Evropský průkaz zdravotního pojištění ne vždy postačí

0
772
Evropský průkaz zdravotního pojištění
Ilustrace: Pixabay.com

Evropský průkaz zdravotního pojištění má zkratku EHIC. O prázdninách nemine den, aby lidé nebyli informování o tom, jaká zdravotní rizika na ně číhají v zahraničí. Přidají se i Zdravezpravy.cz. Ty se ale více než na to, co nabízí “skvělé” komerční cestovní pojištění, zaměří na to, co [ne]nabízí Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Čeští občané mohou čerpat zdravotní péči po předložení běžného českého zdravotního průkazu pojištěnce ve všech zemích EU. A dále pak v zemích Evropského hospodářského prostoru [EHP]. To jest Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku a pak i ve Švýcarsku. Jedná se o modrý průkaz pojištěnce, který zároveň slouží jako Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Evropský průkaz zdravotního pojištění A„Evropský průkaz zdravotního pojištění dokladuje zahraničnímu zdravotnickému zařízení, že pacient je zdravotně pojištěn v zemi EU. A že poskytnutou nezbytnou zdravotní péči uhradí jeho domovská zdravotní pojišťovna,” říká pojistný analytik Josef Vokrouš.

Český pojištěnec, který se v zemích EU, EHP a Švýcarsku prokáže průkazem EHIC, má nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče za stejných podmínek jako místní pojištěnci. A to na účet své zdravotní pojišťovny.

Co umí Evropský průkaz zdravotního pojištění

Nezbytnou péčí se přitom míní veškerá péče, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska. A to s přihlédnutím k povaze zdravotních problémů a očekávané délce pobytu.

„Poskytnutou péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady přeúčtuje české zdravotní pojišťovně. Za ošetření tedy zaplatí pojištěnec jen to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec. To je regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci a podobně,“ dodává Josef Vokrouš.

Formulováno obráceně to znamená, že případné poplatky, doplatky a různé formy spoluúčasti nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Soukromá péče bývá drahá

Podmínkou pro uplatnění průkazu EHIC je vyhledání zdravotnické zařízení napojené na veřejný zdravotní systém. Při poskytnutí zdravotní péče soukromým zařízením může pojištěnec po návratu domů požádat o úhradu svou zdravotní pojišťovnu. Ta refunduje zaplacenou částku. Ovšem jen do výše českých cen. A jen pokud šlo o péči, která je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazená.

Dále platí, že v některých zemích, například ve Francii, je pravidlem přímá úhrada péče pacientem. Což znamená až následné refundování zaplacené částky tuzemskou zdravotní pojišťovnou.

„V případě úhrady za ošetření v hotovosti v zemích EU je proto nutné uschovat účty. Po návratu do ČR je zdravotní pojišťovny, do výše platných tarifů a bez zaplacení spoluúčasti, refundují,” říká Josef Vokrouš.

Komerční cestovní pojištění

Z výše uvedeného vyplývá, že pro občana ČR je jedinou jistotou na cestách do zahraničí komerční cestovní pojištění. A to  kvůli tomu, aby se nestalo, že ho například soukromá záchranná služba transportuje helikoptérou do soukromé nemocnice. V níž pak podstoupí náročnou a drahou několikahodinovou operaci, po ní několik dní hospitalizace, za což mu následně zdravotnické zařízení naúčtuje několika milionů korun.

„Jednoznačnou výhodou komerčního cestovního pojištění je v tomto ohledu asistenční služba. Ta je klientovi nápomocná ve výběru zdravotnického zařízení, ale i v komunikaci s lékaři a dalším zdravotním personálem. Asistenční služba zároveň garantuje zdravotnickému zařízení úhradu poskytnutých služeb. To znamená, že pacient na místě nic neplatí,“ upřesňuje Josef Vokrouš.

Podle něj je přitom dobré dávat pozor, zda kontaktování asistenční služby a využití doporučeného zdravotnického zařízení je či není podmínkou pojistného plnění. Stejně tak je nutné u komerčního připojištění znát a při rozhodování o jeho uplatnění částku maximálního plnění a rozsah pojistného krytí. Mezi výlukami pojistky totiž bývají onemocnění, se kterými se pacient již léčí. Anebo některé příčiny úrazů. Například při některém ze sportů.

„Problém může nastat i v důsledku nečekaného překročení pojistkou kryté doby pobytu v cizině,” upřesňuje.

Kam je třeba se pojistit určitě

Jestliže odborníci doporučují komerční cestovní pojištění pro cesty po zemích Evropské unie, dvakrát ho doporučují při cestách do mimounijních zemí. Tedy do zemí, s nimiž má ČR uzavřeny pouze mezistátní smlouvy. To je Severní Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Turecko, Albánie a Tunisko. V jejich případě totiž má pojištěnec nárok po předloužení dokladu o pojištněí v ČR jen na úhradu nutné a neodkladné zdravotní péči. A to opět za podmínek, jaké mají tamní pojištěnci.

„EHIC jako doklad pritom akceptují v Severní Makedonii a v Srbsku, do ostatních zmíněných zemí musí pojištěnec cestovat se speciálními formuláři od pojišťovny. Do zbytku světa je cestovní pojištění naprostou nutností,“ upřesňuje Josef Vokrouš.

S formuláři od pojišťoven lze čerpat zdravotní péči podle uzavřených mezinárodních smluv v Černé Hoře a Turecku. Formuláře zájemcům vydá jejich česká zdravotní pojišťovna.

Evropský průkaz zdravotního pojištění je platný

  • V zemích Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
  • V zemích Evropského hospodářského prostoru: Island, Lichtenštejnsko, Norsko.
  • Ve Švýcarsku platí průkaz EHIC na základě dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem, která od 1. dubna 2006 platí i vůči novým členským státům.
  • V Severní Makedonii a v Srbsku je průkaz EHIC akceptován na základě dohody s tamním orgánem zdravotního pojištění.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here