Na HIV, HBV a HCV se teď lze nechat otestovat zdarma

0
1535
HIV
Foto: Evropský týden testování na HIV

Testování na virus HIV a žloutenku typu B a C je až do pondělí 29. listopadu po celém Česku anonymní a zdarma. Pozitivně testovaným nabídnou zdravotníci odbornou a účinnou léčbu.

Při každoročním Evropském týdnu testování na HIV a žloutenku typu B [HBV] a typu C [HCV] se mohou na tato onemocnění nechat preventivně otestovat všichni zájemci v době od pondělí 22. listopadu do pondělí 29. listopadu. Po celém Česku je teď k dispozici 82 testovacích míst. Některá z nich jsou mobilní a vzorky odebírají přímo v terénu.

„Neváhejte se otestovat, pokud máte, byť jen malou pochybnost, zda jste nebyli vystaveni rizikovému kontaktu. Anonymita každého příchozího zůstane zachována,“ ubezpečuje všechny zájemce o testování Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu [SZÚ], který je koordinátorem celé akce.

Dnes bych nepřežil ani den, říká vyléčený narkoman

Dodává, že při včasném zachycení i takových nákaz, jako jsou HIV a virus žloutenky, se dá onemocnění dnes již velmi dobře léčit, a v mnohých případech dokonce i zcela vyléčit.

Žloutenkou typu C se může nakazit každý

K nákaze hepatitidou C stačí podle odborníků málo. Může jít i o jednorázovou drogovou zkušenost, nechráněný pohlavní styk, amatérské tetování, piercing nebo dokonce krevní transfúzi před rokem 1992.

„Zvážit možnost nákazy by měly i osoby, které pobývaly v nemocnici v čase do konce 80. let a dostaly se do styku s injekcemi. Důvod je, že v té době se ještě nepoužívaly jednorázové jehly, ale skleněné, které se vyvařovaly,“ upozorňuje místopředseda České hepatologické společnosti ČLS JEP a vedoucí oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu ÚVN Praha Petr Urbánek.

Žloutenku typu C má tisíce lidí. Mnozí o tom ale neví

U osob s nízkým rizikem nákazy je pak podle něj problém v tom, že o své nemoci neví a nejsou proto ani léčení. Tím ohrožují sebe i své blízké. I proto doporučuje, aby se i lidé, kteří se běžně rizikově nechovají, nechali na přítomnost viru hepatitidy C otestovat.

„Spontánní odstranění viru je asi u 15 až 20 procent případů nemocných. U ostatních přechází v chronické onemocnění a rozvíjí se pomalu zánět. U 15 až 20 procent pak cirhóza jater,“ doplňuje Petra Urbánka Radan Brůha ze IV. interní kliniky – Kliniky gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Nechat se otestovat mohou lidé teď v rámci Evropského týdne testování nebo u svého praktického lékaře. Další možností je návštěva infekční kliniky či specializovaného centra pro léčbu hepatitidy C.

Virem HIV se u nás nakazilo již 4 034 osob

Od začátku sledování výskytu viru HIV v Česku v roce 1985 až dosud [k 31.10.2021] u nás laboratoře potvrdily celkem 4 034 nakažených osob. Podle odborníků jde ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi o relativně nízký výskyt viru HIV a onemocnění AIDS.

„Mezi země s nízkým výskytem nákazy patříme i přes výkyvy v období let 2003 až 2016, kdy byl zaznamenán dlouhodobý nárůst nově zjištěných případů z úrovně kolem 50 až na maximum 286 případů,“ uvádí vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS SZÚ Vratislav Němeček.

Infekci HIV vymýtit nedokážeme, říká David Jilich z NNB

V dalších letech 2017 až 2018 už začaly počty nově nakažených klesat. V tom podle Němečka sehrála významnou roli úprava doporučení zahajovat léčbu co nejdříve po potvrzení infekce v těle.

Nicméně pokles nově zjištěných nákaz se u nás dle něj po roce 2018 zastavil. V letech 2019 a 2020 u nás zdravotníci zachytili 222 a 251 případů za rok. V prvních deseti měsících roku 2021 již potvrdili 193 případů nákazy HIV. To zhruba odpovídá trendu z posledních dvou let. To znamená mírnou akceleraci šíření nákazy. Což někteří odborníci dávají i do souvislosti s absencí preventivních programů u viru HIV v době pandemie.

Data o výskytu HIV v roce 2021

Mezi letos 193 nově zjištěnými osobami s virem HIV je 162 mužů a 31 žen. Průměrný věk nově nakažených se pohybuje kolem 39 let věku. Věkové rozpětí nových případů je poměrně široké, a sice od 19 do 72 let.

„Při zjištění HIV infekce bylo 125 [64,8 %] infikovaných v asymptomatickém stadiu, 25 [13,0 %] ve stadiu akutní infekce,“ uvádí SZÚ.

Pacient z ČR úspěšně vyzkoušel průlomový lék na AIDS

Nakažených v pozdním stadiu nemoci bylo 14 [7,2 %] případů a onemocnění AIDS propuklo u 29 [15,0 %] osob. Stejně jako v předchozích letech připadá více než polovina nových případů na Prahu [41,5 %]. Vyšší počty se ale potvrdily ve Středočeském kraji [13,5 %]. Stejný podíl pak připadá i na Jihomoravský kraj.

Z celkově 193 nově potvrzených nákaz jich 79 připadalo na rezidenty, tedy cizince s dlouhodobým pobytem na území Česka. 33 z nich pocházelo z Ukrajiny, 11 ze Slovenska, pět z Rumunska a zbylých 19 z dalších převážně rozvojových zemí.

V Česku se HIV přenáší sexuálním stykem

Téměř 90 procent z letos potvrzených případů se virem HIV nakazilo sexuálním stykem. A stejně jako v minulých letech šlo převážně o muže majících sex s muži. Konkrétně šlo o 113 nových případů. Dva z mužů byli rovněž injekčními uživateli drog, nicméně sexuální přenos se u nich jeví jako pravděpodobnější. K heterosexuálnímu přenosu infekce došlo u 30,1 procenta nových případů, a to u 33 mužů a 25 žen.

„Podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog je v ČR na rozdíl od přenosu sexuálního i nadále nízký, v roce 2021 šlo o šest osob, tedy o zhruba 3 % nově zjištěných infekcí,“ uvádí SZÚ.

Nový lék na HIV: Pacienti žijí déle a nejsou infekční

Ojedinělý je pak podle zdravotního ústavu případ přenosu u příjemce krve. Ten se týká jednoho člověka.

„Jde o cizince s dlouhodobým pobytem, k jehož nákaze došlo mimo území ČR. U 15 infikovaných zůstal způsob přenosu zatím neobjasněn,“ upřesnil SZÚ.

Celkem se u nás v letošních prvních deseti měsících potvrdilo 43 případů onemocnění AIDS. Z toho 23 u občanů Česka a 20 u rezidentů. Letos u nás zemřelo 15 pacientů ve stadiu AIDS, jejich průměrný věk byl 47 let.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here