny.

–ČTK/VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here