IPVZ představil chystané změny i plány do budoucna

0
495
plany
Podzimní setkání vedoucích pedagogických pracovišť, vedení IPVZ a zástupců ministerstva zdravotnictví. / Foto: IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ] uspořádal letos poslední setkání s vedoucími pedagogických pracovišť. Akce se zúčastnili i zástupci ministerstva zdravotnictví. Diskutovaly se změny a plány do budoucna.

Zástupci IPVZ v pondělí 21. listopadu zorganizovali v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť. Na pracovní setkání dorazili zástupci více než 70 pracovišť včetně zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR].

V úvodu zazněly informace o zahájení přípravy několika kompetenčních vyhlášek, které by měly být brzy dokončeny. Za nutné IPVZ považuje také organizování a pořádání funkčních kurzů, z nichž pak vyplývají určité kompetence. Účastníci setkání se soustředili i na aktuální stav v oblasti elektronizace. Institut má totiž uvést v život projekt informačního systému týkajícího se postgraduálního vzdělávání.

„Teď projekt už přechází do fáze formulování jeho konkrétních obrysů a parametrů a Institut je za projekt obsahově odpovědný. Další novinka je příprava memoranda s Asociací děkanů lékařských fakult ČR o vzájemné spolupráci. Její těžiště leží v kvalitě vzdělávání prostřednictvím našich pedagogických pracovišť a zástupců specializačních oborových rad a odborných společností,“ uvedla ředitelka IPVZ Irena Maříková.

Ředitel odboru vědy a lékařských povolání MZ ČR Zbyněk Podhrázký připomněl nutnost správného vyplňování a podávání žádostí o uznání zvláštní specializované způsobilosti.

Digitální transformace je téma i pro IPVZ

V další části setkání došlo na představení nových pedagogických pracovišť. Konkrétně katedry, subkatedry a nových oborů, které vznikly v posledních měsících. Jejich otevření si podle IPVZ vyžádala situace v oblasti zdravotnictví. Jejich vznik současně rozšířil rozsah poskytovaných služeb právě v oblasti postgraduálního vzdělávání.

Tématu digitální transformace se na setkání podrobněji věnovala náměstkyně ředitelky IPVZ pro vzdělávání Soňa Hrdličková. O téma má podle ní v poslední době velký zájem nejen laická, ale i odborná veřejnost. Proto je třeba na poptávku zareagovat. Pro IPVZ to podle ní prakticky znamená nutnost posunu nejen interně vůči zaměstnancům, ale také navenek vůči klientům a spolupracovníkům Institutu.

Jsme na prahu implementace cloudových služeb do struktury Institutu, což se dotkne právě i jednotlivých pedagogických pracovišť. Slibujeme si od toho zlepšení týmové spolupráce, interní komunikace nebo sdílení informací,” řekla Soňa Hrdličková.

IPVZ modernizoval Hotel ILF i řešil nástavbové obory

Tým pracovníků už podle ní začíná s analýzou a očekávanou optimalizací procesů. To v návaznosti na legislativní požadavky ohledně zavedení elektronické spisové služby.

„V rámci optimalizace procesů jsme již změnili například systém práce koordinátorek vzdělávání, kdy nyní, nově, zajišťuje jedna koordinátorka práci pro více kateder. Systém práce je díky tomu napříč Institutem jednotný a v praxi se během krátké chvíle ukázal náš předpoklad, že i efektivnější,“ popsala na akci náměstkyně.

Plány a změny: Jedna dohoda s lektorem na celý rok

Další změny se dějí v případě IPVZ i v oblasti administrativní. Od příštího roku pracoviště s lektory uzavřou nově pouze jednu dohodu platnou na celý rok. Nebudou si tak již sjednávat na každou vzdělávací akci samostatnou dohodu, jako je tomu nyní. Další novinku ocení především zahraniční klienti. Za vzdělávací akce budou moci nově platit v eurech.

Další plánované změny tentokrát z oblasti nelékařských oborů na setkání představila náměstkyně ředitelky IPVZ pro nelékařské obory Libuše Martináková. Podle ní se Institut chystá obnovit některé uzavřené kurzy, které dobře fungovaly v minulosti.

„Jde konkrétně o kurzy péče o pacienty s roztroušenou sklerózou, EKG a bazální stimulace. Připravujeme i nové certifikované kurzy pro nelékaře. Zároveň realizujeme projekty z finančních prostředků Evropské unie,“ přiblížila Martináková.

IPVZ nabízí kurzy češtiny pro zdravotníky z Ukrajiny

Včerejší setkání s vedoucími pedagogických pracovišť přineslo i podněty přímo od jednotlivých zástupů kateder. Mimo jiné v oblasti žádostí o získávání průběžných informací o novinkách z IPVZ. A také nabídku rozšíření spolupráce při prezentacích činností zástupců jednotlivých oborů nebo přímo představitelů konkrétních kateder. Příští termín setkání s vedoucími pedagogických pracovišť se chystá na jaro 2023.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here