Čeští vědci přišli s přesnějším EKG, mají patent v USA

0
421
EKG
Vysokofrekvenční EKG a jeho použití v praxi. / Foto: 3. LF UK

Na know-how zpřesňující výsledky EKG zvané vysokofrekvenční elektrokardiogram [UHF-ECG] získali čeští vědci ochranný patent v USA. Nyní o něj žádají v EU. Technologie přesněji odhaluje vady srdečního rytmu.

Klasický a všem dobře známý elektrokardiogram [EKG] snímá elektrickou srdeční aktivitu pacienta a zobrazuje ji v časovém záznamu takzvaných EKG křivek. Kardiolog, při pravidelné prevenci i praktický lékař, naměřené hodnoty v grafu zhodnotí. Nyní ale přišly vědecké týmy z Mezinárodního centra klinického výzkumu [ICRC] v Brně, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [3. LF UK], Ústavu přístrojové techniky Akademie věd CŘ [ÚPT AV ČR] a společnosti Cardion s technologií, která stávající EKG výstupy podstatně zpřesňuje. A to tak, že u běžného EKG, které měří přibližně do 150 Hz, začaly sledovat vyšší frekvence. Zejména v oblasti 150 až 1000 Hz.

„Zjistili jsme, že tyto frekvence se v rámci takzvaného QRS komplexu, který zaznamenává impuls pro stažení srdečních komor, mohou vyskytovat v každé elektrodě na hrudníku v jinou dobu. V závislosti na tom, zda má pacient nějakou vadu elektrického vzruchu v srdečních komorách,“ popisuje novinku v kardiologické diagnostice vedoucí Centra biomedicínského inženýrství ICRC Pavel Leinveber.

Současně připomíná, že k tomu, aby srdce mohlo vhánět krev do těla, dochází k pravidelným koordinovaným stahům srdečních síní a komor. Tyto stahy zajišťují elektrické impulzy. A právě EKG, které je základním přístrojovým vyšetřením v kardiologii, snímá elektrickou srdeční aktivitu.

Vysokofrekvenční EKG a diagnostika

Technologie UHF-ECG kardiologům nabízí podle Leinvebera jednoduše a rychle dostupnou informaci o elektrické aktivaci srdečních komor. Díky přesnější diagnostice lékař i lépe zvolí vhodnou stimulační techniku. A stejně tak i získá okamžitou kontrolu správné stimulace přímo při implantaci kardiostimulátoru. Anebo při následných kontrolách jeho správné funkce.

Výhodou rozšířené technologie EKG je podle jejích vynálezců i snadné použití v klinické praxi. K měření totiž využívá běžné EKG elektrody a jejich standardní klinické rozložení na hrudníku pacienta. Elektrická akce srdečních komor je jasně viditelná na takzvaných depolarizačních mapách [vlevo dole, zdroj: 3. LF UK]. Ty vznikají na základě vysokofrekvenčního signálu a barevně ilustrují, jak se elektrický vzruch pohybuje komorami srdečního svalu. Technické řešené je navíc levné a snadno dostupné.

„Pro pacienty je vyšetření neinvazivní, s výsledky, které jsou dostupné v řádu několika minut. Lékaři poskytuje zcela unikátní informaci, která by mohla pomoct optimalizovat operační postupy a nastavení kardiostimulátorů v klinické praxi,“ jmenuje další výhody doc. Karol Čurila z Kardiocentra 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze.

A současně upozorňuje i na další spíše socioekonomické souvislosti.

„Pacienti s optimálně zavedeným a nastaveným kardiostimulátorem zůstávají déle fyzicky aktivní. Což pozitivně ovlivňuje jejich zdraví a životní pohodu,“ říká.

Kromě zlepšení zdravotního stavu nemocných očekávají vědci po zavedení přístroje do praxe i jejich delší pracovní aktivitu a další benefity pro společnost.

Patentová ochrana v USA a brzy i v EU

Čeští vědci na technologii UHF-ECG získali americký patent. Což přináší a zřejmě v budoucnu ještě přinese nemalé benefity i pro ně, respektive zařízení, ve kterých působí.

„Díky tomu nemůže zařízení po dobu platnosti patentu nikdo vyrábět ani prodávat, bez našeho souhlasu a podílu na zisku“, vysvětluje Pavel Jurák z ÚPT AV ČR.

Prodáváme českou chytrost, říká Jaromír Zahrádka z i&i Biotech Fund

Udělený patent podle něj rozšiřuje a ochraňuje metodiku potřebnou k využití UHF-ECG technologie v praxi. O patenty už si vědci zažádali rovněž v Evropské unii. Diagnostické zařízení nyní experimentálně využívá jedenáct nemocnic v Česku a v Evropě. Čímž se ověří jeho efektivita. Další postup nyní přebírá nový startup VDI Technologies. Cíl je posunutí zařízení ke klinickému využití a zajištění jeho pro uvedení na trh.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here