Odborníci z farmacie sdíleli novinky z výzkumu

0
509
v_Praze
Mladí vědci na zářijové škole ORBIS. / Foto: Zentiva

Začátkem září se v Praze uskutečnil čtvrtý ročník Orbis školy, jejíž cíl je posílení mezinárodní spolupráce v oblasti inovací ve farmacii. Letošní program mířil na nové biorelevantní analytické postupy v hodnocení lékových forem.

Do české metropole se na tři dny trvající akci [7-9.září] sjeli odborníci z oblasti farmacie z Irska, Francie, Finska, Německa, Polska, a dokonce i Ukrajiny. Program Orbis školy návštěvníkům nabídl přednášky a workshopy. Výzkumníci, akademičtí pracovníci a vědci navštívili i oddělení výzkumu a vývoje pražského závodu společnosti Zentiva. Ta společně s německou firmou Physiolution a Vysokou školou chemicko-technologickou [VŠCHT] v Praze Orbis školu letos spoluorganizovala již podruhé.

„Inovace jsou důležitou součástí naší činnosti. Výzkumem a vývojem se v Zentivě zabývá téměř 200 zaměstnanců. Snažíme se také podporovat mladé talenty a posilovat spolupráci s akademickými institucemi,“ uvedl ředitel výzkumu a vývoje Zentiva Group Pavel Šebek.

Připojení se k programu Orbis je podle něj ideální příležitost k podpoře spolupráce v oblasti zdravotnických inovací i na mezinárodní úrovni.

Unijní projekt Orbis cílí na inovace

Orbis [Open Research Biopharmaceutical Internships Support] je mezinárodní projekt programu Evropské unie HORIZON 2020, který se zaměřuje na vědu a výzkum. Sdružuje univerzity, výzkumná pracoviště a farmaceutické firmy z několika evropských zemí. Program HORIZON 2020 poskytuje dotace vybraným projektům z celé EU. Ty tak o peníze soutěží v mezinárodní konkurenci.

„Hlavním cílem projektu Orbis je vytvoření mezinárodní a mezioborové akademické a průmyslové sítě. Aktivity v rámci Orbis se zaměřují na zlepšení preklinického vývoje v medicíně. Především samotných procesů a technologií,” přibližují na webových stránkách zástupci projektu.

Zentiva rozdala studentské ceny The Parc Awards

Podle nich je cílem integrace multidisciplinárního výzkumu zapojením akademické obce a průmyslu ze zemí EU. Jde hlavně o Polsko, Irsko, Finsko, Německo a Českou republiku a země přidružené k EU [Ukrajina] a USA.

Jak vypadal letošní ročník Orbis školy

Pro navázání mezinárodní spolupráce organizátoři letošního ročníku Orbis školy v Praze uspořádali odborné lekce a workshopy, které se konaly na VŠCHT a ČVUT. Zaměřily se například na pokroky a principy výroby lékových forem a inovativní analytické postupy.

Navazování mezinárodní spolupráce formou odborných workshopů a přednášek přivítali i samotní vědečtí pracovníci.

„Setkávání se s odborníky z různých odvětví farmaceutického průmyslu je velmi obohacující. Rád se dozvídám o novinkách ve výzkumu a dalších originálních postupech v rámci vývoje,“ uvedl mladý vědec ze Zentivy Nikita Marinko s tím, že takové akce ho i motivují k další práci.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here