Pražská ÚTB je plná azbestu, likvidaci střeží hygienici

0
426
hygienici
ÚTB / Foto: Central Group

Na ochranná opatření při likvidaci bývalé Ústřední telekomunikační budovy [ÚTB] na Praze 3, při jejíž výstavbě se používal materiál s azbestem, dohlížejí hygienici. Azbestová vlákna totiž vedou k rozvoji rakoviny. 

V budovách bývalé ÚTB v Olšanské ulici na pražském Žižkově se podle odhadu stavebních odborníků nachází přibližně 3 350 tun materiálu s obsahem azbestu. O něm je již desítky let prokazatelně známo, že stojí za rozvojem rakoviny a dalších většinou plicních onemocnění.

Azbest se ve stavebnictví používal v 70. letech 20. století po celé Evropě. Byť se o jeho škodlivosti ví desítky let, úřady stavební materiály s jeho obsahem uznaly za jedovaté až v roce 2005. První zprávy o jeho negativních účincích na lidské zdraví přitom pocházejí z konce devatenáctého a začátku dvacátého století. Odborníci už tehdy popisovali dýchací obtíže u lidí, kteří pracují právě s toxických azbestem.

„Jasný epidemiologický důkaz přinesl až sir Richard Doll v padesátých letech. V šedesátých letech byla objevena souvislost mezi mezoteliomem, zhoubným novotvarem plic a expozicí azbestu,“ uvádí v článku „Jaká hrozí zdravotní rizika z azbestu? Pozor při rekonstrukcích!“ na stavebním serveru estav.cz lékařka Ivana Holcátová.

Proto ani pražští hygienici rizika spojená s vdechováním azbestových vláken nepodceňují a pracují na bezpečné likvidaci rozhlehlé budovy na pražském Žižkově tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků provádějících likvidaci stejně jako široké veřejnosti.

„Mohu ujistit, že HSHMP [Hygienická stanice hl. města Prahy] věnuje této záležitosti mimořádnou pozornost a veškeré aspekty posuzuje velmi přísně v souladu s dikcí příslušných platných právních předpisů,“ ubezpečuje ředitelka HSHMP Zdeňka Shumová.

EK žádá vyšší ochranu obyvatel před azbestem

Dodává, že veškeré technologické postupy používané při likvidaci materiálu zabrání uvolňování azbestového prachu do ovzduší. A certifikované firmy se ujmou i odborného znehodnocení azbestového materiálu.

3 350 tun materiálu s karcinogenním azbestem

S odstraňováním zdraví škodlivého materiálu začnou firmy v druhé polovině ledna. V několika etapách by práce měly podle plánu skončit do konce letošního září. Azbestová vlákna podle hygieniků obsahují například obklady ocelových konstrukcí sloupů, vnitřní příčky i protipožární dveří. Dále je azbest obsažen v několikavrstvých střešních krytinách i těsnících materiálech ve všech budovách.

„Obvodové pláště budov již podle poskytnutého vypracovaného stavebně technického průzkumu azbest neobsahují, neboť k odstranění původních azbestových obvodových plášťů došlo v rámci rekonstrukce v roce 1999,“ tvrdí hygienici.

Už nyní probíhají na budovách přípravné práce. Stavebníci chystají uzavřená podtlaková kontrolovaná pásma a postupně instalují technické vybavení. Sanační práce zajistí podle pražských hygieniků slovenská společnost Dilmun Systém s oprávněním k odstraňování azbestových materiálů ze staveb.

„Společnost, v souladu se zákonem, zpracovala a podala hlášení prací s azbestem na HSHMP,“ potvrzují hygienici.

Green Deal vrací do hry zdravotní problémy s azbestem

Součástí povinného hlášení pro hygienu je i popis opatření, která zajistí ochranu zdraví pracovníků při manipulaci s azbestovým materiálem a osob pohybujících se v blízkosti budov.

Bezpečnost zajistí kontrolovaná pásma a hygienici

Požadavky hygieniků naplňují takzvaná kontrolovaná pásma. To jsou přesně vymezená pracoviště, která budou při likvidaci toxického materiálu podtlakově uzavřena.

„Hranici KP bude v případě interiérových prací tvořit zejména obvodové zdivo, popřípadě budou postaveny dočasné příčky potažené vysokopevnostní fólií a případné netěsnosti budou řádně dotěsněny,“ popisují hygienici.

A na ochranná opatření nesmí stavebníci rezignovat ani při likvidaci materiálu s azbestem ve venkovním prostředí. Například při odstraňování střešní krytiny. K zamezení toxicity vytvoří samostatně stojící dřevěné konstrukce, které překryjí silnostěnnou fólií. Na jejich koncích zřídí stavaři dekontaminační komory pro personál a materiál. Ty mají zabránit rozšíření azbestových vláken prostřednictvím osob a materiálu.

K dalším opatřením, která zabrání uvolňování azbestového prachu do ovzduší, patří takzvaná enkapsulace. To je nástřik azbestových materiálů speciálním fixačním přípravkem před demontáží, v jejím průběhu i po jejím skončení, čímž se azbestová vlákna zastabilizují.

Na samém závěru a po dokončení sanačních prací přijdou na řadu laboratoře, které změří koncentraci azbestu v ovzduší. Což několikrát v čase zopakují. Výsledky měření zkontroluje pražská hygiena a pokud bude vše v pořádku, povolí zrušit veškerá bezpečnostní opatření.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here