Křečové žíly zdaleka nejsou jen estetický problém

0
671
Krecove_zily
MUDr. Ota Schütz / Foto: Jaroslav Fikota

„Křečové žíly vznikají hlavně kvůli vrozeným dispozicím. Nezdravým životním stylem ale napomáháme jejich výraznějšímu rozvoji nebo i s křečovými žílami spojenými komplikacemi,“ říká primář Žilní kliniky Ota Schütz.

Co je spolu s genetikou dalším rizikovým faktorem pro vznik křečových žil?

Rizikové faktory jsou v podstatě tři. První je nevhodný životní režim vedoucí ke vzniku nadváhy. Je to nejen přejídání se dieteticky nevhodnými potravinami s nedostatkem pohybu, ale i nevhodnou skladbou a rozložením potravin během dne. Dlouhé stání nebo sezení jsou dalšími rizikovými faktory. Pacienti s dispozicí k tvorbě křečových žil by měli v případě zaměstnání spojeného s dlouhým stáním či sezením vkládat v průběhu dne aktivní pohybové přestávky. Namístě je případné nošení zdravotních elastických kompresních punčoch. U žen může zhoršovat křečové žíly či napomáhat jejich rozvoji hormonální kombinovaná antikoncepce nebo substituce s estrogeny.

V jakém věku se křečové žíly obvykle objevují?

Křečové žíly se mohou objevit u obou pohlaví v jakémkoliv věku, od dětského až po seniorský. Častěji jsou postiženy ženy. U nich se častěji začínají objevovat křečové žíly během prvního, a ještě více u druhého a následujících těhotenství. Dalším rizikovým obdobím je období přechodu. Méně často vznikají křečové žíly i před dvacátým rokem věku. Někdy jen jako drobné rozšířené žilky a v průběhu let dochází k výraznějšímu zhoršování.

Říká se, že za křečové žíly si můžeme sami nesprávným cvičením. Je to pravda?

Je to jeden z pravidelných mýtů o vzniku křečových žil. V případě, že není jedinec postižen dispozicí k jejich vytváření, není důvod, aby se křečové žíly vytvářely na základě jakýchkoliv sportovních aktivit. Právě naopak. Lidem s dispozicí a těm, kteří křečové žíly mají, doporučujeme po vyřešení stávajících křečových žil operací spíše aerobní sportovní aktivity jako prevenci před rozvojem nových křečových žil.

Křečové žíly nejsou jen estetický problém

Další mylnou domněnkou je, že jde jen o estetický problém…

Pro mnohé jsou zpočátku křečové žíly pouze kosmetickým problémem, který správně řeší včas přednostně však z důvodů estetických. Ne zcela pravidelně jsou křečové žíly doprovázeny celou škálou obtíží, tlakem, pálením, zvýšenou únavou a klidovými bolestmi. Proto ti, kterým nezáleží na vzhledu nohou, nepřikládají křečovým žilám náležitý význam. K procitnutí dochází až v případě komplikací, které mohou být bolestivé.

Jak je to s takzvanými metličkami?

Metličky – mikrovarixy – jsou nejmenší formou křečových žil. Ty se nezřídka nacházejí i mimo oblast výskytu většiny větších křečových žil. Jedná se o postižení obličeje, hrudníku i břicha. Metličky na obličeji nebo na hrudníku se léčí jiným způsobem než metličky na dolních končetinách. Léčba následuje podle výsledků duplexní ultrazvukové sonografie a klinického stavu. Nejúspěšnějším způsobem odstranění metlic je sklerotizace. Což jsou injekce velice slabou jehlou s podáním speciální tekutiny v různé koncentraci. Další vhodnou pomocnou metodou na nejmenší žilky je laserové terapie, která využívá usměrněného světelného paprsku. Výrazně lepší efekt má laserová terapie metliček obličeje. Je velice důležité správně rozhodnout, kterou metodu, kdy a na jaké konkrétní žilky použít.

Jaké další zdravotní problémy křečové žíly způsobují, když nejsou léčeny?

U neléčených křečových žil se setkáváme s následujícími problémy: záněty povrchních i hlubokých žil, které mohou způsobovat kožní problémy, trombotický uzávěr těchto žil, krvácení z prasklých křečových žil, bércový vřed, embolie plicnice.

Jak se křečové žíly léčí

Operaci křečových žil dříve spousta lidí odkládala na neurčito, protože měli strach z bolesti. Jaké jsou dnešní způsoby léčby?

Nejen strach z bolesti, ale i pravidelné recidivy křečových žil, nebezpečná embolie při operacích a oprávněné obavy z výsledného kosmetického efektu odrazovaly od operace. Dnes již nikdo nemusí odkládat operaci kvůli strachu z bolesti a nevhodného kosmetického výsledku, neboť je možné operovat bezbolestně. Léčba se musí obejít bez komplikací. Po operaci nemusí následovat pobyt v nemocnici ani pracovní neschopnost.

Kterou metodu léčby považujete za nejšetrnější?

Pro každého pacienta lékaři vyberou tu nejlepší eventualitu podle rozsahu křečových žil spočívající v kombinaci několika metod. Cílí na nejlepší výsledek. Záleží nejen na šikovnosti, ale i na zkušenostech lékaře. Proto je vhodné si před výběrem zdravotnického zařízení obstarat správné reference. Zcela nejšetrnější k pacientovi je metoda lepení. Ta je vhodná ve specifických případech. Ovšem je nutné podotknout, že není šetrná po finanční stránce a není vhodná pro všechny křečové žíly.

Kompresivní punčochy jsou drahé, pomůže i pojišťovna

Mohl byste ji popsat podrobněji a vysvětlit její výhody?

Nespornou výhodou je, že díky tomu, že se jedná o metodu nejméně invazivní, je možné ji použít i u pacientů, u nichž kvůli horšímu celkovému internímu stavu nejsou vhodné ostatní metody. Vhodná je i u lidí, kteří preferují i při vyšší ceně metody možnost okamžitého zapojení se do všech aktivit.

Lepení žil a speciální punčochy

Musí se i po lepení žil nosit speciální punčochy?

Je to jediný způsob léčby, který podle originálního doporučení amerického výrobce nevyžaduje nošení kompresivních elastických punčoch po zákroku na křečových žilách. I přesto punčochy doporučíme.

Kterou z metod považujete za „nejlepší“?

Pravidelně nejlepší je kombinace jednotlivých metod, kdy na každý typ křečových žil je vhodná jiná metoda. Pro rozsáhlé křečové žíly je nejlepší laserová nitrožilní metoda s nejnovějším laserovým generátorem o vlnové délce 1940nm v kombinaci s nejnovějšími katetry.

Jak je to s recidivou křečových žil? Mohou se po operaci vracet?

Na základě předoperačního ultrazvukového vyšetření můžeme zjistit, zda je možné křečové žíly odoperovat s větší jistotou, že se již znovu dělat ve stejném místě nebudou. Není však v možnostech současných metod léčby křečových žil docílit toho, že se nebudou na základě dispozice tvořit nové křečové žíly a žilky.

Jan Hájek

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here