Petr Weiss: Čeká nás boom žádostí o změnu pohlaví

2
16820
Petr_Weiss
Petr Weiss / Foto: NUDZ

„Já ve své ambulanci už neřeším téměř žádnou jinou problematiku než právě genderovou problematiku,“ říká v podcastu Zdravé Zprávy ve věci žádostí o změnu pohlaví psycholog Sexuologického ústavu VFN a 1. LF UK Petr Weiss.

Zatímco před několika lety zasedala odborná komise Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR], která schvaluje změnu pohlaví, čtyřikrát do roka, nyní se schází každý měsíc. A ani to zřejmě brzy nepostačí pro odbavení žádostí pacientů žádajících o změnu pohlaví. Pacientů nespokojených se svou původní biologickou výbavou totiž v Česku přibývá o stovky procent. V západních zemích o tisíce procent.

„My vidíme téměř exponenciální křivku nárůstu počtu žadatelů. A tento trend stále pokračuje dál a dál,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz Petr Weiss.

Počty především adolescentních pacientů s nejistotou nebo přímo opačnou identitou podle něj prudce narůstá po celém světě. O tisíce procent ve Spojených státech, v Británii, ve Švédsku. A v posledních letech se trend přesouvá i do České republiky.

„Stále více máme pacientů v adolescentním věku, kteří k nám přicházejí s prosbou, s žádostí o změnu pohlaví,“ potvrzuje pro ZdraveZpravy.cz Petr Weiss.

Transgender osoby čekají na vyšetření měsíce

Už nyní proto Petr Weiss přemýšlí nad navýšením kapacit svého oddělení o odborníky, kteří by se specializovali výhradně na problematiku poruch pohlavní identity. Pacientů řešících vlastní pohlavní určení je podle Weisse mnohem více, než jaké kapacity pro ně mají tuzemské specializované ambulance.

„Do budoucna vidím jako velký problém, aby se dostalo těmto pacientům adekvátní sexuologické péče,“ podotýká s tím, že už nyní čekají pacienti na lékařskou péči běžně několik měsíců.

Sexuologové jsou v Česku zastoupeni rovnoměrně v každém kraji. Podle Weisse mají i kompetence k vedení transgender pacientů, ne všichni jsou ale ochotni tyto pacienty přijímat. Anebo se necítí dostatečně specializovaní na tuto problematiku. Sexuologická pomoc se pacientům proto více dostává ve velkých městech. Hlavně v Praze, Brně, Olomouci a Plzni.

Hormonální léčbu ordinujeme od 16 let, říká Petr Weiss

Česká legislativa dovoluje změnu pohlaví chirurgickým zákrokem nejdříve ve věku 18 let. Nicméně v péči mají sexuologové i mladší pacienty, kteří řeší své pohlavní určení.

„My můžeme u adolescentů hormonálně působit. Hormonální terapie androgenizační nebo feminizační je možná od 16 let. Pokud je diagnóza potvrzená. Ale ty nevratné změny jsou možné až po 18. roce,“ vysvětluje Petr Weiss v podcastu ZdraveZpravy.cz.

Za vůbec nejtěžší krok při změně pohlaví, který transgender pacienty čeká, je podle Weisse moment, kdy se o tom chystají říct svým rodičům. Byť podle něj přibývá dobře informovaných rodičů, kteří reagují obvykle vstřícně a respektují rozhodnutí svého dítěte, tak jsou tu stále takoví rodiče, kteří pohlavní poruchu svého dítěte nepřijmou.

„Dodnes existují rodiče, kteří nepřijmou nové pohlaví syna nebo dcery a stále trvají na tom původním. A je to nezřídka příčinou definitivního rozchodu toho potomka s vlastní nukleární rodinou,“ uvádí s tím, že jde o nejhorší scénář, který může pacienta potkat.

„V procesu přeměny pohlaví je pomoc těch nejbližších a pochopení rodiny vlastně to nejdůležitější,“ dodává.

Rodičům proto v takové chvíli doporučuje poslouchat své dítě. Přijímat ho takové, jaké je. Akceptovat roli, v jaké se dítě cítí být: „To dítě ví velmi dobře, co a čím je.“ 

Za naprosto správné Petr Weiss považuje plné úhrady zdravotní péče a výkonů, které souvisejí s procesem přeměny transgender pacientů, ze strany zdravotních pojišťoven. Jejich přístup je v porovnání s jinými zeměmi, především těmi západními, spíše výjimečný. Jak ale podotýká, z vlastního příjmu by si tito pacienti takové zdravotní výkony mohli často jen těžko dovolit.

„Jsem hrdý na Českou republiku, že těmto lidem umožňuje přeměnu pohlaví bezplatně,“ říká v závěru podcastu ZdraveZpravy.cz klinický psycholog Petr Weiss.

Veronika Táchová

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. je klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK v Praze, profesor klinické psychologie na Katedře psychologie Filosofické fakulty UK a na Komenského univerzitě v Bratislavě. Je předsedou Sexuologické společnosti ČLS JEP.

Ve své klinické praxi se zaměřuje na terapii sexuálních dysfunkcí, poruch sexuální preference a transsexuality. Přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku. V oblasti výzkumu se zaměřil především na problematiku úspěšnosti ochranné léčby sexuálních deviantů, charakteristik sexuálních agresorů, pedofilů, exhibicionistů. Dále na zkoumání transsexuálů, orgastické funkce žen, osobnostní charakteristiky pacientů s erektilní poruchou.

Zpracoval reprezentativní výzkumy sexuálního chování obyvatelstva ČR. Sám nebo se spoluautory publikoval několik set odborných článků, zaměřených na problematiku sexuálního chování, sexuálních deviací a sexuálních dysfunkcí. A to v domácích i zahraničních odborných časopisech. Je autorem nebo spoluautorem 17 monografií a učebnic týkajících se lidské sexuality a jejích poruch.

2 KOMENTÁŘE

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here