Změnit pohlaví půjde v Česku i bez kastrace

0
2787
pohlavi
Foto: Pixabay.com

Úřední změnu pohlaví dovoluje stávající legislativa pouze po provedení kastrace. To ale považují humanitární mezinárodní organizace za mučení a týrání. I proto Česko pracuje na odstranění takové podmínky.

Sterilizace je velmi náročný, zdlouhavý a bolestivý chirurgický výkon. Požadovat ji jako podmínku pro úřední uznání změny pohlaví u transgender osob, tedy těch, které se neztotožňují se svým biologickým pohlavím, považují mezinárodní organizace zaměřené na ochranu lidských práv za mučení a týrání.

„Evropský soud pro lidská práva i Výbor OSN pro lidská práva a mučení podmínku kastrace při změně pohlaví jednoznačně odmítají. Výbor OSN ji dokonce posuzuje jako mučení a nelidské zacházení, které musí skončit,” říká zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Mrzačení ženských pohlavních orgánů řeší už i Evropa

Většina západních zemí už od této podmínky ustoupila, Česko ji prozatím ze svého právního řádu ale neodstranilo. I když to vypadá, že i v českém právním prostředí by se trans lidé mohli určité změny v narovnání lidských práv dočkat.

Trans lidé nově i bez kastrace

Nově by si tak trans lidé změnili biologické pohlaví uvedené v osobním dokladu bez provedení kastrace. Podle Šimáčkové Laurenčíkové už se o legislativní úpravě jedná se zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR [MS ČR]. To ve spolupráci s dotčenými odborníky a zástupci LGBTI+ komunity.

„Jsem přesvědčen, že Česká republika patří a připojí se k výrazné většině států Evropy, které umožňují úřední změnu pohlaví bez této podmínky,” řekl k tématu náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

Princ William v Polsku ocenil vojáky a povečeřel v queer podniku

Podle něj odsuzuje požadavek sterilizace nebo operačních zásahů pro účely úřední změny pohlaví rovněž Řídící výbor Rady Evropy pro diverzitu a inkluzi. Takový požadavek je podle Výboru ve zjevném rozporu s mezinárodním standardem ochrany lidských práv.

„Vyzval k jeho zrušení v právních řádech všech členských států. Vím, že to nebude jednoduché, ale jsme připraveni na toto téma vést podrobné diskuse,“ řekl náměstek Dvořák.

Co říká spolek Trans*parent

Podle předsedy nevládní organizace Trans*parent usilující o rovné podmínky pro LGBTI+ Viktora Heumanna je přijetí takové úpravy naprosto zásadní. Beze změny písmena uvádějící pohlaví v dokladech se trans lidé v životě setkávají s problémy v každodenních situacích. Třeba na poště, úřadech, při hledání zaměstnání či jen při cestování.

„Zrušení nucených kastrací by byl historický milník a velký posun Česka směrem k západním respektujícím demokraciím. Doufáme tak v co nejrychlejší legislativní proces a ve změnu, která konečně uzná hodnotu každé lidské bytosti,” uvedl Heumann.

Kritici povinných kastrací upozorňují i na zdravotní rizika, která s sebou náročný a invazivní chirurgický zákrok nese. Pro samotnou tranzici a přijetí nové identity odebrání pohlavních žláz nemá podle nich opodstatnění.

„Typické ženské či mužské rysy se v průběhu tranzice mění v důsledku hormonální terapie. Změny vzhledu jde pak dosáhnout i pomocí chirurgických zákroků,” říká sexuolog Pavel Turčan.

Jejich provedení by podle něj ale mělo vycházet spíše z individuálních potřeb lidí podstupují proces přeměny.

Zájem o změnu pohlaví je obrovský, ordinace jsou plné

Podle sexuologů v Česku stejně jako v jiných zemích směrem na západ strmě narůstají počty především adolescentních pacientů s nejistotou nebo přímo opačnou identitou. Podle psychologa Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] a 1. LF UK Petra Weisse až o tisíce procent ve Spojených státech, ve Velké Británii a Švédsku. V posledních letech se trend přesouvá i do České republiky.

„Stále více máme pacientů v adolescentním věku, kteří k nám přicházejí s prosbou, s žádostí o změnu pohlaví,“ řekl v nedávném podcastu ZdraveZpravy.cz Petr Weiss.

Petr Weiss: Čeká nás boom žádostí o změnu pohlaví

Což dopadá na kapacity zdravotnických zařízení, kde se již dnes na sexuologické vyšetření čeká několik měsíců. Pacientů řešících vlastní pohlavní určení je podle Weisse mnohem více, než jaké kapacity pro ně mají tuzemské specializované ambulance.

„Do budoucna vidím jako velký problém, aby se dostalo těmto pacientům adekvátní sexuologické péče,“ podotýká Petr Weiss.

Sexuologové jsou v Česku zastoupeni rovnoměrně v každém kraji. Podle Weisse mají i kompetence k vedení transgender pacientů, ne všichni jsou ale ochotni tyto pacienty přijímat. Anebo se necítí dostatečně specializovaní na tuto problematiku. Sexuologická pomoc se pacientům proto více dostává ve velkých městech. Hlavně v Praze, Brně, Olomouci a Plzni.

Za naprosto správné Petr Weiss považuje plné úhrady zdravotní péče a výkonů, které souvisejí s procesem přeměny transgender pacientů, ze strany zdravotních pojišťoven. Jejich přístup je v porovnání s jinými zeměmi, především těmi západními, spíše výjimečný. Jak ale podotýká, z vlastního příjmu by si tito pacienti takové zdravotní výkony mohli často jen těžko dovolit.

„Jsem hrdý na Českou republiku, že těmto lidem umožňuje přeměnu pohlaví bezplatně,“ říká v závěru podcastu ZdraveZpravy.cz klinický psycholog Petr Weiss.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here