NSS potvrdil pokuty pro zdravotní pojišťovny

0
3374
potvrdil
Malá jednací síň NSS v Brně. / Foto: NSS

Pokuty v celkové výši 1,79 milionu korun pro všech sedm tuzemských zdravotních pojišťoven, které jim v roce 2019 uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS], jsou oprávněné. Definitivně je potvrdil Nejvyšší správní soud [NSS].

Rozhodnutí zveřejnil [20.9.] na svém webu NSS v Brně. Pokutu dostalo sedm zdravotních pojišťoven za chyby v zakázkách na dodávku očkovacích látek v letech 2018 až 2021.

„Požadovaly doložení nejméně dvou uskutečněných referenčních zakázek v souhrnné hodnotě alespoň 300 milionů korun. Přitom alespoň jedna z nich musela být nejméně za 25 milionů,“ uvedl již dříve ÚOHS.

Avšak tyto reference byly podle něj omezeny pouze na zakázky, jejichž předmětem byla přímá dodávka léčivých přípravků do ordinací praktických lékařů nebo očkovacích center.

ÚOHS vypracoval metodiku pro soutěžení nákupu léků

Pojišťovny se finančním sankcím bránily podáním žaloby ke Krajskému soudu v Brně. Ten jejich žalobu loni v březnu zamítl a rozhodnutí ÚOHS potvrdil. Zdravotní pojišťovny proto podaly kasační stížnosti k NSS. Ten je nyní zamítl a platnost pokut definitivně potvrdil.

„Tímto rozhodnutím předseda žalovaného zamítl rozklady všech sedmi stěžovatelek a současně potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 12. 2018…, jímž žalovaný shledal stěžovatelky vinnými ze spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,“ stojí v odůvodnění rozsudku.

Zdravotní pojišťovny se dopustily přestupku, potvrdil NSS

Přestupku se měly pojišťovny dopustit tím, že stanovily zadávací podmínky na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021“ v rozporu s § 73 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ, když minimální úroveň pro splnění požadavku na technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ specifikovanou v bodu 6.4.1. zadávací dokumentace nevymezily přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu zakázky. Tím, jak stojí v odůvodnění rozsudku NSS, postupovaly v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, a zadaly uvedenou veřejnou zakázku [na základě jednotlivých smluv uzavřených s vybraným dodavatelem Avenier a.s.].

„Za uvedený přestupek uložil žalovaný každé ze stěžovatelek pokutu podle § 268 odst. 2 písm. a) ZZVZ – v součtu celkově ve výši 1,79 mil. Kč,“ píše se v rozsudku.

ÚN v Brně zaplatí nižší pokutu ÚOHS, než měla

Vůbec nejvyšší pokutu, a to 600 000 korun, dostala Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR]. Poloviční pokutu dostala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zaplatila pokutu 210 000 Kč a Revírní bratrská pokladna 150 000 Kč. Vojenská zdravotní pojišťovna uhradila sankci ve výši 180 000 Kč, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 250 000 Kč a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 100 000 korun.

Pokuty musely zdravotní pojišťovny vyrovnat již v roce 2019, kdy jejich rozklad zamítl tehdejší předseda ÚOHS Petr Rafaj.

–VRN/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here