IPVZ oznámil revitalizaci pedagogických činností

0
1029
pedagogickych
Foto: IPVZ

Nové doktorandské programy, pořádání konferencí, manažerské vzdělávání lékařů a celková revitalizace pedagogických činností. To chystá Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ].

Vyplynulo to z příspěvku nového ředitele IPVZ [někdejší Ústav pro doškolování lékařů či Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, pozn. red.] Romana Škulce na celostátním setkání krajských a okresních předsedů Sdružení praktických lékařů ČR [SPL ČR]. To se konalo od 22.10. do 24.10. v osadě Milovy v městysu Sněžné na Vysočině.

„S ohledem na současnou personální situaci ve zdravotnictví máme na následující měsíce a roky stanovených několik zásadních kroků, jak celkový stav zlepšit,“ uvedl Škulec s tím, že IPVZ chystá revitalizaci pedagogických činností.

Roman Škulec z Krajské zdravotní je nový ředitel IPVZ

Cíl je nejen zvýšit odbornou úroveň, ale také rozšířit spektrum pedagogických činností v postgraduálním a pregraduálním vzdělávání. Jako novinku uvedl například letní motivačně-vzdělávací campy pro studenty středních škol a lékařských fakult.

IPVZ nabízí celkem 96 pedagogických pracovišť

Škulec se podrobněji rozhovořil i o aktuálních možnostech vzdělávání na celkem 96 pedagogických pracovištích. Důraz přitom kladl na specializační vzdělávání lékařů a sester, následné aprobace a systém celoživotního vzdělávání.

„Pro oblast vzdělávání je klíčové nejen rozšíření nabídky vzdělávacích akcí, ale také rozšíření spektra vzdělávacích forem. V této oblasti již realizujeme v podstatně vyšší míře distanční vzdělávání. To bylo do nedávné doby spíše ojedinělé, ale nyní se stalo pevnou součástí v nabídce realizovaných vzdělávacích akcí,“ uvedl.

Zdůraznil, že hlavními tématy revitalizace IPVZ jsou mezioborové vzdělávání, rozvoj celoživotního vzdělávání a konsolidace aprobací. Dále je to rozvoj vědy a výzkumu, celková lepší informovanost zejména odborné veřejnosti a výstavba simulačního centra.

Nové simulační centrum urgentní medicíny bude v PNB

V případě aprobací je hlavním cílem získat kvalitní uchazeče. To znamená zvýšit úspěšnost zájemců o složení aprobační zkoušky při zachování náročnosti požadavků a směřování uchazečů do kritických regionů.

V oblasti vědy a výzkumu je hlavní cíl Institutu nastartování činnosti. Toho lze dosáhnout prostřednictvím metodologické činnosti a tvorbou vlastních výzkumných projektů. Což nevylučuje aktivní spoluprací s dalšími institucemi provozujících výzkum ve zdravotnictví.

Newsletter iPVZ Plus shrnuje nabídku vzdělávacích akcí

Podle Škulce chce IPVZ zpřehlednit komunikaci informování odborné a laické veřejnosti. Od letošního srpna proto začal vydávat elektronický newsletter iPVZ Plus. To je dvouměsíční zpravodaj, který obsahuje informace o novinkách a připravovaných nebo realizovaných projektech. Dále pak odborné a popularizační články z oblasti medicíny a aktuality ze vzdělávacího centra IPVZ – Hotelu ILF. Jeho důležitou součástí je nabídka vzdělávacích akcí s konkrétními termíny vždy na dva měsíce dopředu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here