Černý kašel předloni zastavil covid, znovu se ale vrátí

0
911
cerny_kasel
Ilustrační foto: Pixabay.com

Černý kašel se u nás v roce 2021 potvrdil u 51 pacientů. V roce 2019, tedy před covidem, onemocnělo černým kašlem 1 347 lidí. Před zavedením očkování v roce 1 958 u nás pertuse ročně propukly u téměř 50 tisíc osob.

Do Informačního systému infekčních nemocí [ISIN] v roce 2021 zdravotníci nahlásili 51 případů nákaz černým kašlem. Tehdy se pertuse, jak se černému kašli rovněž říká, potvrdily u 21 mužů a třiceti žen. Což podle Státního zdravotního ústavu [SZÚ], který data o vývoji nákazy černým kašlem zveřejnil, odpovídá dlouhodobému trendu sledovanému i v předchozích letech.

„Velmi nízký počet hlášených případů v roce 2021 zastavil dlouhodobý stoupající trend nemocnosti a vedl k mírnému oploštění křivky trendu,“ komentuje vývoj nákazy pertusí Kateřina Fabiánová z Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

Od roku 1993 data ISIN vykazují nárůst počtu nemocných černým kašlem, který kulminoval v roce 2014. Toho roku u nás laboratoře potvrdily nemoc u 2 521 osob. Nemocnost u nás tehdy dosáhla stavu 24/100 tisíc obyvatel. Při pohledu do minulosti bylo v Česku více nemocných než v roce 2014 hlášeno naposledy v roce 1963, kdy se černý kašel rozvinul u 3 399 osob. Od té doby počty nemocných každoročně mírně klesají, skokově pak ve zmiňovaných covidových letech 2020 a 2021.

I přes příznivý vývoj nemocnosti pertusí v Česku odborníci ze SZÚ upozorňují, že z dlouhodobého sledování trendu je více než zřejmé, že nárůst a pokles nemocnosti u nás probíhá v pravidelně se opakujících dvou až pětiletých cyklech.

„Tyto epidemické cykly, které na grafech vypadají trochu jako ´zuby pily´, svědčí o trvalé přítomnosti bakterie Bordetella pertusis – původce onemocnění – v populaci,“ doplňuje Kateřina Fabiánová.

Parapertuse kopírují vývoj u pertusí

Obdobný vývoj nemocnosti jako pertuse v posledních letech vykazují i data u parapertusí, včetně zmiňovaných dvou až pětiletých cyklů. Ve sledovaném roce 2021 se parapertuse potvrdily u 31 osob. Pro srovnání o rok dříve v roce 2020 se nákaza projevila u 40 pacientů a v roce 2019 u 102 pacientů.

Parapertusi vyvolává bakterie Bordetella parapertussis. Onemocnění probíhá obdobně jako pertuse, obvykle ale s mírnějšími příznaky, dodávají epidemiologové ze SZÚ. Zásadní rozdíl mezi pertusí a parapertusí je v tom, že proti parapertusi se neočkuje. Oproti tomu proti dávivému kašli [pertuse] se u nás od konce 50. let minulého století plošně očkuje. Čímž se šíření bakterie v populaci dostalo velmi rychle pod kontrolu.

Před černým kašlem ochrání kojence mateřské protilátky

Nicméně jak upozorňují epidemiologové, ani očkování a prodělání onemocnění nezaručuje doživotní imunitu, tedy ochranu před další nákazou. I očkovaný jedinec může černým kašlem projít i několikrát za život. Národní strategie očkování proti pertusi v ČR proto doporučuje v dospělosti podat alespoň jednou posilující dávku proti pertusi. Většinou je součástí kombinované vakcíny proti tetanu, diftérii [záškrtu] a pertusi. Od roku 2015 doporučuje Strategie podání očkování proti pertusi těhotným ženám.

Dávivý kašel nepatří jen k dětským nemocem

Ve společnosti stále přetrvává zažité tvrzení, že černý kašel patří k onemocněním dětského věku. Což na základě dat ISIN odborníci ze SZÚ vyvrací. Už od roku 1993 pertusí nejčastěji onemocní mládež ve věku 10 až 14 let. A postupně začalo přibývat nemocných i mezi staršími generacemi.

„Již ale profesor Raška v učebnici Epidemiologie z roku 1952 připomíná, že: „Velmi nebezpečnými zdroji nákazy bývají nemocní trpící lehkou, atypickou formou onemocnění, s kterými se častěji můžeme setkat u dospělých,“ uvádějí epidemiologové ze SZÚ.

Očkování se nedá podceňovat, ukazují data z minulosti

Podle epidemiologů se lze proto domnívat, že především u dospělých je u nákaz černým kašlem vysoká podhlášenost.

A tvrzení prof. Raška potvrzují data za posledních několik let. Podle nich v roce 2015 převýšil celkový počet nemocných starších 19 let počty nemocných ve věkové skupině 0 až 19 let. Mezi lety 2010 až 2020 došlo k nárůstu počtu nemocných u osob nad 19 let z 15,3 procenta v roce 2010 na 74,9 procenta v roce 2020.

„Nárůst počtu hlášených případů u osob nad 19 let věku v ČR bude částečně arteficiální, především v důsledku lepšího povědomí laické i odborné veřejnosti o možnosti onemocnět pertusí v dospělosti,“ přidává vysvětlení Kateřina Fabiánová.

I v posledně sledovaném roce 2021 pertusí podle ní onemocnělo pět osob do 19 let věku. Oproti tomu u starších 19 let lékaři zachytili 46 případů. V témže roce černým kašlem neonemocnělo žádné dítě do jednoho roku věku a stejně tak ani ve věkové skupině 10 až 14 let. Hospitalizovaných kvůli černému kašli bylo v roce 2021 devatenáct osob z celkově 51 nakažených. S výjimkou jedné tříleté dívky se v nemocnici s pertusí léčili pacienti starší 25 let. Nikdo na nákazu černým kašlem v roce 2021 nezemřel.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here