IPVZ modernizoval Hotel ILF i řešil nástavbové obory

0
1835
IPVZ
Pražský hotel ILF ve vlastnictví IPVZ / Foto: IPVZ

Kongresový sál pražského Hotelu ILF, jenž patří Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ], prošel rekonstrukcí. Ta trvala skoro rok. Sál IPVZ nově pojmenoval po Gregorovi Johannu Mendelovi.

Původní provedení a vybavení kongresového sálu pocházelo ze 70. let minulého století. Dlouhodobě tak nesplňovalo požadavky na konferenční potřeby nejen IPVZ, ale ani komerčních klientů a používaných moderních nástrojů výuky. To už ale neplatí a nový sál, jenž je osazen moderními technologiemi a nábytkem, nově pojme až 120 míst k sezení.

„Po vnější rekonstrukci hotelu v minulých letech se nám podařilo v relativně krátkém čase přistoupit i k interiérovým změnám a dokončit je ještě před plánovanými konečnými termíny,“ uvedl ředitel IPVZ Roman Škulec.

Nové simulační centrum urgentní medicíny bude v PNB

A vysvětlil, proč došlo ke změně názvu sálu. IPVZ chtěl vzdát hold Gregorovi Johannu Mendelovi. To byl významný moravský přírodovědec [německého původu, pozn. red.], zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Škulec pak dodal, že v podobném duchu jsou nově pojmenovány také výukové místnosti.

„Tímto chceme přispět ke zvyšování povědomí o odbornících, lékařích a vědcích, kteří se svou činností zasloužili o nové objevy nebo metody a zároveň v některých případech nejsou veřejnosti až tak známí,“ upřesnil s tím, že ve výukových místnostech jsou umístěny tabulky nejen se jmény, podle kterých jsou pojmenovány, ale i základním popisem dané osobnosti.

Setkání stakeholderů nad nástavbovými obory v IPVZ

Modernizace kongresového sálu ale není jediná novinka v IPVZ. Institut teď v listopadu uspořádal setkání k budoucnosti vzdělávání v nástavbových oborech. Setkání se účastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky [MZ ČR], České lékařské komory [ČLK] a jednotlivých odborných společností ČLS JEP.

Hlavní téma bylo definování kompetencí, které jsou spojené se získáním specializované způsobilosti v nástavbovém oboru.

„Nástavbové obory umožňují lékařům a farmaceutům získat kompetence nad rámec základního oboru. Přesná definice těchto kompetencí přispěje k nastavení optimálního poměru specialistů a superspecialistů v jednotlivých oborech medicíny v České republice,“ vysvětlil Roman Škulec.

IPVZ oznámil revitalizaci pedagogických činností

Podle něj se kompetence nástavbových oborů nesmí prolínat s kompetencemi, které jsou zajištěny specializačním vzděláváním v základních oborech. S tím dle ředitele odboru vědy a lékařských povolání MZ ČR Zbyňka Podhrázkého souvisí jednoznačné definování přínosů získané odbornosti oproti základnímu oboru, na který nástavba navazuje.

„Na racionalizaci systému vzdělávání v nástavbových oborech a nezbytnosti definice kompetencí vázaných na absolvování konkrétních oborů je jednoznačná shoda mezi ministerstvem zdravotnictví a Českou lékařskou komorou,” upřesnil.

Započítání doby praxe a výsledek jednání

Diskutující se shodli i na důležitosti délky započaté praxe ze základního oboru do oboru nástavbového. To znamená, že pokud se někdo již v základním oboru specializuje na obor, který je nástavbou, mohla by mu být praxe uznána a vzdělávání v nástavbovém oboru by bylo následně kratší. Podle Škulce by se ale jednalo o možnost, nikoli povinnost. Záleželo by na vyhodnocení každého z oborů, což bude stanoveno vyhláškou.

„Je proto velmi důležité provést analýzu, kolik lékařů v jednotlivých oborech aktivně působí. To značí se začít zodpovědně zabývat zpracováním koncepce, kolika lékaři a kde v rámci ČR by měl jaký obor disponovat,” vysvětlil.

I proto bylo na setkání ujednáno, že návrhy ze strany zástupců základních a nástavbových oborů budou IPVZ zaslány do 15.12. 2021 a IPVZ je následně projedná s MZ ČR. Dodejme, že setkání se za MZ ČR účastnila náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková. ČLK zastupoval její viceprezident Zdeněk Mrozek.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here