V cestovním pojištění ČPZP kryje i výlohy při covidu

0
551
pojisteni
Ilustrační foto: Pixabay.com

Do cestovního pojištění Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] zahrnuje i krytí léčebných výloh při nemoci covid-19 v cizině. Pojištění ČPZP nerozlišuje, zda jde o zemi s vysokým nebo dokonce velmi vysokým rizikem nákazy.

Podmínky krytí léčebných výloh, předepsaných léků, případně i repatriace v situaci, kdy se onemocnění covid-19 potvrdí na dovolené v cizině, jsou letos ve srovnání s předchozími roky o poznání jasnější. Konkrétně ČPZP nabízí cestovní pojištění, které mimo obvyklé náklady na zdravotní péči, kryje i náklady při potvrzené infekci covid-19 v zahraničí.

„V případě, že klient v zahraničí onemocní covid-19, bude mu poskytnuto pojistné plnění za léčbu, předepsané léky lékařem a případně repatriaci až do jednoho milionu korun,“ potvrzuje tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Jmenovaná pojistná krytí se dle ní vztahují i pro cesty do zemí, které Ministerstvo zahraničních věcí ČR [MZV ČR] ve svém „Rozcestníku“ označí jako rizikové nebo velmi rizikové co do nákazy koronavirem. Zjednodušeně řečeno, pojištění platí pro země označené zeleně, oranžově, červeně i tmavě červeně.

„Všem klientům doporučujeme, aby před vycestováním za hranice sledovali aktuální informace na webových stránkách MZV ČR nebo na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů,“ upozorňuje cestovatele mluvčí pojišťovny.

Preventivní karanténu je třeba připojistit

O něco jiné podmínky pak platí při nařízené preventivní karanténě v zahraničí. Tu hygiena nebo jiné zdravotnické orgány nařizují většinou při rizikovém kontaktu s osobou, u které se později potvrdila infekce covid-19. Ke krytí nákladů kvůli nečekané karanténě je třeba si k cestovnímu pojištění sjednat ještě připojištění COVID plus.

Z pojištění se hradí ubytování a strava do 15 000 korun, či náhradní doprava do ČR také do 15 000 korun,“ přibližují podmínky zástupci ČPZP.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna mění průkazy

Pojištění si zájemci sjednávají online nebo na pobočkách pojišťovny ke krátkodobému cestovnímu pojištění léčebných výloh do zahraničí. Přičemž platí jednotná cena za pojištění na pobyt a osobu. Pro evropské země vyjde na 290 korun, pro cesty mimo Evropu s výjimkou Spojených státu cestovatel zaplatí 390 korun. A pro veškeré země včetně USA pak 520 korun. A stejně jako u cestovního pojištění platí i připojištění karantény pro země s vysokým rizikem a velmi vysokým rizikem nákazy.

„Rozhodující pro platnost pojištění je, v jakém stupni rizika nákazy je země v době počátku pojištění, tedy v okamžiku vstupu do země. Toto ustanovení platí i pro pojištění léčebných výloh do zahraničí,“ doplňují zástupci ČPZP.

Cestovní pojištění se dá pořídit i za 12 Kč na den

Současně upozorňují, že cestovní pojištění dává jistotu nejen v zemích EU, ale vhodné ho je uzavřít i při jakémkoli pobytu v unijních zemích. Spoléhat se pouze na Evropský průkaz zdravotního pojištění [EHIC] se nemusí totiž vždy vyplatit. Ne všechna zdravotní péče se v ostatních zemí EU hradí z veřejného zdravotního pojištění v takovém rozsahu jako v České republice. Často se v zemích EU připlácí za vyšetření, za předepsané léky nebo i pobyt v nemocnici. Takové náklady pak v případě uzavřeného cestovního pojištění přebírá za klienta daná pojišťovna.

„V případě pojistné události za vás pojišťovna uhradí veškeré finanční náklady za léčbu včetně nutných nákladů až do výše sjednaného rozsahu a limitu pojistného plnění. Pojištění kryje léčebné výlohy v zahraničí. A to hospitalizaci, léky předepsané lékařem, nutné lékařské zákroky včetně repatriace neboli převozu,“ vyjmenovává Elenka Mazurová.

Refundace nákladů za ošetření v zahraničí není jen tak

Přidává i ilustrační příklad ceny za cestovní pojištění pro čtyřčlennou rodinu [dva dospělí a dvě děti do 18 let]. Rodina za pojistné krytí léčebných výloh na 14denní pobyt v Evropě zaplatí 672 korun při sjednání online. Průměrná cena na osobu tak činí 12 korun na den.

Pojištění ČPZP pro dovolenou v Evropě, 14 dní, dva dospělí a dvě děti do 18 let
Rozsah pojištění Celková cena
Léčebné výlohy 672 korun
Balíček Standard 896 korun
Léčebné výlohy + pojištění odpovědnosti
Balíček Komplet 1 204 korun
Léčebné výlohy + pojištění odpovědnosti + úrazové pojištění [trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu] + zavazadla
Balíček Léto [pouze on-line] 1 484 korun
Léčebné výlohy + pojištění odpovědnosti + úrazové pojištění [trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu] + zavazadla + sportovní vybavení

[Zdroj: ČPZP]

Cestovní pojištění ČPZP, které nabízí ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, kryje veškeré léčebné výlohy v zahraničí do deseti milionů korun.

„U pojištění odpovědnosti je limit pojistného plnění pokryt částkou čtyři miliony korun. Trvalé následky úrazu jsou kryty částkou až půl milionu korun,“ přibližuje mluvčí.

Za zvýhodněné ceny si cestovní pojištění u ČPZP sjednají její klienti stejně jako jejich blízké osoby. I když nejsou smluvními klienty pojišťovny. Pro online sjednané pojistné smlouvy platí sleva ve výši 5 % za opakované sjednání balíčku Komplet v daném roce. Pro studenty do 26 let věku pak platí sazby pro věkovou kategorii 0 až 17 let.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here