Zemřel průkopník transplantace jater profesor Miroslav Ryska

1
5233
Miroslav_Ryska
Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. / Foto: ÚVN Praha

Ve věku 69 let zemřel chirurg, pedagog a vědec profesor Miroslav Ryska, zakladatel programu transplantace jater v Institutu klinické a experimentální medicíny [IKEM]. Profesor Ryska stál u zrodu Kliniky transplantační chirurgie IKEM.

Profesor Miroslav Ryska, který od roku 2010 zastával funkci náměstka ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha [ÚVN], zemřel v pondělí 12. prosince ve večerních hodinách.

Odešel vynikající chirurg a skvělý kolega, který zasvětil svůj profesní život medicíně a vědě. Bylo pro mě ctí s ním spolupracovat i být jeho přítelem. Vyjadřuji hlubokou soustrast jeho blízkým. Čest jeho památce,“ uvedl ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.

Profesně se prof. Ryska věnoval gastroenterochirurgii. Zejména na onkochirurgii jater, žlučových cest a slinivky břišní. Ve vědecké činnosti se zaměřeoval například na problematiku jaterních přenosů, jaterního selhání a použití bioreaktoru.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Po ukončení fakulty všeobecného lékařství v roce 1978 nastoupil prof. Ryska jako interní aspirant na Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice na Vinohradech. V roce 1981 složil atestaci 1. stupně z chirurgie a v roce 1983 obhájil kandidátskou práci na 2. LF UK. O tři roky později pracoval čtyři měsíce na chirurgické klinice v Uppsale ve Švédsku. Od roku 1984 do roku 1992 pracoval jako asistent kliniky. V roce 1986 složil atestaci 2. stupně z chirurgie.

Koncem 80. let absolvoval několik krátkodobých studijních pobytů na onkologickém pracovišti v Berlíně – Buch. Později absolvoval postgraduální chirurgickou školu v Hammersmith Hospital v Londýně. V roce 1992 habilitoval z chirurgie a do roku 1994 pracoval jako docent chirurgie na chirurgické klinice FN na Vinohradech.

Na Kliniku kardiovaskulární a transplantační chirurgie IKEM nastoupil prof. Ryska v roce 1994. A po čtyřměsíční stáži na Chirurgické klinice Virchow University v Berlíně zahájil program transplantace jater v IKEM. V roce 1997 a 1998 absolvoval měsíční studijní pobyty v Mt. Sinai Hospital v New Yorku a UCLA v Los Angeles. Poté založil Kliniku transplantační chirurgie IKEM, kde do roku 2004 pracoval jako její přednosta.

Profesor Ryska a jeho stopa v IKEM

Prof. Ryska v Institutu klinické a experimentální medicíny [IKEM] zahajoval program transplantace jater v roce 1994. O čtyři roky později v Institutu založil Kliniku transplantační chirurgie, kde do roku 2004 pracoval jako přednosta. Od roku 2004 pracoval jako primář Chirurgického oddělení ÚVN a přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN. V roce 2007 a 2008 strávil čtyři měsíce jako vedoucí lékař 7. polní nemocnice v Kábulu. Od roku 2010 zastával funkci náměstka ředitele ÚVN pro vědu a výzkum.

Profesor Ryska byl členem mnohých českých i světových vědeckých společností. Věnoval se odborné publikační činnosti, byl členem několika redakčních rad tuzemských a zahraničních odborných časopisů. Zasedal i v mnohých vědeckých radách. Profesor Ryska je autorem více než 170 odborných prací a 300 přednášek doma i v zahraničí.

–RED–

1 komentář

  1. Neznám osobně, ale podle toho, co je napsáno, to byl velice pracovitý a vzdělaný člověk.
    Každého takového je škoda.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here